HRM / P&O

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel HRM / P&O.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Vrouw (103)   HRM / P&O 
Opleiding:

HBO maatschappelijk werk en dienstverlening, bedrijfsmaatschappelijk werk. HBO psycho- sociale hulpverlening, HBO Opleidingskunde (niveau 1,2 en 3), HBO personeelsmanagement, vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, vrouwenleergangen Utrecht, diverse bankdiploma’s, diverse testlicenties.

Werkervaring:

Bedrijfsopleider, coördinator bedrijfsopleidingen, hoofd personeelszaken, bedrijfsmaatschappelijk werker, 40 jaar werkervaring in het bankwezen, Fortis, GWK.

Nevenfuncties:

Voorzitter KWF Venlo, secretaris Stichting Behoud van Veldkruisen en kapellen, voorzitter harmonie, voorzitter dorpsraad.

Belangstelling:

Crisismanagement, verandermanagement, vertrouwenspersoon, maatschappelijke ontwikkelingen.

Competenties:

Coachend, samenwerkingsgericht, organiserend vermogen, oplossingsgericht.

 Man (108)   HRM / P&O 
Opleiding:

Gymnasium A, pedagogiek/andragogiek MO-A en B, post doctorale opleiding directielid gevangeniswezen, diverse managementopleidingen, KUB sociologie van arbeid en organisatie, verandermanagement, TNO kwaliteitszorg INK, competentiemanagement, Hogeschool Zuyd: werken met POP en Portfolio.

Werkervaring:

Onderzoeksmedewerker diverse universiteiten, groepswerker internaat, adjunct/unit directeur Huis van Bewaring en Gevangenis, hoofd begeleiding, staffunctionaris alg. dir. P.I. Zuid-Limburg, docent ISBW, docent management/organisatie Hogeschoool Zuyd.

Nevenfuncties:

Lid bestuur basisschool, vicevoorzitter afdeling Rode Kruis, lid dorpsraad.

Belangstelling:

Coachen, lesgeven, trainen groepen, advies- en verandertrajecten, interim-management, P & O, projectactiviteiten.

Competenties:

Plannen en organiseren, leiding geven, coachen/begeleiden, vakdeskundigheid toepassen (o.a. opleiden en trainen), omgaan met veranderingen.

 Man (107)   HRM / P&O 
Opleiding:

Mulo A en B, MO sociale arbeid, pedagogiek A en B, doctoraal pedagogiek (KU Nijmegen), promotie sociale wetenschappen (RU Maastricht). Ceran Lingua Spa (Franse taalvaardigheid), accreditatie (Loyds).

Werkervaring:

Ministerie Sociale Zaken (staffunctie), docent HBO en Limburgs Universitair Centrum Hasselt, plv. chef kabinet CdK, beleidsadviseur ICT, voorzitter RBA (regionaal bestuur Arbeidsvoorziening), voorzitter Vitaal Platteland, eigen adviespraktijk voor beleidsontwikkeling en interim-management.

Nevenfuncties:

Uitgeoefend als ZZP-ER project voor Europese Commissie, BIS project Maas/Rijn, opstellen van beheersmodellen voor plattelandsontwikkeling, ontwikkelen van Stichting Website Nedwerk Nederland, ICT ontwikkeling voor diverse gemeenten, curriculum ontwikkeling in samenwerking met HS Zuyd en Limburgs Universitair Centrum Hasselt, voorzitter van NQA (visitaties HBO), ontwikkelaar ondernemershuis Westelijke Mijnstreek, projectleider groen metropool enz. enz.

Belangstelling:

Bestuurlijke en organisatorische functies (niet financieel !), affiniteit met onderwijs, sociale zekerheid en rechtsvoorziening (WSW), arbeidsmarkt, gebiedsontwikkeling, interesse in alles wat met opleiding en werk te maken heeft.

Competenties:

Netwerken bouwen, overtuigen en beïnvloeden, analyseren, plannen en organiseren.

 Man (61)   HRM / P&O 
Opleiding:

HBO arbeidsmachtpolitiek/personeelsbeleid, post HBO personeel management en organisatieverandering, voortgezette opleiding management leergang hoger- en middenkader, voortgezette opleiding tot controller, diverse cursussen o.a. projectmanagement, automatisering, kwaliteitszorg, competentiemanagement, rechts- en wetkennis.

Werkervaring:

Senior personeelsadviseur sector breed welzijn (o.a. bij dienst welzijnszaken, kredietbank, gemeentelijke archiefdienst, stadsbibliotheek, Natuur Historisch Centrum, senior adviseur/projectmanager dienst publieke werken/sportstichting, ministerie SZW (juridische advisering, kernenergiewetten, automatisering/databeheer, freelance adviseur/interimmanager.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen, herstructurering ontwerp en invoering HRM instrumentarium, interim management.

Competenties:

Onderzoeken en analyseren, plannen en organiseren, initiëren en aansturen, omgaan met veranderingen.

 Vrouw (1)   HRM / P&O 
Opleiding:

Gymnasium A, psych. ass. NIP, Ned. MOA en B, doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde, communicatie in organisaties, Radbout Universiteit Nijmegen, management HBO-docenten, communicatieadviseur PAO Leiden, Mediationopleiding Merlyn Nuland.

Werkervaring:

Docent HBO, onderwijsontwikkeling, coaching, voorzitter Centrale MR, lid interne beroepscommissie functiewaardering, lid leerplancommissie opleiding Tolk-Vertaler.

Nevenfuncties:

O.a. lid (vicevoorzitter) Raad van Toezicht Stichting Oase, lid adviesraad Stg. Behoud Openbaar Vervoer Limburg, lid Bestuur Stg. Beeldende Kunst Valkenburg, lid bestuurscommissie Fontys-Rabo Roermond, lid bestuur Stg. Mathias Kempprijs Maastricht. Communicatieadviseur projectgroep POL, projectleider cultuurontwikkeling, senior beleidsmedewerker P & O, regionaal vertrouwenspersoon integriteit voor Provincie en gemeenten in Zuid Limburg.

Belangstelling:

Kunst en cultuur, conflicthantering en mediation, loopbaanbegeleiding en coaching, medezeggenschap.

Competenties:

Begeleiden, overtuigen en beïnvloeden, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (128)   HRM / P&O 
Opleiding:

Kweekschool Tilburg, akte Wiskunde, Tekenen, Handvaardigheid, nascholing Moderne Wiskunde/statistiek IOWO,nascholing Kunstzinnige vaardigheden (Rietveld academie), vakstudie Voortgezet Speciaal Onderwijs, diverse managementtrainingen, ICT-training Sittard.

Werkervaring:

Onderwijzer Tilburg/Medemblik, leraar mulo/Mavo (wiskunde, tekenen), leraar VSO-LOM te Middelburg, directeur VSO-LOM-school Heerlen, ontwikkelen van schooladministratie programma ESIS, voorzitter RSV ZO-Mijnstreek.

Nevenfuncties:

medewerker SOS-telefoniscshe hulpdienst, mentor interne opleidingen aldaar, voorzitter jubileum comité KSO, lid werkgroep HISTEX (verzamelen en ontwikkelen van onderwijshulpmiddelen).

Belangstelling:

Cellist KSO, schilderen, (bronzen) plastieken, koken, Frankrijk, coachen van individuen, groepen, instituten of instellingen.

Competenties:

Begeleiden, samenwerken en overleggen, netwerken bouwen, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (135)   HRM / P&O 
Opleiding:

VWO (Heerlen), Doctoraal Staats- en Administratief Recht/Bestuurskunde (RU Utrecht), leergang Hoger Management bij de overheid, management Leergang voor Gemeentesecretarissen, meerdere management cursussen, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, leergang Conflictbemiddeling tot Mediator.

Werkervaring:

Freelance marketing executive (Amsterdam en Nijmegen), voorlichter Stichting Beroepspensioenfondsen voor artsen (SBA), afdelingshoofd van meerdere diensten in middelgrote gemeenten, Kabinetschef van een grote gemeente, gemeentesecretaris kleine gemeente, Algemeen directeur /gemeentesecretaris middelgrote gemeente, directeur van een organisatieadviesbureau.

Nevenfuncties:

bestuurslid van studentenadviesbureau, voorzitter politieke afdelingen in meerdere gemeenten, voorzitter Stichting welzijn en peuterspeelzaal in middelgrote gemeente, bestuurslid stichting Barones van Wijmar en bestuurslid VVV en geprivatiseerde tennisvereniging in middelgrote gemeente, beschermheer van een fanfare, bestuurslid Early Birds, lid Erebestuur schutterij, voorzitter Rotaryclub Hoensbroeck, bestuurslid Vereniging van Gemeentesecretarissen kring Zuid Limburg, lid commissie Bestuurlijke Ontwikkeling ( Vereniging van Gemeentesecretarissen, Initiatiefnemer en voorzitter Raad van Toezicht Revitalisering Opleiding GA-I en GA-II.

Belangstelling:

Lezen, reizen, Sport (zwemmen, fitness, skien, “bouwen”, interim klussen, P&O/HRM zaken.

Competenties:

Omgaan met veranderingen, begrip tonen (coaching/mediation), analyseren, klantgerichtheid, begeleiden.

 Man (136)   HRM / P&O 
Opleiding:

Pedagogische Academie, diploma Speciaal Onderwijs, YET-trainer/Gordon-trainer (Sociale Vaardigheden), diploma Remedial Trainer, diploma Intern Begeleider, juridische opleiding tot vakbondsconsulent, schoolleidersopleiding (Interstudie). Opgenomen in het schoolleidersregister `primair Onderwijs.

Werkervaring:

Leerkracht LOM-onderwijs Middelburg, directielid Driestromenschool Middelburg, directielid van de fusieschool Het Springtij (4 SBO locaties op Walcheren), vakbondsconsulent onderwijsbond, directeur openbare basisschool Maastricht, voorzitter directiegroep AOB (1500 leden), directeur SBO-school Weert, directeur SBO-school Den Bosch, directeur islamitische basisschool EL Wahda Heerlen.

Nevenfuncties:

Bestuurslid/adviseur Fietsbank, Schoenenbank, Bureninitiatief Nazareth, Kinderboerderij Daalhoeve, bestuurslid Passend Onderwijs Parkstad, lid van de klankbordgroep Passend Onderwijs en Speciaal Onderwijs binnen de AOB, lid van de Algemene Vergadering van de AOB, lid van diverse onderwijswerkgroepen.

Belangstelling:

Voorstander van gestructureerde en gedisciplineerde werkwijzen, effectieve en efficiënte werkstijlen, graag samenwerkend en initiatief nemend. Besluitvaardigheid en betrouwbaarheid, digitale registratiegegevens PO->VO, maatschappelijke betrokkenheid.

Competenties:

Aansturen, vakdeskundigheid toepassen, analyseren, onderzoeken, plannen en organisweren

 Man (137)   HRM / P&O 
Opleiding:

HAVO, , Landmeter, Green Belt Lean Training, Pensioen- en verzekeringsopleiding (1996-2000), Masterclass Kennismanagement, Learning Guide, Communicatietraining.

Werkervaring:

Teamleider callcenter (ABP), Dialoogmanager (projectleider voor alle medewerkers met extern klantcontact), servicemanager (leiding geven aan de planningsspecialisten), lid van het managementteam, teammanager, 30 jaar ervaring bij pensioenuitvoerder, breed scala aan ervaring.

Nevenfuncties:

pensioencommunicatie en voorlichting, tennisclub, fietsen, een allrounder met feeling voor opleiding, communicatie, kwaliteit, kennissystemen en leidinggeven.

Belangstelling:

pensioenregelingen, leidinggeven, communiceren en verbinden, kennismanagement, sport in brede zin.

Competenties:

Initiëren, begeleiden, presenteren, analyseren, klantgerichtheid

 Man (144)   HRM / P&O 
Opleiding:

Atheneum B.
Sociale Wetenschappen, Andragologie (Samenlevingsopbouw en bestuurskunde).
Leergang Personeelswerk (De Baak).
Programmamanagement business re-design (Booz Allen & Hamilton).
Organisatie- en cultuurverandering (GITP, PA, e.a.).
Gedragsverandering (R&A).

Werkervaring:

Integrale aanpak van de buurtvernieuwing voor en door bewoners. (Gem. Haarlem).
Wetenschappelijk assistent. Rol ambtelijk apparaat in buurtvernieuwing. (RUU).
Mentor kwaliteitszorg in Retail.
Projectmanager Total Quality in de fijnchemie.
Manager P&O en Services in de fijnchemie.
Management Consultant in de chemie (teamontwikkeling, opleiding, communicatie).
Zelfstandig adviseur en coach in bedrijven en gezondheidszorg. Begeleiden van teams in verandering en prestatie. Individuen in prestatie, motivatie en stress

Nevenfuncties:

In meerdere besturen en commissies geparticipeerd en betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten als investeerder, fondsenwerver, projectindiener en reporter

Belangstelling:

Vitaliteit en gezondheid. Vermindering broeikasgassen. Actief in onderhoud hoogstambomen

Competenties:

Klantgerichtheid
Begeleiden van verandering
Samenwerken en overleggen
Overtuigen en beïnvloeden