MosaLira: nieuwbouw school

De eerste ervaringen:

Al vrij snel nadat ik, Jo Smolenaars,  begin 2013 moest stoppen als wethouder van de gemeente Leudal heb ik mij gemeld bij SVKL.
Een jaar lang hoorde ik niets en mijn agenda vulde zich inmiddels met divers vrijwilligerswerk.
Dan komt er medio april 2014 een telefoontje van Michel Ummels van SVKL met de vraag of ik in was voor ondersteuning van een scholenstichting in Maastricht bij de bouw van een nieuwe school. 

Omdat ik inmiddels nogal wat vrijwilligerswerk had opgepakt voor Kerkencluster Tabor en een Samen Zorgen Huis i.o. wilde ik toch even nadenken.
Ik besloot contact te gaan opnemen met MosaLira. Op 13 mei volgde een eerste gesprek en werd besloten in principe de samenwerking aan te gaan.
We spraken af dat ik vrijblijvend het werk al zou opstarten in afwachting van definitieve afspraken.
Met name was het van belang de soort arbeidsrelatie in beeld te krijgen en het al dan niet BTW-plichtig zijn.

Ik heb een bezoek gebracht aan de kamer van Koophandel. Inschrijven voor deze job als ondernemer was niet aan de orde. Inmiddels heb ik van de belastingdienst een VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) voor 2014 “resultaat uit overige werkzaamheden” ontvangen. De verklaring moet je elk jaar opnieuw aanvragen.
Verder heeft de belastingdienst mij bericht dat ik wèl BTW-plichtig ben.
Met die gegevens heb ik samen met MosaLira een overeenkomst gemaakt en ben per 1 juni 2014 officieel voor hen werkzaam.

MosaLiraDe stichting Mosalira is een stichting voor leren, onderwijs en opvoeding waar 18 scholen voor basisonderwijs, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs onder ressorteren.
Men heeft momenteel o.a. een vestiging in de wijken Limmel en Nazareth (Maastricht).
De stichting Mosalira werkt als opdrachtgever nauw samen met belangrijke partners voor peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang, welzijn, cultuur en natuur en bibliotheek om een zo optimaal kindcentrum te realiseren waarin het vernieuwd onderwijsconcept van basisschool ’t Spoor tot zijn recht komt.

Het schoolgebouw wordt ontworpen door architectenbureau UArchtects uit Eindhoven geselecteerd middels een Europese aanbesteding.
Het project loopt tot september 2016. De school in de wijken Limmel en Nazareth zullen dan volgens planning de twee locaties verruilen voor een nieuw modern schoolgebouw.
Mij taak is om het College van Bestuur en de Directeur te ondersteunen bij de voorbereiding en de uitvoering van het project.

We zijn gestart op basis van een summier programma van eisen en een architectenkeuze.
Er is inmiddels al heel wat werk verricht.
We zijn begonnen met het opzetten van een Plan van Aanpak met daarin vooral de uitgangspunten en de organisatiestructuur.
Vervolgens zijn de aan de architect opgedragen taken goed in beeld gebracht en op basis daarvan zijn de adviseurs voor de constructie en installaties aanbesteed.
Het Programma van Eisen is verder uitgewerkt en aangevuld met een technisch programma.

Inmiddels krijgt het Voorlopig Ontwerp z’n vorm waarmee ook een budget in beeld komt.
Tweewekelijks is er projectgroepvergadering en iedere 4 weken een stuurgroepvergadering. Daarin liggen vooral mijn werkzaamheden als ondersteuning van de projectleider (directeur van de school) en opdrachtgever (lid CvB).
Er is een nauwe samenwerking met de architect en de gemeentelijk projectleider.

Jo_SmolenaarsNaast de Projectgroep en Stuurgroep zijn er diverse werkgroepen en een klankbordgroep actief. Het is zaak deze goed te organiseren en voldoende aandacht te geven aan de nodige betrokkenheid, inspraak en communicatie.
Mijn brede ervaring in de bouwpraktijk als ook op bestuurlijk niveau in de gemeente komt mij goed van pas bij dit project.

Inmiddels ben ik er 1 à 2 dagdelen mee bezig. Veel werk kan ik van huis uit doen. Zoals het er nu uitziet wordt het een mooi project waarin ik mijn kennis en ervaring volop kan inzetten. Daarnaast kom ik in contact met diverse mensen. Dat alles maakt het boeiend en gevarieerd. Ik ben blij dat ik de kans heb opgepakt en er mee aan de slag mag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *