ICT

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel ICT.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Man (107)  ICT  
Opleiding:

Mulo A en B, MO sociale arbeid, pedagogiek A en B, doctoraal pedagogiek (KU Nijmegen), promotie sociale wetenschappen (RU Maastricht). Ceran Lingua Spa (Franse taalvaardigheid), accreditatie (Loyds).

Werkervaring:

Ministerie Sociale Zaken (staffunctie), docent HBO en Limburgs Universitair Centrum Hasselt, plv. chef kabinet CdK, beleidsadviseur ICT, voorzitter RBA (regionaal bestuur Arbeidsvoorziening), voorzitter Vitaal Platteland, eigen adviespraktijk voor beleidsontwikkeling en interim-management.

Nevenfuncties:

Uitgeoefend als ZZP-ER project voor Europese Commissie, BIS project Maas/Rijn, opstellen van beheersmodellen voor plattelandsontwikkeling, ontwikkelen van Stichting Website Nedwerk Nederland, ICT ontwikkeling voor diverse gemeenten, curriculum ontwikkeling in samenwerking met HS Zuyd en Limburgs Universitair Centrum Hasselt, voorzitter van NQA (visitaties HBO), ontwikkelaar ondernemershuis Westelijke Mijnstreek, projectleider groen metropool enz. enz.

Belangstelling:

Bestuurlijke en organisatorische functies (niet financieel !), affiniteit met onderwijs, sociale zekerheid en rechtsvoorziening (WSW), arbeidsmarkt, gebiedsontwikkeling, interesse in alles wat met opleiding en werk te maken heeft.

Competenties:

Netwerken bouwen, overtuigen en beïnvloeden, analyseren, plannen en organiseren.

 Man (61)  ICT  
Opleiding:

HBO arbeidsmachtpolitiek/personeelsbeleid, post HBO personeel management en organisatieverandering, voortgezette opleiding management leergang hoger- en middenkader, voortgezette opleiding tot controller, diverse cursussen o.a. projectmanagement, automatisering, kwaliteitszorg, competentiemanagement, rechts- en wetkennis.

Werkervaring:

Senior personeelsadviseur sector breed welzijn (o.a. bij dienst welzijnszaken, kredietbank, gemeentelijke archiefdienst, stadsbibliotheek, Natuur Historisch Centrum, senior adviseur/projectmanager dienst publieke werken/sportstichting, ministerie SZW (juridische advisering, kernenergiewetten, automatisering/databeheer, freelance adviseur/interimmanager.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen, herstructurering ontwerp en invoering HRM instrumentarium, interim management.

Competenties:

Onderzoeken en analyseren, plannen en organiseren, initiëren en aansturen, omgaan met veranderingen.

 Man (39)  ICT  
Opleiding:

MULO A, praktijkexamen boekhouden, MBA, bestuursacademie (cursus informatica), HEAO (informatica), diverse informaticacursussen.

Werkervaring:

Diverse administratieve functies, hoofd boekhouding gemeente, staffunctionaris automatisering en I.C. coördinator informatievoorziening.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Kantoorautomatisering, ICT projecten, opzetten en beheer van websites.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, plannen en organiseren.

 Man (5)  ICT  
Opleiding:

TU Eindhoven (bouwkunde, urbanistiek en ruimtelijke organisatie), postdoctorale opleidingen (woningbouwplanning, woningleegstand, vandalismebestrijding, infrastructuur), automatisering.

Werkervaring:

Planoloog Lelystad, Haarlemmermeer, Harderwijk: stadsontwikkeling, bestuursondersteuning, strategienota’s, chef afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening gemeente Stein etc.

Nevenfuncties:

Reg. Programmagroep Vitaal Platteland, Regionale retailstructuurvisie, coördinatiegroep POL W Mijnstreek etc.

Belangstelling:

Management algemeen, algemene planologie, informatica en automatisering.

Competenties:

Omgaan met veranderingen, samenwerken en overleggen, analyseren, plannen en organiseren.

 Man (125)  ICT  
Opleiding:

HBO Informatica Automatisering van Bestuurlijke Informatievoorziening, MO Economie, diverse cursussen Management en Marketing, seminars Businesschool Nijenrode

Werkervaring:

Strategisch marketeer W. Europa gevelstenen (Wienerberger North-West Europe), lid Nederlandse directie Wienerberger-groep, ‘s werelds grootste producent van bakstenen, vice-voorzitter van een Europese koepel van branche organisaties van bouwmaterialen, secretaris van de stichting
SPOG, “trekker” van de werkgroep “Partnering in de bouw”, wethouder in een fusiegemeente in Noord-Limburg, commercieel directeur bij Jacob Meijer Forwarding Venlo.

Nevenfuncties:

verleden: vice voorzitter/penningmeester omni-sportverenigingen. Heden: voorzitter van een gemeentelijke afdeling van een landelijke politieke partij.

Belangstelling:

politiek, cultuur, geschiedenis en coachen.

Competenties:

Initiëren, netwerken bouwen, analyseren, klantgerichtheid, omgaan met veranderingen

 Man (127)  ICT  
Opleiding:

HBS-B, TU Eindhoven (wiskunde, richting statistiek, stochastiek en Operations Research, diverse cursussen logistiek en informatica.

Werkervaring:

AKZO Breda (hoofd Statistisch Bureau), AKZO Wuppertal (Staf OR, IT en Logistiek), Fontys Hogescholen (diverse functies o.a. docent Logistiek, informatica, hoofd automatisering, Projectleider van o.a. Telematica, Duitse opleidingen, directeur Economie-opleidingen (HEAO), projectleider Grenslanden (EU-project), projectleider Europees Kenniscentrum Logistiek, projectleider Informatica (Duits/Nederlands), projectleider Team Venlo interregionaal overleg, projectmanager Fontys Hogescholen (major/minor-systeem, invoering Duitstalige Logistiek, nieuwbouw/uitbreiding gebouwen Fontys.

Nevenfuncties:

Projectmanager “Wat eten we vandaan? o.a. tentoonstelling Museum v. Bommel & van Dam Venlo, Opzetten diverse cursussen en workshops voor bedrijven (logisiek en IT), vrijwilligerswerk: basketbal-vereniging, penningmeester tennisclub.

Belangstelling:

Computers algemeen, informatisering, logistiek projecten (intern en extern), onderwijsontwikkeling, tennis, basketbal, Portugees, Duits, financiën.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, middelen inzetten, analyseren, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (131)  ICT  
Opleiding:

HBS-B, TU Eindhoven (1,5 jaar Scheikundige Technologie), TU Eindhoven Wetenschappelijk rekenen A, diverse cursussen o.a. Informatieanalyse en ontwerp van informatiesystemen, programmeren, Overview SAP-modules, projectmanagement, interview- en vergadertechniek, inleiding statistiek.

Werkervaring:

Defensie (4 jaar) opleiden vaan vuurregelaars, Philips (8jaar) Bedrijfsbureau van de fabriek: invoering van de productieplanning- en voorraadsystemen, ontwikkelen van stuklijstsysteem, ontwikkeling laboratoriumsystemen, DSM (29 jaar): ontwikkeling van verkoop- en inkoopsystemen, ontwikkeling van personeelsinformatiesystemen, manager van stafafdeling Methoden en Technieken, Millieniumproject, ontwikkelen en beheer ICT-middelen beheersystemen.

Nevenfuncties:

Lid van kerkbestuur, leden- en bijdrage- administrateur m.b.v. Microsoft Navision, lid kerkelijk zangkoor, burgerraadslid grote gemeente, voorheen lid van schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs.

Belangstelling:

ICT- projecten, Informatieanalyse- projecten en functionele ontwerpen.

Competenties:

Aansturen, Overtuigen en beïnvloeden, Presenteren, Analyseren, Onderzoeken.

 Man (133)  ICT  
Opleiding:

Havo, HTS Werktuigbouwkunde (bedrijfskunde), AMBI II, APICS (Opleiding logistiek management), Postdoctorale Opleiding IT Auditing TIAS (Tilburg), diverse vakgericht bedrijfscursussen en verder d.m.v. zelfstudie verdiept in het verwerven van subsidies en het registreren, verifieren en rapporteren van emissies.

Werkervaring:

Defensie (pelotonscommandant), Programmeur en systeemontwerper St. Radboud ziekenhuis Nijmegen, Consultant bij BSO (Buro voor Systeemontwikkeling) o.a. projectleider ENCI, projectleider ABP, 3 jaar als systeemontwerper bij het Rijks Computercentrum Apeldoorn bij project “Individuele Huursubsidie” en “Leenrechtvergoeding”. Hoofd Systeemontwikkeling ENCI Maastricht, Hoofd Bedrijfskundige Zaken en Energiecoordinator ENCI Maastricht, Rotterdam, IJmuiden, Docent interne bedrijfsopleidingen Microsoft, Word, Excel Powerpoint, Outlook en Acces, Projectmanager en Subsidiecoordinator o.a. projectleider opstellen CO2 en NOx monitoringsplannen t.b.v. emissievergunningen, implementatie van module SAP PS (Projectbeheer).

Nevenfuncties:

webmaster Rode Kruis afdeling Maastricht, jeugdleider en webmaster bij voetbalvereniging Scharn, voorzitter ENCI-personeelsvereniging (600 leden), voorzitter en medeoprichter afdeling Computer van de ENCI-personeelsvereniging (150 leden).

Belangstelling:

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe projecten, geautomatiseerde informatiesystemen, subsidieverwerving, sport (wielrennen, voetbal), kennis overdragen, ICT.

Competenties:

Aansturen, Aandacht en begrip tonen, Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren, Met druk en tegenslag omgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *