Publicaties

De Limburger

Ongenode Limburgse vitaliteit

Een krantenbericht van 12 mei 2012 uit de Limburger.

krantenbericht_120512

Kleine Kernen Krant

Leefbaarheid kleine kernen vergroot door vrijwilligers

Dankzij (vervroegd) gepensioneerden die graag professioneel en vrijwillig maatschappelijk actief willen blijven kunnen non-profitorganisaties en (semi-)overheden in Limburg die tijdelijk een ervaringskundige nodig hebben een beroep doen op de SVKL (Stichting Vitaal Kapitaal Limburg). Deze stichting garandeert een professionele inzet op velerlei vakgebieden zoals (verander)management, communicatie, juridisch, bestuurlijk, technisch en secretarieel.

Zo heeft de stichting, die in 2005 op initiatief van de Provincie Limburg werd opgericht- inmiddels ook een brede ervaring opgedaan op het inzetten van vrijwilligers om de leefbaarheid in kleine (dorps)kernen in stand te houden of te vergroten. Meerdere malen werden door bemiddeling van SVKL interactieve plannen gemaakt en uitgevoerd in midden- en Zuid-Limburg om de leefbaarheid in brede zin gestalte te helpen geven.

Door inspraak van de betrokkenen werden inmiddels meerdere plannen gemaakt betreffende onderwijsvoorzieningen, zorginstellingen, woonvoorzieningen (leegstand!) en maatschappelijke organisaties. Als gevolg van de vergrijzing en ontgroening, het vertrek van jongeren uit de kleine kernen formuleerden de vrijwilligers een “helicoptervieuw” om de gevolgen van de krimp zo optimaal mogelijk op te vangen. Allerlei voorzieningen die in het verleden vanzelfsprekend waren dreigen vaak te verdwijnen. Vanwege de zeer brede know-how en ervaring van de vrijwilligers is het mogelijk om dank zij een brede inspraak van de bewoners te streven naar een leefbare kleine kern, waar de bewoners zich veilig en geborgen bij kunnen blijven voelen, ondanks de maatschappelijke veranderingen. Daarbij speelt de meerwaarde van het verenigingsleven en het behoud van het cultureel erfgoed een belangrijke rol.

SVKL signaleert maatschappelijke vraagstukken in Limburg, waarbij behoefte is aan deskundige ondersteuning en advies door een ervaringsdeskundige, ook en met name in kleine (dorps)kernen (DOP´s)! Het betreft de inzet van 55-plussers die gestopt zijn met werken en die nog maatschappelijk actief willen blijven. Tegelijkertijd werft de stichting VKL hiervoor interessante en veelzijdige maatschappelijke projecten bij non-profitorganisaties; bij (semi-)overheden en de zorg. Elke VKL-deelnemer brengt een door de jaren heen opgebouwd netwerk als extra cadeau mee. SVKL regelt passende randvoorwaarden zoals een reiskosten- en vrijwilligersvergoeding, duidelijke projectbeschrijvingen, contactgegevens en een aanspreekpunt bij vragen. Vitaal Kapitaal Limburg stimuleert de inzet van het “zilveren potentieel”. De vergrijzing biedt kansen. Het is immers niet alleen goud dat blinkt!

Wilt u meer informatie over de Kleine Kernen? Klik dan hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *