Juridische zaken

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel Juridische zaken.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Man (77)   Juridische zaken 
Opleiding:

MULO, A-opleiding (interne administratieve opleiding Ministerie van Justitie), S-opleiding (secr. arrondissementsparket), S-opleiding secr. burgerlijke gerechten, studie Nederlands Recht (OUN).

Werkervaring:

Administratief medewerker arrondissementsparket Roermond, parket secretaris, gerechtssecretaris arrondissementsrechtbank, hoofd gerechtssecretariaat, hoofd gerechtelijke organisatie, stafjurist rechtbank.

Nevenfuncties:

Secretaris Commissie van toezicht bij twee penitentiaire inrichtingen, lid van de begeleidingscommissie primaire en introductie opleiding Ministerie van Justitie, docent S-opleiding (burgerlijke gerechten), secretaris Kamer van Toezicht notarissen en kandidaat notarissen, lid Dienstcommissie bij de gerechtelijke diensten, secretaris van de klachtencommissie en klachten contactpersoon rechtbank, voorzitter bond van ambtenaren, bestuurslid handbalvereniging, secretaris scheidsrechterscommissie NHV; sociaal raadsman van de Centrale van Rijkspersoneel, lid van de ad hoc commissie rechtspraak NHV; lid afdeling bestuur NHV afdeling Limburg.

Belangstelling:

Klachtencommissie, bestuursfunctie.

Competenties:

Begeleiden, vakdeskundigheid toepassen, analyseren, onderzoeken.

 Man (114)   Juridische zaken 
Opleiding:

HBS-A, Gemeente Administratie I, Nederlands Recht (bestuursrecht).

Werkervaring:

42 jaar werkzaam geweest bij verschillende gemeentelijke overheden in diverse functies, o.a. afdelingshoofd, consultant, gemeentesecretaris.

Nevenfuncties:

Voorzitter Stichting Heart for Romania, medeauteur handboek: Publiekrecht Vastgoed, redacteur Wettenbundel Vastgoed, voorzitter bezwarencommissie gemeente Echt-Susteren, lid bezwarencommissie gemeente Nuth.

Belangstelling:

Het mee op de rails zetten van een organisatie, het zichzelf nuttig willen maken door een zinvolle bijdrage te leveren liefst aan kortlopende projecten. Liever geen langlopende verplichtingen.

Competenties:

Samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, plannen en organiseren, met druk en tegenslag omgaan.

 Man (33)   Juridische zaken 
Opleiding:

MULO A, A-opleiding gerechten, S-opleiding gerechten, diverse opleidingen SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging) o.a. actualiteiten strafrecht, tenlasteleggingtechniek, ontnemingwetgeving, diverse managementopleidingen en cursussen w.o. leidinggeven aan professionals, management van veranderingsprocessen.

Werkervaring:

Administratief medewerker afdeling executie parket Roermond, sectiechef afdeling algemene zaken, senior parketsecretaris parket Roermond, hoofd parketsecretariaat, unit coördinator Midden-Limburg, teamleider VVC (Veel Voorkomende Criminaliteit) parket Maastricht.

Nevenfuncties:

Gastdocent SSR Zutphen.

Belangstelling:

Interim-manager, projectleider, trouble shooter, aansturen van complexe veranderprocessen.

Competenties:

Plannen en organiseren, overtuigen en beïnvloeden, aansturen, klantgerichtheid.

 Man (135)   Juridische zaken 
Opleiding:

VWO (Heerlen), Doctoraal Staats- en Administratief Recht/Bestuurskunde (RU Utrecht), leergang Hoger Management bij de overheid, management Leergang voor Gemeentesecretarissen, meerdere management cursussen, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, leergang Conflictbemiddeling tot Mediator.

Werkervaring:

Freelance marketing executive (Amsterdam en Nijmegen), voorlichter Stichting Beroepspensioenfondsen voor artsen (SBA), afdelingshoofd van meerdere diensten in middelgrote gemeenten, Kabinetschef van een grote gemeente, gemeentesecretaris kleine gemeente, Algemeen directeur /gemeentesecretaris middelgrote gemeente, directeur van een organisatieadviesbureau.

Nevenfuncties:

bestuurslid van studentenadviesbureau, voorzitter politieke afdelingen in meerdere gemeenten, voorzitter Stichting welzijn en peuterspeelzaal in middelgrote gemeente, bestuurslid stichting Barones van Wijmar en bestuurslid VVV en geprivatiseerde tennisvereniging in middelgrote gemeente, beschermheer van een fanfare, bestuurslid Early Birds, lid Erebestuur schutterij, voorzitter Rotaryclub Hoensbroeck, bestuurslid Vereniging van Gemeentesecretarissen kring Zuid Limburg, lid commissie Bestuurlijke Ontwikkeling ( Vereniging van Gemeentesecretarissen, Initiatiefnemer en voorzitter Raad van Toezicht Revitalisering Opleiding GA-I en GA-II.

Belangstelling:

Lezen, reizen, Sport (zwemmen, fitness, skien, “bouwen”, interim klussen, P&O/HRM zaken.

Competenties:

Omgaan met veranderingen, begrip tonen (coaching/mediation), analyseren, klantgerichtheid, begeleiden.

 Man (140)   Juridische zaken 
Opleiding:

Mulo B, Havo, HBS, Accountant (propedeuse en algemeen deel), bestuur academie Roermond (personeelszaken), bestuursacademie Tilburg (hoger
bestuursambtenaar, onderdelen Privaat- en algemeen recht), grondbedrijf en exploitaties, makelaar NVM, makelaar VBO

Werkervaring:

Diverse functies binnen de Brandweer. Variërend van Chef preventie, Directeur preventie, opleidingen en logistiek tot Commandant Brandweer. Diverse interim-managementfuncties binnen gemeentelijke organisaties. Programmamanager Bedrijfsvoering Gemeente. Diverse projectmanagers functies binnen diverse organisaties. Senior beleidsmedewerker Afval. Senior beleidsmedewerker Vastgoed.

Nevenfuncties:

Belangstelling:

Sport en spel in brede zin van het woord, lezen, taal, in zijn algemeenheid in alles wat leuk en interessant is.

Competenties:

Sociaal, teamspeler, cijfermatig, humor.