Financiën / Economie

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel Financiën / Economie.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Man (89)   Financiën / Economie 
Opleiding:

Bedrijfseconomie (Rotterdam), doctoraal hoofdvak: Financiering, groot aantal cursussen o.a. automatisering, vergadertechnieken, functioneringsgesprekken, resultaatmanagement.

Werkervaring:

Chef afd. vervoersstatistieken, hoofd studiedienst bij de hoofdafdeling Statistieken van Kapitaalgoederen Voorraad en Balansen, senior wetenschappelijk medewerker sector commerciële dienstverlening, projectlid samenwerking DSB-CBS integratie Betalingsbalans en Financiën.

Nevenfuncties:

Persvoorlichter CBS, meerdere publicaties CBS m.b.t. internationalisering, infrastructuur, financiën, lid Permanente Contactgroep verkeersveiligheid, voorz. Sectie CMHF bij het CBS.

Belangstelling:

Oldtimers, golf, fitness, automatisering, muziek, literatuur, techniek.

Competenties:

Initiëren, begeleiden, samenwerken en overleg, omgaan met veranderingen.

 Man (117)   Financiën / Economie 
Opleiding:

MEAO (BA). HEAO (CE), Master Financial Planning, 2-jarige management development opleiding RAI, tal van opleidingen op het gebied van Algemeen management, marketing en financieel, diverse trainingen op de gebieden Commercie, Sales, Sociale vaardigheden, leiderschap- en coaching en Sociale Vaardigheden.

Werkervaring:

Ambulant Interimmanager ( vervanging van directeuren en afdelingshoofden ), Hoofd Particulieren, Hoofd Relatiebeheer, Segment manager beleggingen en hypotheekverlening. Sales manager, Productmanager en Commercieel Directeur van een expositie- en congrescentrum.

Nevenfuncties:

Voorzitter van een gemeenschapshuis geweest.

Belangstelling:

Personeelsbeleid ontwikkelen en uitvoeren, opstellen van marketingplannen, het coördineren en plannen van marketingacties, het overdragen van verkooptechnieken aan medewerkers, inspireren en aansturen van medewerkers, Coaching in het algemeen. In prive: loopsport , muziek en abstracte schilderkunst.

Competenties:

Aansturen, presenteren, plannen en organiseren, samenwerken en overleggen.

 Man (71)   Financiën / Economie 
Opleiding:

Vele cursussen en seminars.

Werkervaring:

Algemeen secretaris van een ondernemersorganisatie, lid schoolbestuur, lid Provinciale Staten, voorzitter Statencommissie Ruimtelijke Ordening, voorzitter van de Stichting Arbeidsmarkt (MKB), projectleider opvolging in het MKB (EU-opdracht), secretaris van de L6-organisaties, eigen adviesbureau, lid Waterschap Peel- en Maasvallei, penningmeester SVKL.

Nevenfuncties:

Diverse bestuurslidmaatschappen.

Belangstelling:

Ruimtelijke ordening, financiën, ontwikkelingen arbeidsmarkt, verandermanagement.

Competenties:

Aansturen, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (40)   Financiën / Economie 
Opleiding:

HBS A, universiteit Tilburg (economie), postdoc. SIOO (organisatiekunde), talrijke cursussen o.a. Econ. van de gezondheidszorg, creatief management, interne budgettering, omgang met de pers, talrijke seminars en internationale studiereizen (Canada en USA).

Werkervaring:

PTT (hoofd organisatie), plv. directeur girokantoor, directeur beheerszorg psychiatrische inrichting, lid Raad van Bestuur ziekenhuis, voorzitter regionaal elektronisch netwerk, commissaris woningbouwcoöperatie.

Nevenfuncties:

Gastdocent Hogeschool West Brabant, Financieel management non-profit organisaties, NZI (opleiding voor assistent ziekenhuisdirecteur), lid RvT ziekenhuis, voorzitter bestuur vrouwenopvang.

Belangstelling:

Actualiteiten, literatuur, sport, muziek, theater.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (39)   Financiën / Economie 
Opleiding:

MULO A, praktijkexamen boekhouden, MBA, bestuursacademie (cursus informatica), HEAO (informatica), diverse informaticacursussen.

Werkervaring:

Diverse administratieve functies, hoofd boekhouding gemeente, staffunctionaris automatisering en I.C. coördinator informatievoorziening.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Kantoorautomatisering, ICT projecten, opzetten en beheer van websites.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, plannen en organiseren.

 Man (24)   Financiën / Economie 
Opleiding:

HBS B, wis- en natuurkunde (KUN) geen diploma,GA I, GF I en II, bestuurskunde (KUB), vormingscyclus voor leidinggevenden,managementleergang voor gemeentesecretarissen.

Werkervaring:

Medewerker algemene juridische zaken sociale dienst, beleidsmedewerker algemene zaken bij gemeente, wetenschappelijk medewerker CBS, hoofd afdeling bestuurszaken gemeente, plv. directeur economische zaken en werkgelegenheid grote gemeente, gemeentesecretaris middelgrote gemeente, diverse culturele projecten (beleidsnota’s, aansturing).

Nevenfuncties:

Voorzitter progressief akkoord, diverse functies binnen provinciaal en plaatselijk bestuur van een politieke partij, lid begeleidingscommissie baanlozencentrum, lid RvT lokale omroep, lid Rekenkamercommissie.

Belangstelling:

Tuinieren, wandelen, lezen, kunst, werkloosheidsproblematiek.

Competenties:

Analyseren, omgaan met veranderingen, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren.

 Man (14)   Financiën / Economie 
Opleiding:

Diploma MULO A en B, GA I en II, diploma gemeentefinanciën, bestuursacademie, vormingscyclus voor hoger – leidinggevenden.

Werkervaring:

Beleidsmedewerker, plv. gemeentesecretaris hoofd hoofdafdeling gemeente, gemeentesecretaris middelgrote gemeenten, FPU.

Nevenfuncties:

Lid van de Ledenraad Rabobank Centraal Zuid-Limburg.

Belangstelling:

Openbaar bestuur leidinggevend, coachend maar ook op andere niveaus of taken in een gemeentelijke organisatie.

Competenties:

Plannen en organiseren, aansturen, overtuigen en beïnvloeden, vakdeskundigheid toepassen.

 Man (60)   Financiën / Economie 
Opleiding:

Gemeentefinanciën I en II, diverse cursussen financiën, leidinggeven, computertechniek

Werkervaring:

Centraal expeditiekantoor DSM; sectorchef Financieel Beleid in een middelgrote gemeente, plv. hoofd afd. Ruimtelijke Ordening, loco-secretaris, hoofd afdeling Financiën.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Opstellen van financiële beleidsplannen, aanleg bedrijventerreinen, risicoreserve exploitatieresultaten.

Competenties:

Aansturen en begeleiden, samenwerken en overleggen, middelen inzetten, plannen en organiseren.

 Man (125)   Financiën / Economie 
Opleiding:

HBO Informatica Automatisering van Bestuurlijke Informatievoorziening, MO Economie, diverse cursussen Management en Marketing, seminars Businesschool Nijenrode

Werkervaring:

Strategisch marketeer W. Europa gevelstenen (Wienerberger North-West Europe), lid Nederlandse directie Wienerberger-groep, ‘s werelds grootste producent van bakstenen, vice-voorzitter van een Europese koepel van branche organisaties van bouwmaterialen, secretaris van de stichting
SPOG, “trekker” van de werkgroep “Partnering in de bouw”, wethouder in een fusiegemeente in Noord-Limburg, commercieel directeur bij Jacob Meijer Forwarding Venlo.

Nevenfuncties:

verleden: vice voorzitter/penningmeester omni-sportverenigingen. Heden: voorzitter van een gemeentelijke afdeling van een landelijke politieke partij.

Belangstelling:

politiek, cultuur, geschiedenis en coachen.

Competenties:

Initiëren, netwerken bouwen, analyseren, klantgerichtheid, omgaan met veranderingen

 Man (127)   Financiën / Economie 
Opleiding:

HBS-B, TU Eindhoven (wiskunde, richting statistiek, stochastiek en Operations Research, diverse cursussen logistiek en informatica.

Werkervaring:

AKZO Breda (hoofd Statistisch Bureau), AKZO Wuppertal (Staf OR, IT en Logistiek), Fontys Hogescholen (diverse functies o.a. docent Logistiek, informatica, hoofd automatisering, Projectleider van o.a. Telematica, Duitse opleidingen, directeur Economie-opleidingen (HEAO), projectleider Grenslanden (EU-project), projectleider Europees Kenniscentrum Logistiek, projectleider Informatica (Duits/Nederlands), projectleider Team Venlo interregionaal overleg, projectmanager Fontys Hogescholen (major/minor-systeem, invoering Duitstalige Logistiek, nieuwbouw/uitbreiding gebouwen Fontys.

Nevenfuncties:

Projectmanager “Wat eten we vandaan? o.a. tentoonstelling Museum v. Bommel & van Dam Venlo, Opzetten diverse cursussen en workshops voor bedrijven (logisiek en IT), vrijwilligerswerk: basketbal-vereniging, penningmeester tennisclub.

Belangstelling:

Computers algemeen, informatisering, logistiek projecten (intern en extern), onderwijsontwikkeling, tennis, basketbal, Portugees, Duits, financiën.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, middelen inzetten, analyseren, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (134)   Financiën / Economie 
Opleiding:

Doctoraat verleend aan de OU te Heerlen met de verdediging van het proefschrift “Met vreemde ogen kijken”, visiteren van gemeentebesturen en vergelijkend perspectief op 28 november 2014, doctoraal Bestuurskunde: Afstudeervariant Organisatie, Management en Openbaar Bestuur, diploma’s Bestuursacademie (juridisch en financieel) GA I en GF I + II. Meerdere cursussen, o.a. Projectmanagement, Resultaatgericht werken, Crisisbeheersing.

Werkervaring:

Jarenlange ervaring als gemeentesecretaris/ algemeen directeur middelgrote gemeente (1992-2008) en als plaatsvervangend directeur Financiën/ concerncontroller/ adjunct -secretaris grotere gemeente met de portefeuille strategieontwikkeling financiën en nieuwe manieren van werken.

Nevenfuncties:

Voorzitter van de Limburgse Vereniging van Gemeentesecretarissen. Lid Vereniging Pelgrimswegen naar Rome, Promovendi-kring prof. A (Arno) F.A. Korsten

Belangstelling:

Individuen en organisaties adviseren en praktisch ondersteunen in het kader van verbeteren van de bestuurskracht, visiteren, onderzoek opstellen, monitoren, strategieontwikkeling, coachen, rapporteren.

Competenties:

Analyseren, aansturen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, plannen en organiseren, daadkracht, betrokken, vernieuwend, flexibel, tolerant.

 Man (137)   Financiën / Economie 
Opleiding:

HAVO, , Landmeter, Green Belt Lean Training, Pensioen- en verzekeringsopleiding (1996-2000), Masterclass Kennismanagement, Learning Guide, Communicatietraining.

Werkervaring:

Teamleider callcenter (ABP), Dialoogmanager (projectleider voor alle medewerkers met extern klantcontact), servicemanager (leiding geven aan de planningsspecialisten), lid van het managementteam, teammanager, 30 jaar ervaring bij pensioenuitvoerder, breed scala aan ervaring.

Nevenfuncties:

pensioencommunicatie en voorlichting, tennisclub, fietsen, een allrounder met feeling voor opleiding, communicatie, kwaliteit, kennissystemen en leidinggeven.

Belangstelling:

pensioenregelingen, leidinggeven, communiceren en verbinden, kennismanagement, sport in brede zin.

Competenties:

Initiëren, begeleiden, presenteren, analyseren, klantgerichtheid

 Man (139)   Financiën / Economie 
Opleiding:

VWO, Universitair bedrijfseconomie, postdoctorale controllersopleiding (RC), diverse automatiseringscursussen, leiderschapsleergangen, masterclasses, opleiding mediator.

Werkervaring:

Brede ervaring opgedaan in diverse (grote) bedrijven (in de zorg o.a. ziekenhuis), financiële dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, op het gebied van Financieel Management en General Management. Finance, Controlling, Risicomanagement, Planning & Control cyclus.
Managementinformatie en -rapportages, KPI-sturing, auditcommittees, compliance, analyse & advisering, jaarverslaglegging, projectmanagement, kennisoverdracht, opleidingen, reorganisaties, fusies, klantbedieningsprocessen, eventmanagement, presentaties, kostenbesparingsprogramma’s, verandermanagement, shared servicecenters, alignment tussen Business en IT, professionalisering controlfunctie.

Nevenfuncties:

Bestuur buurtvereniging, bestuur kunststichting, brancardier Lourdesbedevaarten.

Belangstelling:

o.a. zorgsector, onderwijssector, lokale- en rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, euregionale grensoverschrijdende samenwerking, veranderingen op het gebied van religie/zingeving.

Competenties:

ambitieus en resultaatgericht, helikopterview met oog voor details, conceptueel- en inlevingsvermogen, analytisch en adviesvaardig, vernieuwend en beheersmatig, verbindend, communicatief sterk.

 Man (140)   Financiën / Economie 
Opleiding:

Mulo B, Havo, HBS, Accountant (propedeuse en algemeen deel), bestuur academie Roermond (personeelszaken), bestuursacademie Tilburg (hoger
bestuursambtenaar, onderdelen Privaat- en algemeen recht), grondbedrijf en exploitaties, makelaar NVM, makelaar VBO

Werkervaring:

Diverse functies binnen de Brandweer. Variërend van Chef preventie, Directeur preventie, opleidingen en logistiek tot Commandant Brandweer. Diverse interim-managementfuncties binnen gemeentelijke organisaties. Programmamanager Bedrijfsvoering Gemeente. Diverse projectmanagers functies binnen diverse organisaties. Senior beleidsmedewerker Afval. Senior beleidsmedewerker Vastgoed.

Nevenfuncties:

Belangstelling:

Sport en spel in brede zin van het woord, lezen, taal, in zijn algemeenheid in alles wat leuk en interessant is.

Competenties:

Sociaal, teamspeler, cijfermatig, humor.

 Man (142)   Financiën / Economie 
Opleiding:

H.T.S. Chemische technologie en H.T.S. Bedrijfskunde. Leergang industriële marketing (STEM). Diverse bedrijfstrainingen Industriële marketing.

Werkervaring:

Actief geweest in diverse leidinggevende marketing en sales functies. Ervaring onder andere met: Ontwikkeling commerciële (Marketing) strategie. Business development. Verkoop en relatie management. Intermediair tussen markt en innovatie. Freelance docent HBO instellingen. Specifieke aandachtspunten. Commerciële strategie ontwikkeling. Marketingplanning. Verkoopplanning. Analyses van Markt, klanten, klantwaarden etc. Vertaling van een en ander naar concrete/operationele handelingen binnen de organisatie.

Nevenfuncties:

p.m.

Belangstelling:

Lezen; met name van boeken die ingaan op de “historie” en boeken waarin “visies”beschreven worden en dan in het bijzonder in relatie tot het ontwikkelen van strategieën. Golfen en Bridgen.

Competenties:

Analyseren. Begeleiden. Plannen en organiseren. Aansturen. Overtuigen en beïnvloeden. Toepassen van vakdeskundigheid.