En wat vindt de opdrachtgever………?

Dory-Anne van de Weem, locatie directeur

Dory-Anne van de Weem, locatie directeur

Na een allerhartelijkste ontvangst door de locatie directeur Dory-Anne van de Weem van het Praktijkonderwijs Da Capo College kwam Vitaal Kapitaal al snel ter zake.
Er volgde een geanimeerd gesprek die ochtend.

Enthousiast en met gepaste trots vertelde Dory-Anne over haar organisatie, maar ook over haar eigen ontwikkeling, die ze had doorgemaakt, haar passies en drijfveren.

Dat was wel eens anders geweest.

“We kwamen uit een diep dal” vertelt ze. “ Op een bepaald moment was het kader geen consistent geheel meer, de passie was weg; je zou van een ‘verdeeld’ team kunnen spreken en dat mondt dan vaak uit in eilandjescultuur.”
“Echte’ communicatie onderling ontbrak. Dit was op een gegeven moment geen houdbare zaak meer en het noodzaakte tot een wisseling van de wacht.”
Er werd door de voorzitter van het College van Bestuur ingegrepen. Bewust werd er een beroep gedaan op een ‘kracht van buiten de organisatie’ om de broodnodige transitie door te voeren.
Omdat er al lijnen lagen, werd er via de Stichting Vitaal kapitaal mankracht ingehuurd. In eerste instantie dacht men in een korte periode het schip vlot te trekken, echter gezien de onderliggende problematiek was er uiteindelijk toch nog een jaar mee gemoeid.

De procedure werd zorgvuldig uitgevoerd. Brede gedragenheid was een must.
De vrijwilliger is destijds door het Bestuur voorgesteld aan de medewerkers en heeft zelf zijn verhaal gehouden.
In de precaire situatie van toen werd een opdracht geformuleerd voor de kandidaat: zo moest er sprake zijn van dienend leiderschap, er moest op zoek worden gegaan naar verbindingen in het team, tevens was het een taak van de kandidaat om het team te begeleiden naar een kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie; tot slot moest de kandidaat ook niet bevreesd zijn door te pakken.

DaCapoCollegeEr is toen uiteindelijk gekozen voor een vrijwilliger, die in zijn carrière zelf van alle ins & outs van het schoolgebeuren op de hoogte was.
Zijn aanpak kenmerkte zich door zijn grote betrokkenheid, hij ging gedegen te werk en hield met iedereen in het team van hoog tot laag gesprekken.
Hij had een groot empathisch vermogen, hetgeen noodzakelijk was in die fase.

Dit bracht meteen een broodnodige rust. Wat hij ook deed, was het kweken van de bewustwording dat iedereen elkaar nodig had en deel uitmaakte van een keten, ook benadrukte hij het belang dat iedereen zoveel mogelijk met elkaar moest delen.

De vrijwilliger bleek als geen ander de kunst van het met elkaar verbinden te verstaan. Hij stimuleerde in hoge mate zelfontplooiing van de collega’s en had een scherp zicht op de kwaliteiten van het personeel.
Tevens heeft hij ontzettend zijn best gedaan, om de externe ondersteuning te krijgen, die verder nodig was.

Nu staat er een solide organisatie, waarin iedereen goed in zijn vel zit. Er is één gezamenlijk geformuleerde visie, waarvoor men zich inzet en waar vooral met elkaar gedeeld wordt.

Het was een prettige kennismaking geweest met Dory -Anne en na afronding van het gesprek stond Vitaal Kapitaal nog een uitgebreide rondgang door het schoolgebouw te wachten.
Het viel Vitaal Kapitaal op, dat iedere gang een straatnaambordje had, hetgeen een leuk gezicht was.

Op de vraag, of in de toekomst wanneer het nodig zou zijn nog eens een beroep op de Stichting gedaan zou worden, wees de locatie directeur op een straatnaamschildje; inderdaad, een van de straten had de naam van de vrijwilliger gekregen……. en maakte een bevestiging overbodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *