Een rondje langs de velden….

Een deelnemer aan het woord

Dave_huntjensStichting MosaLira stond en staat nog altijd voor een uitdaging. “Wij zijn opdrachtgever voor de bouw van een nieuwe school”, aldus drs. Dave Huntjens , lid van het College van Bestuur van de Stichting Mosa Lira. De Stichting Vitaal Kapitaal Limburg (SVKL) nam een kijkje en had een uitvoerig gesprek over de betrokkenheid van onze organisatie met het project.

SVKL: “Hoe is de binding met onze stichting tot stand gekomen?

“ De accountmanager van SVKL heeft in het voorjaar van 2013 een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van Mosa Lira.
Binnen het CvB is de informatie uit het gesprek vervolgens gedeeld en uitvoerig besproken. Aangezien financiën, (inhuur van) personeel en huisvesting tot mijn portefeuille behoren, heb ik dit toen verder opgepakt.
Op een aantal hele specifieke terreinen hadden wij behoefte aan incidentele ondersteuning van externe experts. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met kennis en ervaring met betrekking tot bouwtechnische en bouwkundige zaken, arbeidsrecht en pensioenen of andere financiële planningszaken voor medewerkers.
In overleg met onze eigen mensen binnen het bestuurskantoor is verkend of SVKL voor ons van betekenis zou kunnen zijn. In een vervolggesprek met de accountmanager van SVKL hebben we toen vrij snel daarna besloten deelnemer te worden”.

SVKL: ”Welke kwaliteit vrijwilliger is bij uw bedrijf ingeschakeld en wat heeft hij toegevoegd?

“Wij hebben bij SVKL aangegeven dat wij iemand nodig hadden met veel ervaring en kennis op het gebied van het bouwen van scholen.
Zij hebben ons toen in contact gebracht met een vrijwilliger die dit proces vanuit verschillende functies reeds meerdere malen had meegemaakt Tekening_mosaLiraen tevens veel kennis heeft van bouwtechnische zaken.
Hij ondersteunt ons momenteel bij de eerste fasen van het bouwproject.
Hij doet dit nu al bijna een half jaar naar volle tevredenheid en met veel toegevoegde waarde.”

SVKL : ” One man band?

“Neen. Er is uiteraard een projectleider en -team plus een architect die verantwoordelijk zijn voor alles wat te maken heeft met de bouw.
In een latere fase van het project zullen wij zeer waarschijnlijk ook gebruik gaan maken van een projectmanagementbureau, maar nu is zijn deskundige en vrijwillige inbreng zeer nuttig bij het uitlijnen en bewaken van het proces en alle formaliteiten die erbij komen”.

SVKL: ”Waarvoor heeft u de vrijwilliger specifiek ingeschakeld?

“Wij hadden behoefte aan een adviseur die belangeloos en zeer gemotiveerd onze belangen zou kunnen dienen en ons inhoudelijk zou kunnen helpen bij het in kaart brengen van onze verantwoordelijkheden en het maken van afspraken met professionele partijen”.

SVKL: ”Hoe verloopt de werkelijkheid?

“Het project loopt nog, maar het gaat heel goed. Het verloopt geheel volgens verwachting en planning; we liggen op schema”.

SVKL: “Hoe reageerde de (werk)omgeving op de komst van de vrijwilliger?

“Intern was de projectleider, de directeur van de school, meteen enthousiast.
Zelf heeft ze als schooldirecteur geen ervaring met dit soort activiteiten en zij was blij met de ondersteuning.
Het was voor ons nog te vroeg om een opdracht weg te zetten bij een externe partij of projectmanagementbureau, omdat wij onze eigen vraag en behoefte nog niet volledig kenden.
Externe partijen, zoals de gemeente en architect, waren aanvankelijk iets minder blij.
Zij hadden behoefte aan een duidelijke taakverdeling en wilden graag zicht op de formele posities van alle betrokkenen vanuit onze organisatie. Die duidelijkheid kregen ze dus in het begin niet. In de loop van het project is dit wel goed gekomen en nu loopt alles heel soepel.

SVKL: ”Wat wilt u SVKL nog eventueel meegeven?

“Zelf hebben we in het begin erg geworsteld met de vergoeding voor de werkzaamheden van de vrijwilliger.
Dit is natuurlijk afhankelijk van de persoonlijke situatie van mensen en de opdracht, maar het zou goed zijn als SVKL hier betere en duidelijkere richtlijnen voor zou geven.
De vrijwilliger doet het zeker niet voor het geld, maar het moet natuurlijk buiten een leuke en nuttige vrije tijdsbesteding ook financieel voor hem iets opleveren.
Ik zou dus SVKL willen adviseren om vooraf duidelijk met de vrijwilliger en de opdrachtgever hierover af te stemmen. Uiteindelijk is ook dit echter goed gekomen.

SVKL: “Tot slot: Is er sprake van om op (korte) termijn weer een beroep te doen op de Stichting Vitaal Kapitaal Limburg?

“Ja, dat denk ik wel. Wij denken dan aan mensen met kennis op het gebied van pensioenen en financiële planning”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *