Dorps Ontwikkelings Plannen

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel Dorps Ontwikkelings Plannen.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Man (97)  Dorps Ontwikkelings Plannen 
Opleiding:

Pedagogische Academie, Sociale Wetenschappen (Cultuur- en godsdienstpsychologie, Universiteit Nijmegen), seminars Beleidsonderzoek en Systematische Kwaliteitszorg.

Werkervaring:

Onderwijzer, vakleerkracht L.O. en aardrijkskunde, projectleider internationale ontwikkelingssamenwerking Suriname, coördinator taalproject, wetenschappelijk onderzoeker KU Nijmegen, consulent onderwijs, educatie & onderzoek bij provinciale ondersteuningsinstelling senior consultant Lokaal Sociaal Beleid bij managementadviesbedrijf.

Nevenfuncties:

Lid universitaire bestuurscommissie, voorzitter contactgroep ontwikkelingswerkers, secretaris MR basisschool, bestuurslid stichting tot behoud monumentale grafmonumenten.

Belangstelling:

Surinamistiek, leefbaarheid dorpen en wijken, kunst en cultuur.

Competenties:

Onderzoeken, klantgerichtheid, aansturen, met druk en tegenslag omgaan.

 Man (122)  Dorps Ontwikkelings Plannen 
Opleiding:

HBS-b, T.U. Eindhoven (Bouwkunde), afgestudeerd in 1984 (Constructief Ontwerpen), diverse vak-gerelateerde cursussen.

Werkervaring:

Zelfstandig reg. Architect, bouwkundig medewerker Trinial-M; bouwtechnisch adviesbureau Riethoven (achtereenvolgens tekenaar-constructeur, chef de bureau, technisch directeur), wethouder gemeente Heythuysen, wethouder gemeente Leudal.

Nevenfuncties:

Raadscommissie gemeente Grathem, bestuurslid/voorzitter CDA Heythuysen, raadscommissie gemeente Heythuysen, raadslid gemeente Heythuysen, raadslid gemeente Leudal, bestuurslid/voorzitter tennisclub, bestuurslid fanfare, bestuurslid kerkbestuur, bestuurslid lokale omroep Heythuysen, voorzitter culturele werkgemeenschap K-O.

Belangstelling:

Bouwgerelateerde activiteiten, vastgoed, calculaties, dorpsontwikkeling (DOP,s), zorg en welzijn, financien , bouwen en wonen, samenwerking algemeen, leefbaarheid, senioriteit.

Competenties:

Aansturen, vakdeskundigheid toepassen, onderzoeken, plannen en organiseren, overtuigen en beïnvloeden.

 Man (111)  Dorps Ontwikkelings Plannen 
Opleiding:

HBS-B, TU Delft civiel ingenieur, diverse management cursussen: de Leergang Bestuurlijk Management (ROI), de SIOO Leergang Beleidskunde II (het managen van beleidsprocessen, cursus de Gemeenteraad (Bestuursacademie, cursussen op het terrein van de ruimtelijke ordening en het verkeer en vervoer, werkgelegenheid en arbeidsmarktpolitiek, cursussen op het gebied van bedrijfskunde, informatica en automatisering, personeelsvoorziening en de marketing van diensten, gecertificeerd auditeur MSU+ model (methode om de inkoopprestaties van organisaties te bepalen en te verbeteren).

Werkervaring:

Techn. Assistent Rijkswaterstaat, beleidsmedewerker geweest Noord Limburg, plv. hoofd District Zuid DACW, Adjunct/Directeur GAB in Utrecht, plv. directeur en hoofd van de afdeling control en bestuursondersteuning Dienst Wegen Verkeer en Vervoer, projectleider Inkoop Provincie Gelderland, Interim directeur Stg. Exploitatie Sportaccommodaties en Stg. Sporthal Comenius College Uden, voorzitter-projectleider Inkoopplatform Noordoost Brabant, Voorzitter/projectleider Inkoopplatform Stedendriehoek.

Nevenfuncties:

Diverse presentaties op PIANO congressen (inkoopsamenwerking), diverse presentaties over duurzaam inkopen, bestuurslid Stg. Stadspark Venray, bestuurslid Stg. Venray Monumentaal, voorzitter Stg. Venrays Museum, oud voorzitter Stg. Openbare Bibliotheek, oud voorzitter Stg. Gemeenschapshuizen, oud vice voorzitter van een politieke partij, oud voorzitter van de Stg. Vervoersdagen Venlo.

Belangstelling:

Bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke organisaties, leidinggevende ervaring op meerdere beleidsvelden, het tot stand brengen van resultaten, het organiseren van bestuurlijke processen en werkprocessen, het overbruggen van verschillen, netwerken, het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden, management in het algemeen, juridische zaken,Openbaar bestuur.

Competenties:

Initiëren, inspireren, samenwerken, netwerk bouwen.

 Man (42)  Dorps Ontwikkelings Plannen 
Opleiding:

HBS, SPD I en II, Sociale Academie SKW, Prop. Sociologie Nijmegen, VO projectmanagement non-profit organisaties, diverse werkspecifieke opleidingen op het gebied van management.

Werkervaring:

Voorzitter gemeentelijk managementteam, plv. gemeentesecretaris, economische beleidsontwikkeling,citymanagement, reconstructie vitaal platteland Zuid Limburg, Europese subsidieprojecten, beleidsconsulent NKS Den Bosch, leefbaarheidsvraagstukken in dorpen,wijken en kleine kernen, bevokingskrimpvraagstukken.

Nevenfuncties:

Buddyzorg Limburg, begeleiding van terminale patiënten.

Belangstelling:

Bestuurlijke processen, HRM; recreatie en toerisme, beleidsvoorlichting, veranderingsprocessen.

Competenties:

Overleg en samenwerken, initiëren, aansturen.

 Man (125)  Dorps Ontwikkelings Plannen 
Opleiding:

HBO Informatica Automatisering van Bestuurlijke Informatievoorziening, MO Economie, diverse cursussen Management en Marketing, seminars Businesschool Nijenrode

Werkervaring:

Strategisch marketeer W. Europa gevelstenen (Wienerberger North-West Europe), lid Nederlandse directie Wienerberger-groep, ‘s werelds grootste producent van bakstenen, vice-voorzitter van een Europese koepel van branche organisaties van bouwmaterialen, secretaris van de stichting
SPOG, “trekker” van de werkgroep “Partnering in de bouw”, wethouder in een fusiegemeente in Noord-Limburg, commercieel directeur bij Jacob Meijer Forwarding Venlo.

Nevenfuncties:

verleden: vice voorzitter/penningmeester omni-sportverenigingen. Heden: voorzitter van een gemeentelijke afdeling van een landelijke politieke partij.

Belangstelling:

politiek, cultuur, geschiedenis en coachen.

Competenties:

Initiëren, netwerken bouwen, analyseren, klantgerichtheid, omgaan met veranderingen

 Man (141)  Dorps Ontwikkelings Plannen 
Opleiding:

Bosbouw en cultuurtechniek, specialisatie cultuurtechniek.

Interne opleidingen zoals General Management, Projectorganisatie, Marketing o.a. afgestudeerd op N.I.M.A. A.

Werkervaring:

Heidemij N.V. / Arcadis; Combinatie Cultuurtechnische Aannemers (Suriname); namens Arcadis accountmanager voor Océ Nederland, Akzo en KAFI;

Nevenfuncties:

lid van bestuur van een schouwburg, secretaris van een landelijk functionerende vrijwilligersorganisatie die actieve burgers ondersteunt. Voorzitter van groot mannenkoor en een landelijk zangers verbond. Provinciaal coördinator Kern met Pit van KNMH.

Belangstelling:

Project- en procesmanagement.

Competenties:

Initiëren, Begeleiden, Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren.