Veel belangstelling voor Vitaal Kapitaal op vrijwilligersmarkt Venray

Op 16 september jl. werd er in Venlo een vrijwilligersmarkt georganiseerd.  De Stichting Vitaal Kapitaal Limburg was een van de initiatiefnemers samen met een aantal  organisaties in de gemeente Venray. Doel was om enerzijds vrijwilligers een beeld te geven van onze werkzaamheden  en vrijwilligers te werven en anderzijds onze betrokkenheid met Noord–Limburg te vergroten. 

Bij de opening van de vrijwilligersmarkt werd In een rechtstreekse uitzending van de omroep Venray  bestuurslid Lambert Rooskens  geïnterviewd. Lees meer

Interview met directeur GGD Zuid-Limburg

De GGD –Zuid-Limburg is onlangs deelnemer geworden van Vitaal Kapitaal Limburg.
Tijd dus om kennis te nemen van hun doelstellingen en wat hen (de GGD) het meest bezighoudt.
Een gesprekje met de directeur Fons Bovens.

Wat houdt U het meest bezig?

Zuid-Limburgers leven een jaar korter dan de gemiddelde Nederlander. De Zuid-Limburger leeft ongezonder en het is onze opdracht om te proberen deze achterstand in te halen. Daarbij valt op te merken dat de Nederlander steeds gezonder wordt en de Limburger ook, maar we zijn er nog niet in geslaagd om de achterstand in te halen.  
Dit is een uitdagende opdracht die we ook niet alleen kunnen uitvoeren. Dit moet breed worden opgepakt door iedereen en alle instanties en organisaties die op dat punt iets kunnen betekenen.

Aan welke organisaties denkt U dan?

We moeten het vooral zoeken in het onderwijs, opvoedondersteuning, en arbeid. De jeugd heeft de toekomst, dus het is belangrijk hen mee te krijgen in een gezondere levensstijl.

Bij opvoedondersteuning moet je denken aan een extra voorziening voor jonge ouders.
Van groot belang is een positieve opvoedingsstijl, zelfbeheersing en emotionele stabiliteit.  Belangrijk is ook sociale binding, gezonde leefstijl en vriendschap.
Een goede start is bepalend voor de rest van je leven en wordt vervolgens ook weer doorgegeven aan de volgende generatie. Lees meer

Vrijwilligerswerk verkleint kans op dementie

In de Financiële Telegraaf van 30 maart j.l. lazen wij het volgende artikel:

Gepensioneerden die vrijwilligerswerk doen hebben minder kans op dementie dan gepensioneerden die dat niet doen. Dat blijkt uit onderzoek onder Zweedse burgers die in 2010 met pensioen gingen en vijf jaar door een team wetenschappers werden gevolgd.

Het team bracht in kaart hoe geheugenverlies, afnemend leervermogen en taalgebruik zich ontwikkelden bij drie groepen senioren. De ene deed minimaal een uur per week vrijwilligerswerk, de tweede af en toe en de derde nooit. 

De ouderen die regelmatig als vrijwilliger bezig waren, hadden na vijf jaar opmerkelijk minder concentratieproblemen, konden helderder denken en hadden minder moeite met herinneringen dan de gepensioneerde werknemers die zelden of nooit vrijwilligerswerk deden.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het psychologisch en medische tijdschrift PlosOne. Het werd verricht door wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven en universiteiten van Stockholm, Swansea en Calgary.

Vitaal Kapitaal in ‘the spotlight’

Foto gemaakt door: Alf Mertens

De directie van de provincie Limburg heeft onlangs een overleg gevoerd met het bestuur van Stichting Vitaal Kapitaal Limburg. Gezien de ambities en doelstellingen van de stichting gaat de directie bekijken of medewerkers van de provincie, die een nieuwe uitdaging zoeken, wellicht via Vitaal Kapitaal aan de slag kunnen met een maatschappelijk project.
Om die reden was het zinvol om in het personeelsblad van de Provincie Limburg de Stichting Vitaal Kapitaal (weer) eens in het zonnetje te zetten.
In onderstaand interview van redacteur Kay Bemelen vertellen Jaques Habets en Joop Kneepkens van SVKL over hun werkzaamheden bij onze stichting Lees meer

De vrijwilligers van Vitaal Kapitaal kunnen zelf oordelen

We spraken af in het stadhuis van Weert, met Jo Maes, directeur van het Huis voor de Zorg.  Jo had daar een bespreking over Limburgse zorgvragen.

SVKL:  Het is ruim tien jaar geleden dat U tijdens een vrijwilligers bijeenkomst van Vitaal Kapitaal een oproep deed om zich in te zetten voor het Huis voor de Zorg. Is daar gevolg aan gegeven?

Jo: Die oproep heb ik niet vergeefs gedaan. Vanaf dat moment hebben zich voortdurend mensen aangemeld voor diverse activiteiten. Actueel is nu het meedenken met de burger om hem te doen participeren in het sociale domein. Verder hebben we mensen van Vitaal Kapitaal in verschillende besturen, inspraakorganen en klachtencommissies.
Ze helpen op meerdere plekken actief en op niveau mee bij het realiseren van onze doelstellingen nl. het behartigen van de belangen van de Limburgse zorgvrager. Deze doelstelling beweegt zich over een breed werkveld dat echt niet alleen met beroepskrachten kan worden uitgevoerd. Hiervoor doen we graag een beroep op de vrijwilligers van Vitaal Kapitaal en we hopen dat in de toekomst te kunnen blijven doen. Lees meer

Dit is onze redactiecommissie:

Redactieteam SVKL. Van links n. rechts: Jo Vroemen, Wim Scholl, Lambert Rooskens, Loe Martin en Ton Pereboom.

Vitaal kapitaal is nu een drietal jaren online. We hebben onze website www.svkl.nl  en we geven elke twee maanden een nieuwsbrief uit die bestemd is voor onze vrijwilligers en de deelnemende organisaties.

De teksten, de foto’s en de achterliggende techniek worden geregeld door deze groep vrijwilligers. Deze groep komt eens per twee maanden bijeen om af te spreken welke teksten er in de komende nieuwsbrief moeten  komen.  In de tussentijd overleggen we per email. Lees meer

Dienstbaar zijn en je blijven ontwikkelen

Op een van de koudste dagen van het jaar kreeg SVKL een warm welkom bij een van onze nieuwe vrijwilligers: Edwin Lustermans. 

Meteen maar met de deur in huis vallen met de eerste notoire vraag:

SVKL:”Hoe wist u van het bestaan van SVKL en bent u ertoe gekomen om u aan te melden als vrijwilliger?”

Edwin:” Een bevriende SVKL-er vertelde mij over het de Stichting. De doelstelling sprak mij meteen aan: óók ik heb een schat aan ervaring, opgedaan in verschillende soorten bedrijven, die volgens mij goed bruikbaar is. Lees meer

Kijk eens rond in uw netwerk

kijkeensrondHet was de laatste tijd niet altijd gemakkelijk om voldoende gekwalificeerde   vrijwilligers te vinden voor onze projecten. Mede door leeftijd of ziekte zijn niet al onze vrijwilligers altijd beschikbaar.
Hebt u vrienden, kennissen of (oud)collega’s die hoger opgeleid zijn en waarvan u denkt dat ze in zijn voor projecten van Vitaal Kapitaal? 
Meld ze aan, wij zullen hen uitnodigen voor een intakegesprek. In dat gesprek bespreken we naar welk soort projecten hun belangstelling uitgaat. Vervolgens maken we een kort profiel , dat anoniem op onze website verschijnt.  
Veel succes: we hopen op vele nieuwe vrijwilligers.

Stuur een bericht naar:  info@svkl.nl

Toekomstvisie Vitaal Kapitaal

 

Eensgezindheid over toekomst Vitaal Kapitaal.

toekomstvisie-1De bijeenkomsten in het jubileumjaar 2015 leidde tot een groot aantal aanbevelingen van onze vrijwilligers. Aan het bestuur de taak om van al deze suggesties een samenhangend toekomstplan te maken. Om daarbij behulpzaam te zijn werd een commissie ingesteld met als taak om aanbevelingen te doen over hoe we ook de komende tien jaar onze rol kunnen blijven vervullen. Deze commissie heeft haar werkzaamheden begin juni afgerond en haar eindrapport aangeboden aan het bestuur. Lees meer

Nieuwsbrieven op onze website

Nieuwsbrf_afbeeldingSinds september 2014 sturen wij ook regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld.
Bent u ook geïnteresseerd in onze nieuwsbrieven?
Aanmelden  hiervoor gaat heel simpel door rechts hiernaast uw naam en emailadres in te vullen en op ‘Aanmelden’ te klikken.

De nieuwsbrieven die wij in het verleden al verzonden hebben kunt u ook op onze website (nog eens) terugvinden.
Klik HIER om deze te bekijken.