Bijeenkomst 29 september 2011

Bijeenkomst

Op donderdag 29 september 2011 was er een bijeenkomst van Stichting Vitaal Kapitaal Limburg in het Koetshuis (bijgebouw van het kasteel) in Rijckholt. Het programma zag er als volgt uit:

Ontvangst vanaf 13.30 uur met koffie/thee en vlaai
14.00 – 14.15 uur welkom door de voorzitter
14.15 – 16.15 uur groepssessies
16.15 – 17.00 uur terugmelding aan plenaire vergadering
17.00 – 18.00 uur borrel en hapjes

Diverse groepen hebben zich met name bezighouden met de volgende onderwerpen:

  • het bij elkaar brengen van vraag en aanbod
  • hoe kan het aanbod meer geconcretiseerd worden vanuit een aantal sectoren ofwel welke “producten” kan de stichting aanbieden
  • wat is de problematiek binnen een bepaald vakgebied en hoe kan daarop worden ingespeeld
  • hoe kan de vraagzijde worden gestimuleerd.

De bedoeling was dat door elke groep de conclusies werden teruggekoppeld (5 minuten per groep), toegespitst op de volgende vragen:

  • wat kunnen wij
  • waar is behoefte aan
  • hoe maken wij dit zichtbaar

Beknopt verslag

Klik hier voor een beknopt verslag van deze bijeenkomst.

Foto’s