De omgekeerde wereld

Jo_VroemenEen gesprek met een oude rot in het vak: Jo Vroemen.

“Na een werkzame tijd te weten: 21 jaar bij de Rijksoverheid, gevolgd door een 20 jarig dienstverband bij de Gemeente Maastricht, werd ik door een regionaal orgaan in de Oostelijke Mijnstreek geattendeerd op het bestaan van de Stichting Vitaal Kapitaal, dus eigenlijk is dit de omgekeerde wereld, toch?” vertelt Jo Vroemen met een lach.
Het werd een gezellige en interessante middag, die dag in Valkenburg a/d Geul met Jo op de praatstoel.

“De meeste projecten die ik heb verricht, hadden niet alleen te maken met het begeleiden van individuele mensen, maar ook groepen van mensen zoals ondernemingsraden, management en afdelingen. Deze begeleiding, noem het voor mijn part coaching, kwam in hoofdzaak voort uit het feit dat er binnen die organisaties verandertrajecten werden doorgevoerd.
Vaak vonden deze hun oorsprong in het niet goed functioneren van organisatieonderdelen. Het is overbodig om te zeggen dat die dan ook een bepaalde mate van onvrede met zich meebrachten.”

“Ik trof meerdere keren situaties aan, die op zijn zachts gezegd zeer ernstig waren, maar we zijn er altijd uitgekomen.
Hoe dan? Eigenlijk door het steeds maar weer op professionele basis aanpakken en benaderen van de problematiek.
Wat dat betreft kun je gerust spreken van ‘ogen van buiten dwingen’.

Achteraf wordt je bewust van het feit dat je als buitenstaander, een meer objectievere blik meebrengt, die dan vaak met een verfrissende aanpak vastgelopen verhoudingen weer lostrekt. Het is evident dat het ene traject wat meer tijd vergt dan het ander, maar een en ander is natuurlijk situationeel bepaald.”
“De werkomgeving heeft altijd positief gereageerd op mijn komst.
Nog steeds heb ik contacten vanuit mijn ‘oude’ opdrachtgevers en nog altijd voelt men zich vertrouwd om mijn advies in te winnen en mij eventuele andere zaken voor te leggen.
Ik haal hier veel bevrediging uit; het geeft toch aan dat er grote waardering is voor wat je, vaak toch in een kortstondig verblijf bij zo’n organisatie, hebt bereikt. Je voelt je op een dergelijk moment weer organisatielid en toch ook wel vertrouwenspersoon.”

projectplan“De projecten waar ik betrokken bij was, zijn nagenoeg allemaal afgerond. Er is nog één project waarbij ik -zij het op afroep – betrokken ben.”
“Bij al mijn projecten is het van essentieel belang geweest dat ik onafhankelijk, integer en vanuit een deskundige en professionele achtergrond geopereerd heb.
Opdrachtgevers zijn er –terecht- gevoelig voor, dat je al deze zaken in je rugzak hebt.”

“Misschien toch nog een aanbeveling voor de Stichting: als vrijwilligers voorgedragen worden voor een baan, doe dit dan bij voorkeur vanuit de kwaliteiten en competenties van hun uitgebreide CV.
Het kan namelijk voorkomen, dat de samenvatting gemaakt ten behoeve van het gecomprimeerde functieboek niet volledig de lading dekt. Ik heb echter al begrepen dat hier inmiddels de nodige aandacht aan wordt geschonken.”

“Nog niet zo heel lang geleden hebben we met een aantal mensen vanuit de Stichting bij elkaar gezeten, noem het een heisessie, om te bezien hoe we ‘onze’ Stichting beter in de schijnwerpers konden zetten. Bij deze exercitie ben ik nauw betrokken geweest en heb ook een aantal actiepunten geopperd.

Het feit dat de website vernieuwd is en dat er een enthousiaste redactiecommissie is gevormd, doet mij goed. Ook de nieuwsbrieven die nu periodiek het licht zien, zullen niet alleen verbindend werken onder de vrijwilligers, maar ook de (eventuele) opdrachtgevers een heldere kijk geven op wat de Stichting allemaal kan en wil.”

Het was laat geworden die middag en met een blocnote vol met aantekeningen vertrok Stichting Vitaal Kapitaal huiswaarts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *