Jubileumbijeenkomsten 2015

Bijeenkomsten

DSC01904Het jubileumjaar 2015 is afgesloten en we kijken terug op een drietal bijeenkomsten met onze vrijwilligers. Ondanks de matige opkomst was er grote betrokkenheid van de aanwezige vrijwilligers bij onze Stichting.
De sessies leverden bruikbare suggesties en ideeën op, die ook voor een deel betrekking hadden op het functioneren van onze Stichting zelf; zoals “Wat kunnen we doen om meer vrijwilligers en opdrachtgevers te interesseren voor onze Stichting.”

Een idee was om na afloop van een project dit goed te evalueren en de voortgang te toetsen.
Tijdens de laatste bijeenkomst werd het initiatief genomen om iets te doen voor de vele vluchtelingen die in Limburg geplaatst worden.

We hebben enkele mensen uit het onderwijs bereid gevonden de vluchtelingen te helpen met de Nederlandse taal. Hierover zijn we nog in overleg met de Provincie.

In onze nieuwsbrieven leest u meer over de aanbevelingen en de eventuele daaruit voortvloeiende acties.

Foto’s