Evaluatieverslag coaching beleidsontwikkeling Eijsden/Margraten

Eijsden_MargratenOnlangs werd met wederzijds plezier een coaching traject afgerond. Een van de vrijwilligers van SVKL coachte gedurende twee maanden een medewerker van de gemeente Eijsden-Margraten.

De vraag was gericht op het optimaliseren van de beleidsontwikkeling, met name de aanpak ervan en de vorm waarin.

Opvallend was dat niet alleen de gemeentelijke organisatie maar ook de leidinggevende(n) voldoende ruimte gaven voor een effectieve begeleiding. De leidinggevende nam zelf actief deel aan de tussentijdse evaluaties en conformeerde zich aan bepaalde adviezen.

Zo zullen in de toekomst de opdrachten duidelijker geformuleerd dienen te worden zodat de betreffende medewerker de rode draad in het beleid van B&W beter herkent en dus ook de notities en rapporten beter zal kunnen formuleren.

Onze vrijwilliger heeft met veel enthousiasme dit traject beëindigd, niet alleen vanwege het positieve resultaat voor de betrokken ambtenaar, maar vooral ook het gevoel dat je door een dergelijk traject zelf alert en innovatief kunt blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *