De paden op, de lanen in…

Wim Geurts van Kessel

De paden op, de lanen in… Nergens beter van toepassing dan op Wim Geurts van Kessel; veel te energiek om spreekwoordelijk achter de geraniums te gaan zitten en overtuigd voorvechter om zijn kennis en ervaring ten dienste te stellen van anderen.

De uitdaging

wimGeurts_vanKesselEen dikke 8 maanden heeft hij zich vastgebeten in een interessant coachingstraject bij een lagere overheid. “Mijn taak,” aldus Wim, “betrof het coachen c.q. het naar een hoger plan tillen van een beleidsmedewerker, die tot dan toe overwegend uitvoerend was bezig geweest. Tevens was er veel te halen op het terrein van een efficiënte en effectieve communicatie met de werkomgeving en leidinggevende.”

Na een afzonderlijke intake met resp. de medewerker en de verantwoordelijke proefde Wim voldoende bodem en motivatie aanwezig om het traject te beginnen. Vanuit de werkomgeving, maar ook vanuit de leidinggevende werd positief gereageerd en bood men steun bij het leerproces van de medewerker. Door het maken van goede afspraken met de werkomgeving werd voorkomen dat de medewerker teveel zelf alles moest uitzoeken en geïsoleerd kwam te staan.

Ervaringen

“Ik ervoer het als prettig om richting te geven in dit proces, voor ondersteuning te zorgen en een duidelijke structuur aan te bieden. De medewerker heeft het hele traject als zeer zinvol en leerzaam ervaren; de leidinggevende stond open voor ‘tips en advies’ met betrekking tot zijn situationeel leidinggeven hetgeen heeft geleid tot blijvend succes.”

Zo kan een competente ‘buitenstaander’ dus het verschil maken en een doorbraak betekenen in een ogenschijnlijk vastgelopen situatie en duidelijk toegevoegde waarde leveren.

Aanbeveling

Wim: “Het is mijn stellige overtuiging dat organisaties niet moeten schromen om gebruik te maken van een ‘wijze’ maar zeker ook frisse blik van een externe professional, die over de grenzen van een gegroeide bedrijfscultuur kan heen kijken.”

Assertief

“Wel vind ik dat de aspirant vrijwilliger goed moet kijken of hij een klus wel ambieert; hij is tenslotte het visitekaartje van SVKL en zal graag een traject succesvol willen afronden. Ik heb daarom eerder een voor mij complexe en onduidelijke vraagstelling van een organisatie teruggegeven aan de Stichting.”

Momenteel ben ik weer ín voor een nieuwe klus en ik ben benieuwd wat deze zal zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *