Bestuur / Bestuur breed

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel Bestuur / Bestuur breed.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Man (124)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Atheneum A, doctoraal Criminologie.

Werkervaring:

Commissaris van politie, beleidsmedewerker, management develpment coördinator, diverse bestuursfuncties van verenigingen, docent en examinator beroepsopleidingen.

Nevenfuncties:

Veiligheidscoördinator voetbalorganisatie, secretaris EHBO-vereniging, ledenraad DELA.

Belangstelling:

Projectleider, coaching, crisismanagement, verandermanagement, management-development voor profit en non-profitorganisaties, interim-management.

Competenties:

Aansturen, begeleiden, aandacht en begrip tonen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, klantgerichtheid.

 Man (99)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBS A, Geschiedenis en Staatsinrichting MO B bevoegdheid, maatschappijleer, diverse cursussen management en projectmatig werken.

Werkervaring:

Docent geschiedenis, conrector Zuid Limburgs Avondcollege, voorzitter Rectorenconvenant, rector zelfde college, voorzitter centrale directie, voorzitter stuurgroep, interim manager ROC, lid CvB van ROC.

Nevenfuncties:

Diverse voorzitterschappen van diverse besturen en stichtingen, lid RvT van een onderwijsstichting,voorzitter Stichting Renovatie kerkje in Merkelbeek, voorzitter College van Bestuur stichting voor basisonderwijs, voorzitter werkgroep Vitaal Platteland, bestuurslid Stichting Het gebrekkige kind, commissaris van een woningstichting.

Belangstelling:

Management, onderwijs, besturen, netwerken, politiek.

Competenties:

Initiëren, netwerken bouwen, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren.

 Man (97)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Pedagogische Academie, Sociale Wetenschappen (Cultuur- en godsdienstpsychologie, Universiteit Nijmegen), seminars Beleidsonderzoek en Systematische Kwaliteitszorg.

Werkervaring:

Onderwijzer, vakleerkracht L.O. en aardrijkskunde, projectleider internationale ontwikkelingssamenwerking Suriname, coördinator taalproject, wetenschappelijk onderzoeker KU Nijmegen, consulent onderwijs, educatie & onderzoek bij provinciale ondersteuningsinstelling senior consultant Lokaal Sociaal Beleid bij managementadviesbedrijf.

Nevenfuncties:

Lid universitaire bestuurscommissie, voorzitter contactgroep ontwikkelingswerkers, secretaris MR basisschool, bestuurslid stichting tot behoud monumentale grafmonumenten.

Belangstelling:

Surinamistiek, leefbaarheid dorpen en wijken, kunst en cultuur.

Competenties:

Onderzoeken, klantgerichtheid, aansturen, met druk en tegenslag omgaan.

 Man (95)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBO – onderwijsakten lichamelijke opvoeding, handenarbeid en biologie, sportmassage, diploma speciaal onderwijs, certificaat remedial teacher, post HBO management, diploma loopbaanadviseur.

Werkervaring:

Basisonderwijs, speciaal onderwijs,voortgezet onderwijs, directeur school voor voortgezet onderwijs, beleidsadviseur/consultant V.O. bestuur, loopbaanadviseur onderwijs, remedial teacher, interim management, coaching HBO.

Nevenfuncties:

ZZP-er, lid kerkelijk zangkoor, remedial teacher, loopbaancoach, accountmanager SVKL, voorzitter MR.

Belangstelling:

Management in algemene zin, loopbaanbegeleiding, studiebegeleiding VO leerlingen en MBO studenten, coaching van docenten algemeen.

Competenties:

Initiëren, aansturen, begeleiden, klantgerichtheid.

 Vrouw (91)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Gymnasium, biologie (universiteit Leiden).

Werkervaring:

Conservator Rijksmuseum Natuur Historie Leiden, docente biologie gymnasium, conservator Natuur Historisch Museum, directeur a.i. teammanager NHMM.

Nevenfuncties:

Diverse bestuursfuncties o.a. algemeen bestuur Leids Universiteits Fonds, algemeen bestuur Stichting Limburgs Landschap, directeurenberaad natuur historische musea, voorzitter vereniging vrienden Bonnefantenmuseum, voorzitter dierenasiel, regiovertegenwoordiger stichting recreatieruiter, bestuurslid van Het Museum van de Vrouw in Echt, voorzitter Federatie van Musea in Limburg.

Belangstelling:

Lid Nederlands team Endurance Riding (NOC – NSF).

Competenties:

Aansturen, begeleiden, netwerk bouwen, vakdeskundigheid toepassen.

 Man (72)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

MTS, HTS, TU-Delft civiele techniek, planologie.

Werkervaring:

Vakgebieden planologie,verkeerskunde,wegbouwkunde,milieubeleid en -techniek, gezondheidstechniek, grondexploitaties, projectmanagement,directeur OW en SO (ai), reg. dir. Adviesorg, ontw.stedelijke- en bedrijfomgeving, organisatieontwikkeling.

Nevenfuncties:

Bestuurslid woningbouwvereniging, -schoolbestuur, -politieke partij, zorginstelling, -LETSkring, -kerkbestuur, adviseur vluchtelingenwerk, organisatie derde wereldtechniek.

Belangstelling:

Ruimtelijke ordening stedelijk/platteland, mens en organisatie, coaching, openbaar bestuur.

Competenties:

Begeleiden, samenwerken, aansturen, dienstverlenend/creatief.

 Man (108)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Gymnasium A, pedagogiek/andragogiek MO-A en B, post doctorale opleiding directielid gevangeniswezen, diverse managementopleidingen, KUB sociologie van arbeid en organisatie, verandermanagement, TNO kwaliteitszorg INK, competentiemanagement, Hogeschool Zuyd: werken met POP en Portfolio.

Werkervaring:

Onderzoeksmedewerker diverse universiteiten, groepswerker internaat, adjunct/unit directeur Huis van Bewaring en Gevangenis, hoofd begeleiding, staffunctionaris alg. dir. P.I. Zuid-Limburg, docent ISBW, docent management/organisatie Hogeschoool Zuyd.

Nevenfuncties:

Lid bestuur basisschool, vicevoorzitter afdeling Rode Kruis, lid dorpsraad.

Belangstelling:

Coachen, lesgeven, trainen groepen, advies- en verandertrajecten, interim-management, P & O, projectactiviteiten.

Competenties:

Plannen en organiseren, leiding geven, coachen/begeleiden, vakdeskundigheid toepassen (o.a. opleiden en trainen), omgaan met veranderingen.

 Man (107)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Mulo A en B, MO sociale arbeid, pedagogiek A en B, doctoraal pedagogiek (KU Nijmegen), promotie sociale wetenschappen (RU Maastricht). Ceran Lingua Spa (Franse taalvaardigheid), accreditatie (Loyds).

Werkervaring:

Ministerie Sociale Zaken (staffunctie), docent HBO en Limburgs Universitair Centrum Hasselt, plv. chef kabinet CdK, beleidsadviseur ICT, voorzitter RBA (regionaal bestuur Arbeidsvoorziening), voorzitter Vitaal Platteland, eigen adviespraktijk voor beleidsontwikkeling en interim-management.

Nevenfuncties:

Uitgeoefend als ZZP-ER project voor Europese Commissie, BIS project Maas/Rijn, opstellen van beheersmodellen voor plattelandsontwikkeling, ontwikkelen van Stichting Website Nedwerk Nederland, ICT ontwikkeling voor diverse gemeenten, curriculum ontwikkeling in samenwerking met HS Zuyd en Limburgs Universitair Centrum Hasselt, voorzitter van NQA (visitaties HBO), ontwikkelaar ondernemershuis Westelijke Mijnstreek, projectleider groen metropool enz. enz.

Belangstelling:

Bestuurlijke en organisatorische functies (niet financieel !), affiniteit met onderwijs, sociale zekerheid en rechtsvoorziening (WSW), arbeidsmarkt, gebiedsontwikkeling, interesse in alles wat met opleiding en werk te maken heeft.

Competenties:

Netwerken bouwen, overtuigen en beïnvloeden, analyseren, plannen en organiseren.

 Man (122)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBS-b, T.U. Eindhoven (Bouwkunde), afgestudeerd in 1984 (Constructief Ontwerpen), diverse vak-gerelateerde cursussen.

Werkervaring:

Zelfstandig reg. Architect, bouwkundig medewerker Trinial-M; bouwtechnisch adviesbureau Riethoven (achtereenvolgens tekenaar-constructeur, chef de bureau, technisch directeur), wethouder gemeente Heythuysen, wethouder gemeente Leudal.

Nevenfuncties:

Raadscommissie gemeente Grathem, bestuurslid/voorzitter CDA Heythuysen, raadscommissie gemeente Heythuysen, raadslid gemeente Heythuysen, raadslid gemeente Leudal, bestuurslid/voorzitter tennisclub, bestuurslid fanfare, bestuurslid kerkbestuur, bestuurslid lokale omroep Heythuysen, voorzitter culturele werkgemeenschap K-O.

Belangstelling:

Bouwgerelateerde activiteiten, vastgoed, calculaties, dorpsontwikkeling (DOP,s), zorg en welzijn, financien , bouwen en wonen, samenwerking algemeen, leefbaarheid, senioriteit.

Competenties:

Aansturen, vakdeskundigheid toepassen, onderzoeken, plannen en organiseren, overtuigen en beïnvloeden.

 Vrouw (120)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

NXX (onderwijsakte en pedagogisch getuigschrift), Master in Educational Management (UVA).

Werkervaring:

Docent, Afdelingsleider IVBO, Sectordirecteur onderbouw VMBO, Freelancer onderwijs & organisatie (coachen van directieleden en teamleiders op 4 scholen voor VO).

Nevenfuncties:

Secretaris schoolbestuur, secretaris steunstichting PO, lid van het bestuur, interim-voorzitter en later lid van de Raad van Toezicht van een stichting voor Speciaal Onderwijs.

Belangstelling:

Managementondersteuning in het algemeen, passend onderwijs, bestuurlijke taken in onderwijs en zorg. Begeleiding van veranderprocessen. Teamontwikkeling met een grote mate van creativiteit en betrokkenheid.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (119)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Hoge Hotelschool, Reserve Kapitein b.d., diverse cursussen: o.a. Management voor Civiele dienst, Financiële Bedrijfseconomie, Ziekenhuisbeleid (Stolte), diverse opleidingen verkoop, marketing en personeelsmanagement, Assessment Center Methode GITP/Focus, Assessor opleiding GITP, General Management Sti. Bedrijfskunde (Erasmus R’dam).

Werkervaring:

Hoofd Civiele en Technische Dienst Samivoz Den Bosch, gebiedsdirecteur Hodon N.V. A’dam, directeur/eigenaar Vercoglas N.V. (België), interim manager AKO B.V. A’dam, manager commerciële zaken en regio directeur Arbodienst De Twaalf Provinciën, Commerciële Zaken N.V. Nutsbedrijven Maastricht, directeur Kasteelservice B.V. Zutphen, Senior Expert PUM den Haag.

Nevenfuncties:

Lid van de Adviesraad Seniorenbeleid Maastricht, lid van de Grote Raad van de Confrérie Backersbosch, lid Mars en Mercurius, lid Military en Hospitaller Order of St. Lazarus of Jerusalem, mentor Jobrotary, lid van het bestuur Vrienden van het LSO, secretaris Stichting Elkana.

Belangstelling:

Management-development voor profit en non-profitorganisaties, beheersbaar maken van langdurig verzuim (Wetten PEMBA en Poortwachter) en re-integratie, HRM-beleid, ARBO-wetgeving, hospitality implementatie.

Competenties:

Initiëren, samenwerken en overleggen, netwerk bouwen, presenteren, klantgerichtheid.

 Man (114)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBS-A, Gemeente Administratie I, Nederlands Recht (bestuursrecht).

Werkervaring:

42 jaar werkzaam geweest bij verschillende gemeentelijke overheden in diverse functies, o.a. afdelingshoofd, consultant, gemeentesecretaris.

Nevenfuncties:

Voorzitter Stichting Heart for Romania, medeauteur handboek: Publiekrecht Vastgoed, redacteur Wettenbundel Vastgoed, voorzitter bezwarencommissie gemeente Echt-Susteren, lid bezwarencommissie gemeente Nuth.

Belangstelling:

Het mee op de rails zetten van een organisatie, het zichzelf nuttig willen maken door een zinvolle bijdrage te leveren liefst aan kortlopende projecten. Liever geen langlopende verplichtingen.

Competenties:

Samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, plannen en organiseren, met druk en tegenslag omgaan.

 Man (113)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Technische Universiteit Twente (Chemisch Technoloog).

Werkervaring:

Process Engineer vezelfabricage, trainee afdeling Financiën en Projectevaluatie, meerdere leidinggevende functies o.a. productieleider filmfabricage (films voor grafische en medische toepassingen), start-up manager voor een fotopolymeer productie-eenheid in Duitsland; herstructurering van deze fabriek, lid managementteam; lid Raad van Bestuur; vanaf 2005 zelfstandig ondernemer (zakelijke dienstverlening o.a. CEO, consultancy, ontwikkeling van een businessplan voor zorgaanbieder).

Nevenfuncties:

Consultant zakelijke dienstverlening, ‘on-the-job’-ervaring met ‘due diligence’-processen, manager van strategische veranderingen, Managing Director (Duitsland-Nederland), bestuurslid Stichting pensioenfonds Dupont en pensioenfonds Textielindustrie.

Belangstelling:

Managen in het algemeen, directievoering, reorganisaties en project organisaties. Tevens interim-management, aansturen van organisaties, veranderingsprocessen, veiligheidsbeleid dwz preventie en Arbo-beleid, certificering, verbeterplannen wat betreft de veiligheid. Naast het Nederlands ook beheersing van de Duitse en Engelse taal.

Competenties:

Initiëren, aansturen, plannen en organiseren, coachen.

 Man (118)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Chemische Technologie (UVA).

Werkervaring:

Technologie consultant, intermediair maatschappelijke projecten en strategie ontwikkeling bij DSM. Dit laatste als adviseur van de Raad van Bestuur inzake de transformatie van DSM van Europees basischemiebedrijf naar een global biotech and science company, o.a. studie en analyse van de belangrijke eindmarkten (elektronica, farma, gezondheid, voeding) en nieuwe groeigebieden (China, India, Brazilië). Sector analyses ( materiaal chemie, biochemie), het profileren van samenwerkingskandidaten en participatie in acquisitieteams.

Nevenfuncties:

Landelijke patiëntenvereniging, voorzitter platform voor regionale kankerpatiënten vereniging, ambassadeur Huis voor de Zorg.

Belangstelling:

Non-fictie literatuur over geschiedenis en politiek, filosofie, lid van een mannenkoor en een schrijfclub. Bestuurlijke interesses in organisaties voor onderwijs, gezondheidszorg en politiek (verandermanagement, strategieontwikkeling en implementatie. Voorbereidding van bedrijfsacquisities en strategieontwikkeling.

Competenties:

Begeleiden, vakdeskundigheid toepassen, analyseren en onderzoeken.

 Man (111)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBS-B, TU Delft civiel ingenieur, diverse management cursussen: de Leergang Bestuurlijk Management (ROI), de SIOO Leergang Beleidskunde II (het managen van beleidsprocessen, cursus de Gemeenteraad (Bestuursacademie, cursussen op het terrein van de ruimtelijke ordening en het verkeer en vervoer, werkgelegenheid en arbeidsmarktpolitiek, cursussen op het gebied van bedrijfskunde, informatica en automatisering, personeelsvoorziening en de marketing van diensten, gecertificeerd auditeur MSU+ model (methode om de inkoopprestaties van organisaties te bepalen en te verbeteren).

Werkervaring:

Techn. Assistent Rijkswaterstaat, beleidsmedewerker geweest Noord Limburg, plv. hoofd District Zuid DACW, Adjunct/Directeur GAB in Utrecht, plv. directeur en hoofd van de afdeling control en bestuursondersteuning Dienst Wegen Verkeer en Vervoer, projectleider Inkoop Provincie Gelderland, Interim directeur Stg. Exploitatie Sportaccommodaties en Stg. Sporthal Comenius College Uden, voorzitter-projectleider Inkoopplatform Noordoost Brabant, Voorzitter/projectleider Inkoopplatform Stedendriehoek.

Nevenfuncties:

Diverse presentaties op PIANO congressen (inkoopsamenwerking), diverse presentaties over duurzaam inkopen, bestuurslid Stg. Stadspark Venray, bestuurslid Stg. Venray Monumentaal, voorzitter Stg. Venrays Museum, oud voorzitter Stg. Openbare Bibliotheek, oud voorzitter Stg. Gemeenschapshuizen, oud vice voorzitter van een politieke partij, oud voorzitter van de Stg. Vervoersdagen Venlo.

Belangstelling:

Bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke organisaties, leidinggevende ervaring op meerdere beleidsvelden, het tot stand brengen van resultaten, het organiseren van bestuurlijke processen en werkprocessen, het overbruggen van verschillen, netwerken, het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden, management in het algemeen, juridische zaken,Openbaar bestuur.

Competenties:

Initiëren, inspireren, samenwerken, netwerk bouwen.

 Man (105)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Gymnasium, Nederlands recht (VU), GA II (Limburgse bestuursacademie).

Werkervaring:

Gemeentesecretaris, directeur Architecten-Ingenieursburo, directeur Stadsontwikkeling, directeur/eigenaar projectadviesbureau (ZZP).

Nevenfuncties:

Diverse vml. en actuele bestuursfuncties waaronder meerdere voorzitterschappen o.a. bestuurslid Ned. Stud. Sportstichting, voorzitter bejaardenoord, voorzitter kring gemeentesecretarissen, bestuurslid Vereniging Limburgse Gemeenten, voorzitter VVD afdeling, vicevoorzitter VVD Limburg, directeur stadsherstel Heerlen, directeur Parkeer Heerlen bv, lid Raad van Commissarissen NV Avantis, bestuurslid Stichting Bassinconcert, voorzitter stichting Orgelbouw,voorzitter stichting BPDL (Bevordering Professionele Dans Limburg).

Belangstelling:

Organiseren! D.w.z. de opzet, begeleiding en uitvoeren van projecten, coachen ‘intermediair-achtige’ rollen, DOP’s en wijkontwikkelingsplannen, Raden van Toezicht, (dag)voorzitterschappen.

Competenties:

Aansturen, Begeleiden, Analyseren, Plannen en organiseren.

 Man (71)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Vele cursussen en seminars.

Werkervaring:

Algemeen secretaris van een ondernemersorganisatie, lid schoolbestuur, lid Provinciale Staten, voorzitter Statencommissie Ruimtelijke Ordening, voorzitter van de Stichting Arbeidsmarkt (MKB), projectleider opvolging in het MKB (EU-opdracht), secretaris van de L6-organisaties, eigen adviesbureau, lid Waterschap Peel- en Maasvallei, penningmeester SVKL.

Nevenfuncties:

Diverse bestuurslidmaatschappen.

Belangstelling:

Ruimtelijke ordening, financiën, ontwikkelingen arbeidsmarkt, verandermanagement.

Competenties:

Aansturen, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (61)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBO arbeidsmachtpolitiek/personeelsbeleid, post HBO personeel management en organisatieverandering, voortgezette opleiding management leergang hoger- en middenkader, voortgezette opleiding tot controller, diverse cursussen o.a. projectmanagement, automatisering, kwaliteitszorg, competentiemanagement, rechts- en wetkennis.

Werkervaring:

Senior personeelsadviseur sector breed welzijn (o.a. bij dienst welzijnszaken, kredietbank, gemeentelijke archiefdienst, stadsbibliotheek, Natuur Historisch Centrum, senior adviseur/projectmanager dienst publieke werken/sportstichting, ministerie SZW (juridische advisering, kernenergiewetten, automatisering/databeheer, freelance adviseur/interimmanager.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen, herstructurering ontwerp en invoering HRM instrumentarium, interim management.

Competenties:

Onderzoeken en analyseren, plannen en organiseren, initiëren en aansturen, omgaan met veranderingen.

 Man (40)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBS A, universiteit Tilburg (economie), postdoc. SIOO (organisatiekunde), talrijke cursussen o.a. Econ. van de gezondheidszorg, creatief management, interne budgettering, omgang met de pers, talrijke seminars en internationale studiereizen (Canada en USA).

Werkervaring:

PTT (hoofd organisatie), plv. directeur girokantoor, directeur beheerszorg psychiatrische inrichting, lid Raad van Bestuur ziekenhuis, voorzitter regionaal elektronisch netwerk, commissaris woningbouwcoöperatie.

Nevenfuncties:

Gastdocent Hogeschool West Brabant, Financieel management non-profit organisaties, NZI (opleiding voor assistent ziekenhuisdirecteur), lid RvT ziekenhuis, voorzitter bestuur vrouwenopvang.

Belangstelling:

Actualiteiten, literatuur, sport, muziek, theater.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Vrouw (29)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBO verpleegkunde, HBO Management Gezondheidszorg Sociale Academie Sittard, Post HO Verpleegkundig onderzoek Rijksuniversiteit Limburg, certificaten OU Basiscursus Recht, Grondrechten, inleiding Staatsrecht, inleiding Bestuursrecht, diverse cursussen aan Inspectie Academie Staatstoezicht op de Volksgezondheid.

Werkervaring:

Uitvoerend verpleegkundige in de (extra- en intramuraal), gezondheidszorg (preventief en cure en care), leidinggevende verpleegkundige Maatschappelijke Gezondheidszorg, bestuurlijke functies gezondheidszorg en Welzijn, inspecteur gezondheidszorg landelijk en in Limburg en Noord-Brabant, beleidsverkenning en advisering gezondheidszorg (provincie Limburg).

Nevenfuncties:

Meerdere bestuurlijke functies in de gezondheidszorg, lid Raad van Advies Zorgkantoor VGZ/IZA/UNIVE/TRIAS namens zorgdragers KBO/PCOB, ad hoc adviseur Huis van de Zorg Limburg, voorzitter KBO Maaskernen en lid landelijk CDA Platform Senioren.

Belangstelling:

Advies- en/of bestuurlijke functies, versterken van de “derde” partij (cliënten/patiënt/burgers) in Limburg en de Euregio.

Competenties:

Initiëren, overtuigen en beïnvloeden, begeleiden en adviseren, klantgerichtheid.

 Man (24)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBS B, wis- en natuurkunde (KUN) geen diploma,GA I, GF I en II, bestuurskunde (KUB), vormingscyclus voor leidinggevenden,managementleergang voor gemeentesecretarissen.

Werkervaring:

Medewerker algemene juridische zaken sociale dienst, beleidsmedewerker algemene zaken bij gemeente, wetenschappelijk medewerker CBS, hoofd afdeling bestuurszaken gemeente, plv. directeur economische zaken en werkgelegenheid grote gemeente, gemeentesecretaris middelgrote gemeente, diverse culturele projecten (beleidsnota’s, aansturing).

Nevenfuncties:

Voorzitter progressief akkoord, diverse functies binnen provinciaal en plaatselijk bestuur van een politieke partij, lid begeleidingscommissie baanlozencentrum, lid RvT lokale omroep, lid Rekenkamercommissie.

Belangstelling:

Tuinieren, wandelen, lezen, kunst, werkloosheidsproblematiek.

Competenties:

Analyseren, omgaan met veranderingen, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren.

 Man (14)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Diploma MULO A en B, GA I en II, diploma gemeentefinanciën, bestuursacademie, vormingscyclus voor hoger – leidinggevenden.

Werkervaring:

Beleidsmedewerker, plv. gemeentesecretaris hoofd hoofdafdeling gemeente, gemeentesecretaris middelgrote gemeenten, FPU.

Nevenfuncties:

Lid van de Ledenraad Rabobank Centraal Zuid-Limburg.

Belangstelling:

Openbaar bestuur leidinggevend, coachend maar ook op andere niveaus of taken in een gemeentelijke organisatie.

Competenties:

Plannen en organiseren, aansturen, overtuigen en beïnvloeden, vakdeskundigheid toepassen.

 Man (18)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Gymnasium A, Sociale Wetenschappen (RU), PAO Bestuurskunde, PAO Lokaal Leiderschap, diverse taak- en functiegerichte cursussen en seminars.

Werkervaring:

Sociaal onderzoeker bij een stichting Buitenlandse werknemers, beleidsmedewerker Welzijn en Kabinetszaken bij een gemeente, Hoofd afdeling welzijnszaken en lid van het MT, Gemeentesecretaris en Hoofd van dienst, coördinator gemeentesecretarissen Regionale Samenwerking bij gemeente in Westelijke Mijnstreek, lid commissie Jongeren van het A&O fonds, interim adviseur voor gemeentebestuur, bestuurs- en managementadviseur fusieproces brandweerkorpsen Zuid Limburg, secretaris GGO Brandweer Zuid Limburg, adviseur VIA Netwerk/Alertief, Ambassadeur Medezeggenschap namens Overheid in Orakelnet, Contactpersoon PUBLIC-i Engeland.

Nevenfuncties:

Voorzitter Indicatiecommissie Bejaardenoorden, Secr.-Penningmeester Stg. Welzijnswerk Ouderen, voorzitter Stg. Welzijnswerk Ouderen, Exteren adviseur Stichting Welzijn gemeente, Secretaris Raad van Beheer Sportfondsenbaden, voorzitter Personeelsvereniging gemeente, bestuursvertegenwoordiger namens gemeentesecretarissen Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, lid Adviesgroep Organisatieontwikkeling van de Bestuursacademie Zuid-Nederland, secr. Vereniging van gemeentesecretarissen (VGS), voorzitter commissie Vrouw-M; VGS), Lid commissie Jongeren A&O-fonds, bestuurslid VOS?VVA, medeoprichter eb voorzitter Stg. Beheersfonds v Afrika, penningmeester VVN, bestuurslid VGS Seniorencontact, Ambassadeur Huis van de Zorg, coördinator Dag van de Dialoog, lid klachtencommissie Vivantes Zorggroep, lid Vereniging voor Bestuurskunde, lid VGS, medeauteur boek “Samen en toch apart”, internationale werkgroep van SOLACE over professionalisering ambt van secretaris CEO in public management.

Belangstelling:

p.m.

Competenties:

p.m.

 Man (42)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBS, SPD I en II, Sociale Academie SKW, Prop. Sociologie Nijmegen, VO projectmanagement non-profit organisaties, diverse werkspecifieke opleidingen op het gebied van management.

Werkervaring:

Voorzitter gemeentelijk managementteam, plv. gemeentesecretaris, economische beleidsontwikkeling,citymanagement, reconstructie vitaal platteland Zuid Limburg, Europese subsidieprojecten, beleidsconsulent NKS Den Bosch, leefbaarheidsvraagstukken in dorpen,wijken en kleine kernen, bevokingskrimpvraagstukken.

Nevenfuncties:

Buddyzorg Limburg, begeleiding van terminale patiënten.

Belangstelling:

Bestuurlijke processen, HRM; recreatie en toerisme, beleidsvoorlichting, veranderingsprocessen.

Competenties:

Overleg en samenwerken, initiëren, aansturen.

 Man (70)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Gymnasium A, rechten (universiteit Nijmegen).

Werkervaring:

Beleidsmedewerker ministerie Landbouw en Visserij, beleidsmedewerker EEG-zaken (Den Haag/Brussel), beleidsmedewerker industrialisatie (gemeente), burgemeester in diverse gemeenten.

Nevenfuncties:

Voorzitter RvT Stg. Radar, voorzitter Stg. VKL, voorzitter TROM (toeristische recreatieve ontwikkelingsmaatschappij Limburg), voorzitter bestuur Stg. Volksuniversiteit Maasland, voorzitter RvB Stg. Huis voor de Zorg, lid provinciale raad voor de volksgezondheid, meerdere bestuursfuncties.

Belangstelling:

Bestuur.

Competenties:

Analyseren, aansturen, begeleiden, omgaan met veranderingen.

 Man (54)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBS, Universiteit Nijmegen Nederlands Recht.

Werkervaring:

Ambtenaar gemeente en provincie, senior adviseur welzijn, wethouder (financiën, ruimtelijke ordening, zorg en sociale zaken, hoofd afdeling ouderenbeleid en maatschappelijk welzijn.

Nevenfuncties:

O.m. secretaris St. Jeugdzorg Huize St. Joseph, voorzitter Katholiek Basisonderwijs in kleine gemeente, voorzitter Stichting CAI en Kabelmaatschappij.

Belangstelling:

(Openbare) financiën, ruimtelijke ordening.

Competenties:

Begeleiden, aandacht en begrip tonen, overtuigen en beïnvloeden, analyseren.

 Man (49)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBS A, KUN sociologie (leer der interne organisatie, soc. Psychologie).

Werkervaring:

Instituut voor toegepaste sociologie, staffunctionaris ministerie CRM; hoofd afdeling regionaal en aanvullend beleid ministerie VWS, plv. directeur hoofdgroep Welzijn + bestuursadviseur provincie Limburg, EMM consult (bestuursadviseur, organisatieontwikkeling, oprichting Expertisecentrum, strategievorming, uitwerking digitale ideeënbus, vermindering regeldruk voor ondernemers).

Nevenfuncties:

Penningmeester Lionsclub, leo-adviseur, penningmeester Stichting Zitto, lid Rode Kruis, lid/collectant Amnesty International.

Belangstelling:

Breed welzijn, management, strategieontwikkeling, grensoverschrijdende samenwerking, public affairs.

Competenties:

Plannen en organiseren, samenwerken en overleggen, overtuigen en beïnvloeden, met druk en tegenslag omgaan.

 Vrouw (1)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Gymnasium A, psych. ass. NIP, Ned. MOA en B, doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde, communicatie in organisaties, Radbout Universiteit Nijmegen, management HBO-docenten, communicatieadviseur PAO Leiden, Mediationopleiding Merlyn Nuland.

Werkervaring:

Docent HBO, onderwijsontwikkeling, coaching, voorzitter Centrale MR, lid interne beroepscommissie functiewaardering, lid leerplancommissie opleiding Tolk-Vertaler.

Nevenfuncties:

O.a. lid (vicevoorzitter) Raad van Toezicht Stichting Oase, lid adviesraad Stg. Behoud Openbaar Vervoer Limburg, lid Bestuur Stg. Beeldende Kunst Valkenburg, lid bestuurscommissie Fontys-Rabo Roermond, lid bestuur Stg. Mathias Kempprijs Maastricht. Communicatieadviseur projectgroep POL, projectleider cultuurontwikkeling, senior beleidsmedewerker P & O, regionaal vertrouwenspersoon integriteit voor Provincie en gemeenten in Zuid Limburg.

Belangstelling:

Kunst en cultuur, conflicthantering en mediation, loopbaanbegeleiding en coaching, medezeggenschap.

Competenties:

Begeleiden, overtuigen en beïnvloeden, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (125)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBO Informatica Automatisering van Bestuurlijke Informatievoorziening, MO Economie, diverse cursussen Management en Marketing, seminars Businesschool Nijenrode

Werkervaring:

Strategisch marketeer W. Europa gevelstenen (Wienerberger North-West Europe), lid Nederlandse directie Wienerberger-groep, ‘s werelds grootste producent van bakstenen, vice-voorzitter van een Europese koepel van branche organisaties van bouwmaterialen, secretaris van de stichting
SPOG, “trekker” van de werkgroep “Partnering in de bouw”, wethouder in een fusiegemeente in Noord-Limburg, commercieel directeur bij Jacob Meijer Forwarding Venlo.

Nevenfuncties:

verleden: vice voorzitter/penningmeester omni-sportverenigingen. Heden: voorzitter van een gemeentelijke afdeling van een landelijke politieke partij.

Belangstelling:

politiek, cultuur, geschiedenis en coachen.

Competenties:

Initiëren, netwerken bouwen, analyseren, klantgerichtheid, omgaan met veranderingen

 Man (126)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Pabo, MO A en B Pedagogiek, akte Speciaal Onderwijs, SON-opleiding ADHD en PDD, Register Directeur Onderwijs, verschillende masterclasses, waaronder Veranderkunde, Governance, Toezichthouder.

Werkervaring:

Leraar VSO enSO aan een MLK-schoo, Ambulant Begeleider, Intern begeleider, adjunct directeur, Directeur basisschool Venlo,
lid bovenschools Managementteam Venlo (bao), directeur SBO-school Venlo,boven ontwikkelaar van onderwijs aan meer begaafden, projectleider, interim opdrachten bij meerdere onderwijsstichtingen.

Nevenfuncties:

Intermediair Jeugd Sportfonds Venlo, Voorzitter platform wijkgebouwen ontwikkelingen, Burgerkracht, Vertrouwenspersoon FCV-Venlo,
speler leider veteranen voetbalelftal bestuurslid van een Koninklijke Zangvereniging, secretaris schoolbestuur

Belangstelling:

Zorg in het algemeen, met name bestuurlijke aspecten, voetbal, zowel plaatselijk als landelijk, vertrouwenszaken,teamontwikkeling, innovatieprojecten binnen het , organisatie-ontwikkelingonderwijs

Competenties:

Aandacht en begrip tonen, samenwerken en overleggen, analyseren, omgaan met veranderingen, met druk en tegenslag omgaan, raad geven, organisatiebouwer.

 Man (128)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Kweekschool Tilburg, akte Wiskunde, Tekenen, Handvaardigheid, nascholing Moderne Wiskunde/statistiek IOWO,nascholing Kunstzinnige vaardigheden (Rietveld academie), vakstudie Voortgezet Speciaal Onderwijs, diverse managementtrainingen, ICT-training Sittard.

Werkervaring:

Onderwijzer Tilburg/Medemblik, leraar mulo/Mavo (wiskunde, tekenen), leraar VSO-LOM te Middelburg, directeur VSO-LOM-school Heerlen, ontwikkelen van schooladministratie programma ESIS, voorzitter RSV ZO-Mijnstreek.

Nevenfuncties:

medewerker SOS-telefoniscshe hulpdienst, mentor interne opleidingen aldaar, voorzitter jubileum comité KSO, lid werkgroep HISTEX (verzamelen en ontwikkelen van onderwijshulpmiddelen).

Belangstelling:

Cellist KSO, schilderen, (bronzen) plastieken, koken, Frankrijk, coachen van individuen, groepen, instituten of instellingen.

Competenties:

Begeleiden, samenwerken en overleggen, netwerken bouwen, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (127)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

HBS-B, TU Eindhoven (wiskunde, richting statistiek, stochastiek en Operations Research, diverse cursussen logistiek en informatica.

Werkervaring:

AKZO Breda (hoofd Statistisch Bureau), AKZO Wuppertal (Staf OR, IT en Logistiek), Fontys Hogescholen (diverse functies o.a. docent Logistiek, informatica, hoofd automatisering, Projectleider van o.a. Telematica, Duitse opleidingen, directeur Economie-opleidingen (HEAO), projectleider Grenslanden (EU-project), projectleider Europees Kenniscentrum Logistiek, projectleider Informatica (Duits/Nederlands), projectleider Team Venlo interregionaal overleg, projectmanager Fontys Hogescholen (major/minor-systeem, invoering Duitstalige Logistiek, nieuwbouw/uitbreiding gebouwen Fontys.

Nevenfuncties:

Projectmanager “Wat eten we vandaan? o.a. tentoonstelling Museum v. Bommel & van Dam Venlo, Opzetten diverse cursussen en workshops voor bedrijven (logisiek en IT), vrijwilligerswerk: basketbal-vereniging, penningmeester tennisclub.

Belangstelling:

Computers algemeen, informatisering, logistiek projecten (intern en extern), onderwijsontwikkeling, tennis, basketbal, Portugees, Duits, financiën.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, middelen inzetten, analyseren, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (129)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Mulo, Rijkskweekschool, akte Pedagogiek M.O. A en B (Kath. Leergangen Sittard, doctoraal Pedagogiek R.U. Utrecht.

Werkervaring:

docent huishoudschool, docent Pedagogische Academie, directeur van Franciscusoord (Mytylschool), bestuurslid woonwagenkampschool O.L. Vrouw van Banneux, (mede)oprichter ZMOK-school de Buitenhof Heerlen, bestuurslid Stichting Jong-Leren (BAO).

Nevenfuncties:

Bestuurslid elektrische Rolstoelhockey club Black Scorpions, vrijwilliger Slachtofferhulp Nederland, vrijwilliger Zorgcentrum de Beyart Maastricht, bestuurslid en mede oprichter van de actiegroep “de Gebeten Hoond”.

Belangstelling:

belangen behartigen voor mensen met een handicap (en hun ouders), in het bijzonder jongeren met de ziekte van Duchenne, coachen, interim management, begeleiden in het algemeen met name in zorg en onderwijs.

Competenties:

initiëren, aansturen, netwerk bouwen , analyseren.

 Man (134)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Doctoraat verleend aan de OU te Heerlen met de verdediging van het proefschrift “Met vreemde ogen kijken”, visiteren van gemeentebesturen en vergelijkend perspectief op 28 november 2014, doctoraal Bestuurskunde: Afstudeervariant Organisatie, Management en Openbaar Bestuur, diploma’s Bestuursacademie (juridisch en financieel) GA I en GF I + II. Meerdere cursussen, o.a. Projectmanagement, Resultaatgericht werken, Crisisbeheersing.

Werkervaring:

Jarenlange ervaring als gemeentesecretaris/ algemeen directeur middelgrote gemeente (1992-2008) en als plaatsvervangend directeur Financiën/ concerncontroller/ adjunct -secretaris grotere gemeente met de portefeuille strategieontwikkeling financiën en nieuwe manieren van werken.

Nevenfuncties:

Voorzitter van de Limburgse Vereniging van Gemeentesecretarissen. Lid Vereniging Pelgrimswegen naar Rome, Promovendi-kring prof. A (Arno) F.A. Korsten

Belangstelling:

Individuen en organisaties adviseren en praktisch ondersteunen in het kader van verbeteren van de bestuurskracht, visiteren, onderzoek opstellen, monitoren, strategieontwikkeling, coachen, rapporteren.

Competenties:

Analyseren, aansturen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, plannen en organiseren, daadkracht, betrokken, vernieuwend, flexibel, tolerant.

 Man (135)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

VWO (Heerlen), Doctoraal Staats- en Administratief Recht/Bestuurskunde (RU Utrecht), leergang Hoger Management bij de overheid, management Leergang voor Gemeentesecretarissen, meerdere management cursussen, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, leergang Conflictbemiddeling tot Mediator.

Werkervaring:

Freelance marketing executive (Amsterdam en Nijmegen), voorlichter Stichting Beroepspensioenfondsen voor artsen (SBA), afdelingshoofd van meerdere diensten in middelgrote gemeenten, Kabinetschef van een grote gemeente, gemeentesecretaris kleine gemeente, Algemeen directeur /gemeentesecretaris middelgrote gemeente, directeur van een organisatieadviesbureau.

Nevenfuncties:

bestuurslid van studentenadviesbureau, voorzitter politieke afdelingen in meerdere gemeenten, voorzitter Stichting welzijn en peuterspeelzaal in middelgrote gemeente, bestuurslid stichting Barones van Wijmar en bestuurslid VVV en geprivatiseerde tennisvereniging in middelgrote gemeente, beschermheer van een fanfare, bestuurslid Early Birds, lid Erebestuur schutterij, voorzitter Rotaryclub Hoensbroeck, bestuurslid Vereniging van Gemeentesecretarissen kring Zuid Limburg, lid commissie Bestuurlijke Ontwikkeling ( Vereniging van Gemeentesecretarissen, Initiatiefnemer en voorzitter Raad van Toezicht Revitalisering Opleiding GA-I en GA-II.

Belangstelling:

Lezen, reizen, Sport (zwemmen, fitness, skien, “bouwen”, interim klussen, P&O/HRM zaken.

Competenties:

Omgaan met veranderingen, begrip tonen (coaching/mediation), analyseren, klantgerichtheid, begeleiden.

 Man (136)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Pedagogische Academie, diploma Speciaal Onderwijs, YET-trainer/Gordon-trainer (Sociale Vaardigheden), diploma Remedial Trainer, diploma Intern Begeleider, juridische opleiding tot vakbondsconsulent, schoolleidersopleiding (Interstudie). Opgenomen in het schoolleidersregister `primair Onderwijs.

Werkervaring:

Leerkracht LOM-onderwijs Middelburg, directielid Driestromenschool Middelburg, directielid van de fusieschool Het Springtij (4 SBO locaties op Walcheren), vakbondsconsulent onderwijsbond, directeur openbare basisschool Maastricht, voorzitter directiegroep AOB (1500 leden), directeur SBO-school Weert, directeur SBO-school Den Bosch, directeur islamitische basisschool EL Wahda Heerlen.

Nevenfuncties:

Bestuurslid/adviseur Fietsbank, Schoenenbank, Bureninitiatief Nazareth, Kinderboerderij Daalhoeve, bestuurslid Passend Onderwijs Parkstad, lid van de klankbordgroep Passend Onderwijs en Speciaal Onderwijs binnen de AOB, lid van de Algemene Vergadering van de AOB, lid van diverse onderwijswerkgroepen.

Belangstelling:

Voorstander van gestructureerde en gedisciplineerde werkwijzen, effectieve en efficiënte werkstijlen, graag samenwerkend en initiatief nemend. Besluitvaardigheid en betrouwbaarheid, digitale registratiegegevens PO->VO, maatschappelijke betrokkenheid.

Competenties:

Aansturen, vakdeskundigheid toepassen, analyseren, onderzoeken, plannen en organisweren

 Man (139)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

VWO, Universitair bedrijfseconomie, postdoctorale controllersopleiding (RC), diverse automatiseringscursussen, leiderschapsleergangen, masterclasses, opleiding mediator.

Werkervaring:

Brede ervaring opgedaan in diverse (grote) bedrijven (in de zorg o.a. ziekenhuis), financiële dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, op het gebied van Financieel Management en General Management. Finance, Controlling, Risicomanagement, Planning & Control cyclus.
Managementinformatie en -rapportages, KPI-sturing, auditcommittees, compliance, analyse & advisering, jaarverslaglegging, projectmanagement, kennisoverdracht, opleidingen, reorganisaties, fusies, klantbedieningsprocessen, eventmanagement, presentaties, kostenbesparingsprogramma’s, verandermanagement, shared servicecenters, alignment tussen Business en IT, professionalisering controlfunctie.

Nevenfuncties:

Bestuur buurtvereniging, bestuur kunststichting, brancardier Lourdesbedevaarten.

Belangstelling:

o.a. zorgsector, onderwijssector, lokale- en rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, euregionale grensoverschrijdende samenwerking, veranderingen op het gebied van religie/zingeving.

Competenties:

ambitieus en resultaatgericht, helikopterview met oog voor details, conceptueel- en inlevingsvermogen, analytisch en adviesvaardig, vernieuwend en beheersmatig, verbindend, communicatief sterk.

 Man (141)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Bosbouw en cultuurtechniek, specialisatie cultuurtechniek.

Interne opleidingen zoals General Management, Projectorganisatie, Marketing o.a. afgestudeerd op N.I.M.A. A.

Werkervaring:

Heidemij N.V. / Arcadis; Combinatie Cultuurtechnische Aannemers (Suriname); namens Arcadis accountmanager voor Océ Nederland, Akzo en KAFI;

Nevenfuncties:

lid van bestuur van een schouwburg, secretaris van een landelijk functionerende vrijwilligersorganisatie die actieve burgers ondersteunt. Voorzitter van groot mannenkoor en een landelijk zangers verbond. Provinciaal coördinator Kern met Pit van KNMH.

Belangstelling:

Project- en procesmanagement.

Competenties:

Initiëren, Begeleiden, Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren.

 Man (143)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Sociale Academie Sittard (Cultureel Werk), Post HBO Welzijnsplanning,
Hoger Management Non Profit Organisaties, Kwaliteitszorg Gemeenten,
Strategische Beleidsplanning Gemeenten, diverse Corporate Managementtrainingen,
Scrum-ontwikkelmethode.

Werkervaring:

vormingswerker, ambtenaar Welzijnszaken, hoofd gemeentelijk bureau Onderwijs Welzijn Cultuur & Sport, sectorhoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeentesecretaris, concernadviseur Strategie & Beleid, directiesecretaris, adviseur Strategie & Beleid, projectleider Vernieuwing Planning & Control.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Doelgericht, sociaal, analytisch en vernieuwend bezig zijn; laat zich leiden en inspireren door groot vertrouwen in voortschrijdend inzicht.

Competenties:

Omgaan met veranderingen inclusief omgaan met druk en tegenslag, initiëren, analyseren & onderzoeken, samenwerken & overleggen.

 Man (144)   Bestuur / Bestuur breed 
Opleiding:

Atheneum B.
Sociale Wetenschappen, Andragologie (Samenlevingsopbouw en bestuurskunde).
Leergang Personeelswerk (De Baak).
Programmamanagement business re-design (Booz Allen & Hamilton).
Organisatie- en cultuurverandering (GITP, PA, e.a.).
Gedragsverandering (R&A).

Werkervaring:

Integrale aanpak van de buurtvernieuwing voor en door bewoners. (Gem. Haarlem).
Wetenschappelijk assistent. Rol ambtelijk apparaat in buurtvernieuwing. (RUU).
Mentor kwaliteitszorg in Retail.
Projectmanager Total Quality in de fijnchemie.
Manager P&O en Services in de fijnchemie.
Management Consultant in de chemie (teamontwikkeling, opleiding, communicatie).
Zelfstandig adviseur en coach in bedrijven en gezondheidszorg. Begeleiden van teams in verandering en prestatie. Individuen in prestatie, motivatie en stress

Nevenfuncties:

In meerdere besturen en commissies geparticipeerd en betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten als investeerder, fondsenwerver, projectindiener en reporter

Belangstelling:

Vitaliteit en gezondheid. Vermindering broeikasgassen. Actief in onderhoud hoogstambomen

Competenties:

Klantgerichtheid
Begeleiden van verandering
Samenwerken en overleggen
Overtuigen en beïnvloeden