Cultuur

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel Cultuur.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Vrouw (91)   Cultuur 
Opleiding:

Gymnasium, biologie (universiteit Leiden).

Werkervaring:

Conservator Rijksmuseum Natuur Historie Leiden, docente biologie gymnasium, conservator Natuur Historisch Museum, directeur a.i. teammanager NHMM.

Nevenfuncties:

Diverse bestuursfuncties o.a. algemeen bestuur Leids Universiteits Fonds, algemeen bestuur Stichting Limburgs Landschap, directeurenberaad natuur historische musea, voorzitter vereniging vrienden Bonnefantenmuseum, voorzitter dierenasiel, regiovertegenwoordiger stichting recreatieruiter, bestuurslid van Het Museum van de Vrouw in Echt, voorzitter Federatie van Musea in Limburg.

Belangstelling:

Lid Nederlands team Endurance Riding (NOC – NSF).

Competenties:

Aansturen, begeleiden, netwerk bouwen, vakdeskundigheid toepassen.

 Man (119)   Cultuur 
Opleiding:

Hoge Hotelschool, Reserve Kapitein b.d., diverse cursussen: o.a. Management voor Civiele dienst, Financiële Bedrijfseconomie, Ziekenhuisbeleid (Stolte), diverse opleidingen verkoop, marketing en personeelsmanagement, Assessment Center Methode GITP/Focus, Assessor opleiding GITP, General Management Sti. Bedrijfskunde (Erasmus R’dam).

Werkervaring:

Hoofd Civiele en Technische Dienst Samivoz Den Bosch, gebiedsdirecteur Hodon N.V. A’dam, directeur/eigenaar Vercoglas N.V. (België), interim manager AKO B.V. A’dam, manager commerciële zaken en regio directeur Arbodienst De Twaalf Provinciën, Commerciële Zaken N.V. Nutsbedrijven Maastricht, directeur Kasteelservice B.V. Zutphen, Senior Expert PUM den Haag.

Nevenfuncties:

Lid van de Adviesraad Seniorenbeleid Maastricht, lid van de Grote Raad van de Confrérie Backersbosch, lid Mars en Mercurius, lid Military en Hospitaller Order of St. Lazarus of Jerusalem, mentor Jobrotary, lid van het bestuur Vrienden van het LSO, secretaris Stichting Elkana.

Belangstelling:

Management-development voor profit en non-profitorganisaties, beheersbaar maken van langdurig verzuim (Wetten PEMBA en Poortwachter) en re-integratie, HRM-beleid, ARBO-wetgeving, hospitality implementatie.

Competenties:

Initiëren, samenwerken en overleggen, netwerk bouwen, presenteren, klantgerichtheid.

 Man (111)   Cultuur 
Opleiding:

HBS-B, TU Delft civiel ingenieur, diverse management cursussen: de Leergang Bestuurlijk Management (ROI), de SIOO Leergang Beleidskunde II (het managen van beleidsprocessen, cursus de Gemeenteraad (Bestuursacademie, cursussen op het terrein van de ruimtelijke ordening en het verkeer en vervoer, werkgelegenheid en arbeidsmarktpolitiek, cursussen op het gebied van bedrijfskunde, informatica en automatisering, personeelsvoorziening en de marketing van diensten, gecertificeerd auditeur MSU+ model (methode om de inkoopprestaties van organisaties te bepalen en te verbeteren).

Werkervaring:

Techn. Assistent Rijkswaterstaat, beleidsmedewerker geweest Noord Limburg, plv. hoofd District Zuid DACW, Adjunct/Directeur GAB in Utrecht, plv. directeur en hoofd van de afdeling control en bestuursondersteuning Dienst Wegen Verkeer en Vervoer, projectleider Inkoop Provincie Gelderland, Interim directeur Stg. Exploitatie Sportaccommodaties en Stg. Sporthal Comenius College Uden, voorzitter-projectleider Inkoopplatform Noordoost Brabant, Voorzitter/projectleider Inkoopplatform Stedendriehoek.

Nevenfuncties:

Diverse presentaties op PIANO congressen (inkoopsamenwerking), diverse presentaties over duurzaam inkopen, bestuurslid Stg. Stadspark Venray, bestuurslid Stg. Venray Monumentaal, voorzitter Stg. Venrays Museum, oud voorzitter Stg. Openbare Bibliotheek, oud voorzitter Stg. Gemeenschapshuizen, oud vice voorzitter van een politieke partij, oud voorzitter van de Stg. Vervoersdagen Venlo.

Belangstelling:

Bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke organisaties, leidinggevende ervaring op meerdere beleidsvelden, het tot stand brengen van resultaten, het organiseren van bestuurlijke processen en werkprocessen, het overbruggen van verschillen, netwerken, het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden, management in het algemeen, juridische zaken,Openbaar bestuur.

Competenties:

Initiëren, inspireren, samenwerken, netwerk bouwen.

 Man (4)   Cultuur 
Opleiding:

HBS, GA deel I.

Werkervaring:

Ambtenaar culturele zaken gemeente, veel projecten en festivals, theaterseries. Voorzitter Limburg Festival, hoofd evenementenbureau gemeente.

Nevenfuncties:

Schrijven van beleidsnota’s, internationale ervaring in het organiseren van evenementen, symposia festivalmanagement.

Belangstelling:

Festivalmanagement.

Competenties:

p.m.

 Vrouw (1)   Cultuur 
Opleiding:

Gymnasium A, psych. ass. NIP, Ned. MOA en B, doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde, communicatie in organisaties, Radbout Universiteit Nijmegen, management HBO-docenten, communicatieadviseur PAO Leiden, Mediationopleiding Merlyn Nuland.

Werkervaring:

Docent HBO, onderwijsontwikkeling, coaching, voorzitter Centrale MR, lid interne beroepscommissie functiewaardering, lid leerplancommissie opleiding Tolk-Vertaler.

Nevenfuncties:

O.a. lid (vicevoorzitter) Raad van Toezicht Stichting Oase, lid adviesraad Stg. Behoud Openbaar Vervoer Limburg, lid Bestuur Stg. Beeldende Kunst Valkenburg, lid bestuurscommissie Fontys-Rabo Roermond, lid bestuur Stg. Mathias Kempprijs Maastricht. Communicatieadviseur projectgroep POL, projectleider cultuurontwikkeling, senior beleidsmedewerker P & O, regionaal vertrouwenspersoon integriteit voor Provincie en gemeenten in Zuid Limburg.

Belangstelling:

Kunst en cultuur, conflicthantering en mediation, loopbaanbegeleiding en coaching, medezeggenschap.

Competenties:

Begeleiden, overtuigen en beïnvloeden, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (125)   Cultuur 
Opleiding:

HBO Informatica Automatisering van Bestuurlijke Informatievoorziening, MO Economie, diverse cursussen Management en Marketing, seminars Businesschool Nijenrode

Werkervaring:

Strategisch marketeer W. Europa gevelstenen (Wienerberger North-West Europe), lid Nederlandse directie Wienerberger-groep, ‘s werelds grootste producent van bakstenen, vice-voorzitter van een Europese koepel van branche organisaties van bouwmaterialen, secretaris van de stichting
SPOG, “trekker” van de werkgroep “Partnering in de bouw”, wethouder in een fusiegemeente in Noord-Limburg, commercieel directeur bij Jacob Meijer Forwarding Venlo.

Nevenfuncties:

verleden: vice voorzitter/penningmeester omni-sportverenigingen. Heden: voorzitter van een gemeentelijke afdeling van een landelijke politieke partij.

Belangstelling:

politiek, cultuur, geschiedenis en coachen.

Competenties:

Initiëren, netwerken bouwen, analyseren, klantgerichtheid, omgaan met veranderingen

 Man (128)   Cultuur 
Opleiding:

Kweekschool Tilburg, akte Wiskunde, Tekenen, Handvaardigheid, nascholing Moderne Wiskunde/statistiek IOWO,nascholing Kunstzinnige vaardigheden (Rietveld academie), vakstudie Voortgezet Speciaal Onderwijs, diverse managementtrainingen, ICT-training Sittard.

Werkervaring:

Onderwijzer Tilburg/Medemblik, leraar mulo/Mavo (wiskunde, tekenen), leraar VSO-LOM te Middelburg, directeur VSO-LOM-school Heerlen, ontwikkelen van schooladministratie programma ESIS, voorzitter RSV ZO-Mijnstreek.

Nevenfuncties:

medewerker SOS-telefoniscshe hulpdienst, mentor interne opleidingen aldaar, voorzitter jubileum comité KSO, lid werkgroep HISTEX (verzamelen en ontwikkelen van onderwijshulpmiddelen).

Belangstelling:

Cellist KSO, schilderen, (bronzen) plastieken, koken, Frankrijk, coachen van individuen, groepen, instituten of instellingen.

Competenties:

Begeleiden, samenwerken en overleggen, netwerken bouwen, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (132)   Cultuur 
Opleiding:

Training Managementontwikkeling (MercuriUrval), opleiding VCA (VOL)PBNA< Projectmanagement bij NIVE en SRM, opleiding BPV (Kenteq), mTS werktuigbouwkunde, Waterleiding Techniek VEWIN (OU Utrecht), diverse computercursussen, o.a. Excel, Word, Windows 95-98-2000, Triton, Baan, Power-Point en SAP.

Werkervaring:

Opzichter WML, Sectieleider V&U (voorbereiding & uitvoering), Afdelingshoofd WML (plm. 35 medewerkers), Opzichter/Adviseur Beheer Openbare ruimte (gemeente Landgraaf en gemeente Stein).

Nevenfuncties:

Muziek (trompet), stimuleren van jongeren in Techniek, docent Arcus College: VAPRO A,B,C en D.

Belangstelling:

Restaureren old-timers, organiseren van toertochten, opleiden van jong talent op technisch vakgebied, projectmanagement algemeen, adviseren, drinkwater in al zijn facetten “van bron tot tap”

Competenties:

Aansturen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Presenteren, Plannen enOrganiseren.

 Man (135)   Cultuur 
Opleiding:

VWO (Heerlen), Doctoraal Staats- en Administratief Recht/Bestuurskunde (RU Utrecht), leergang Hoger Management bij de overheid, management Leergang voor Gemeentesecretarissen, meerdere management cursussen, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, leergang Conflictbemiddeling tot Mediator.

Werkervaring:

Freelance marketing executive (Amsterdam en Nijmegen), voorlichter Stichting Beroepspensioenfondsen voor artsen (SBA), afdelingshoofd van meerdere diensten in middelgrote gemeenten, Kabinetschef van een grote gemeente, gemeentesecretaris kleine gemeente, Algemeen directeur /gemeentesecretaris middelgrote gemeente, directeur van een organisatieadviesbureau.

Nevenfuncties:

bestuurslid van studentenadviesbureau, voorzitter politieke afdelingen in meerdere gemeenten, voorzitter Stichting welzijn en peuterspeelzaal in middelgrote gemeente, bestuurslid stichting Barones van Wijmar en bestuurslid VVV en geprivatiseerde tennisvereniging in middelgrote gemeente, beschermheer van een fanfare, bestuurslid Early Birds, lid Erebestuur schutterij, voorzitter Rotaryclub Hoensbroeck, bestuurslid Vereniging van Gemeentesecretarissen kring Zuid Limburg, lid commissie Bestuurlijke Ontwikkeling ( Vereniging van Gemeentesecretarissen, Initiatiefnemer en voorzitter Raad van Toezicht Revitalisering Opleiding GA-I en GA-II.

Belangstelling:

Lezen, reizen, Sport (zwemmen, fitness, skien, “bouwen”, interim klussen, P&O/HRM zaken.

Competenties:

Omgaan met veranderingen, begrip tonen (coaching/mediation), analyseren, klantgerichtheid, begeleiden.

 Man (143)   Cultuur 
Opleiding:

Sociale Academie Sittard (Cultureel Werk), Post HBO Welzijnsplanning,
Hoger Management Non Profit Organisaties, Kwaliteitszorg Gemeenten,
Strategische Beleidsplanning Gemeenten, diverse Corporate Managementtrainingen,
Scrum-ontwikkelmethode.

Werkervaring:

vormingswerker, ambtenaar Welzijnszaken, hoofd gemeentelijk bureau Onderwijs Welzijn Cultuur & Sport, sectorhoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeentesecretaris, concernadviseur Strategie & Beleid, directiesecretaris, adviseur Strategie & Beleid, projectleider Vernieuwing Planning & Control.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Doelgericht, sociaal, analytisch en vernieuwend bezig zijn; laat zich leiden en inspireren door groot vertrouwen in voortschrijdend inzicht.

Competenties:

Omgaan met veranderingen inclusief omgaan met druk en tegenslag, initiëren, analyseren & onderzoeken, samenwerken & overleggen.