Administratieve ondersteuning

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel Administratieve ondersteuning.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Man (88)   Administratieve ondersteuning 
Opleiding:

MULO A, GA 1, SOD 1 en 2.

Werkervaring:

Archiefmedewerker gemeente, chef interne zaken gemeente, hoofd interne zaken streekgewest, anderhalf jaar bij Limburgse gemeente archiefachterstand verwerkt, kennis van geautomatiseerd documentenbeheer.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Opschonen van archieven, documentenbeheer.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, analyseren, klantgerichtheid.

 Vrouw (22)   Administratieve ondersteuning 
Opleiding:

HBS A, diploma 1e graad Frans (universiteit Lille), certificaat Engels (universiteit Cambridge), cursus secretariaat (Brussel), diploma VWO Spaans, cursus vergaderen en notuleren, diverse automatiseringscursussen.

Werkervaring:

Directiesecretaresse architectenbureau, administratief medewerkster restaurant, plv. hoofd secretariaat Provincie Limburg, interviewster bij patiënten met hartfalen, Stichting Vitaal Kapitaal Limburg (adm. medewerkster).

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Cultuur in brede zin, vreemde talen Spaans, Frans, Duits en Engels.

Competenties:

Samenwerken en overleggen, plannen en organiseren, begeleiden.

 Man (128)   Administratieve ondersteuning 
Opleiding:

Kweekschool Tilburg, akte Wiskunde, Tekenen, Handvaardigheid, nascholing Moderne Wiskunde/statistiek IOWO,nascholing Kunstzinnige vaardigheden (Rietveld academie), vakstudie Voortgezet Speciaal Onderwijs, diverse managementtrainingen, ICT-training Sittard.

Werkervaring:

Onderwijzer Tilburg/Medemblik, leraar mulo/Mavo (wiskunde, tekenen), leraar VSO-LOM te Middelburg, directeur VSO-LOM-school Heerlen, ontwikkelen van schooladministratie programma ESIS, voorzitter RSV ZO-Mijnstreek.

Nevenfuncties:

medewerker SOS-telefoniscshe hulpdienst, mentor interne opleidingen aldaar, voorzitter jubileum comité KSO, lid werkgroep HISTEX (verzamelen en ontwikkelen van onderwijshulpmiddelen).

Belangstelling:

Cellist KSO, schilderen, (bronzen) plastieken, koken, Frankrijk, coachen van individuen, groepen, instituten of instellingen.

Competenties:

Begeleiden, samenwerken en overleggen, netwerken bouwen, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (131)   Administratieve ondersteuning 
Opleiding:

HBS-B, TU Eindhoven (1,5 jaar Scheikundige Technologie), TU Eindhoven Wetenschappelijk rekenen A, diverse cursussen o.a. Informatieanalyse en ontwerp van informatiesystemen, programmeren, Overview SAP-modules, projectmanagement, interview- en vergadertechniek, inleiding statistiek.

Werkervaring:

Defensie (4 jaar) opleiden vaan vuurregelaars, Philips (8jaar) Bedrijfsbureau van de fabriek: invoering van de productieplanning- en voorraadsystemen, ontwikkelen van stuklijstsysteem, ontwikkeling laboratoriumsystemen, DSM (29 jaar): ontwikkeling van verkoop- en inkoopsystemen, ontwikkeling van personeelsinformatiesystemen, manager van stafafdeling Methoden en Technieken, Millieniumproject, ontwikkelen en beheer ICT-middelen beheersystemen.

Nevenfuncties:

Lid van kerkbestuur, leden- en bijdrage- administrateur m.b.v. Microsoft Navision, lid kerkelijk zangkoor, burgerraadslid grote gemeente, voorheen lid van schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs.

Belangstelling:

ICT- projecten, Informatieanalyse- projecten en functionele ontwerpen.

Competenties:

Aansturen, Overtuigen en beïnvloeden, Presenteren, Analyseren, Onderzoeken.

 Man (137)   Administratieve ondersteuning 
Opleiding:

HAVO, , Landmeter, Green Belt Lean Training, Pensioen- en verzekeringsopleiding (1996-2000), Masterclass Kennismanagement, Learning Guide, Communicatietraining.

Werkervaring:

Teamleider callcenter (ABP), Dialoogmanager (projectleider voor alle medewerkers met extern klantcontact), servicemanager (leiding geven aan de planningsspecialisten), lid van het managementteam, teammanager, 30 jaar ervaring bij pensioenuitvoerder, breed scala aan ervaring.

Nevenfuncties:

pensioencommunicatie en voorlichting, tennisclub, fietsen, een allrounder met feeling voor opleiding, communicatie, kwaliteit, kennissystemen en leidinggeven.

Belangstelling:

pensioenregelingen, leidinggeven, communiceren en verbinden, kennismanagement, sport in brede zin.

Competenties:

Initiëren, begeleiden, presenteren, analyseren, klantgerichtheid

 Man (139)   Administratieve ondersteuning 
Opleiding:

VWO, Universitair bedrijfseconomie, postdoctorale controllersopleiding (RC), diverse automatiseringscursussen, leiderschapsleergangen, masterclasses, opleiding mediator.

Werkervaring:

Brede ervaring opgedaan in diverse (grote) bedrijven (in de zorg o.a. ziekenhuis), financiële dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, op het gebied van Financieel Management en General Management. Finance, Controlling, Risicomanagement, Planning & Control cyclus.
Managementinformatie en -rapportages, KPI-sturing, auditcommittees, compliance, analyse & advisering, jaarverslaglegging, projectmanagement, kennisoverdracht, opleidingen, reorganisaties, fusies, klantbedieningsprocessen, eventmanagement, presentaties, kostenbesparingsprogramma’s, verandermanagement, shared servicecenters, alignment tussen Business en IT, professionalisering controlfunctie.

Nevenfuncties:

Bestuur buurtvereniging, bestuur kunststichting, brancardier Lourdesbedevaarten.

Belangstelling:

o.a. zorgsector, onderwijssector, lokale- en rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, euregionale grensoverschrijdende samenwerking, veranderingen op het gebied van religie/zingeving.

Competenties:

ambitieus en resultaatgericht, helikopterview met oog voor details, conceptueel- en inlevingsvermogen, analytisch en adviesvaardig, vernieuwend en beheersmatig, verbindend, communicatief sterk.

 Vrouw (112)   Administratieve ondersteuning 
Opleiding:

HBS-A, Schoevers opleiding directiesecretaresse Amsterdam, diverse computercursussen.

Werkervaring:

directiesecretaresse projectontwikkelingsmaatschappij, directiesecretaresse computerbedrijf, bedrijfsleidster juwelenfirma, administratief medewerkster beautyfarm, administratief medewerkster makelaarskantoor, administratief medewerkster Hogeschool.

Nevenfuncties:

administratief medewerkster ’t Gilde, administratief medewerkster HOVO Limburg, secretaresse bewonerscommissie.

Belangstelling:

cultuur in brede zin.

Competenties:

samenwerken en overleggen, plannen en organiseren, klantgerichtheid.