Overzicht projecten

Sedert de oprichting hebben deelnemers van Stichting Vitaal Kapitaal Limburg al voor een reeks opdrachtgevers projecten kunnen uitvoeren. Onderstaand een overzicht van de reeds uitgevoerde en de nog lopende projecten, de jongste boven- en de oudste onderaan (klik op een logo om naar de website van de opdrachtgever te gaan):

  Synthese

 • Voorzitter Bezwarencommissie
 • Tussentijdse analyse/ijking beleidsvisie
  Bis – Bis kringlooporganisatie Westelijke Mijnstreek

 • Advisering bestuur
  Kerkbestuur Geleen

 • Penningmeester
  Provincie Limburg

 • Project in de gemeente Brunssum inzake asbestproblematiek
  Koepel Onderwijsinstellingen Westelijke Mijnstreek

 • Aanstelling tijdelijke onafhankelijk – technisch voorzitter
  IKL Limburg

 • Project Toerisme en Recreatie
 Zonnebloem Prov. vereniging ‘de Zonnebloem’

 • Invulling bestuursleden
 stadsnatuur_maastricht Stadsnatuurvisie Maastricht

 • Opstarten project
 vvn_limburg Veilig Verkeer Nederland

 • Invulling bestuursleden
  Provincie Limburg

 • Vertrouwenspersoon personeel
 gemeente_leudal Gemeente Leudal

 • Dorps Ontwikkelings Plan
 Coach4you Coach4You project van Gilde Nederland

 • Landelijk project voor ondersteuning aan leerlingen van groep 8.

BeterBreinSamenVeder
Samen Verder Beter Brein Vereniging

 • Vanuit SVKL zijn 3 vrijwilligers actief als voorzitter, als penningmeester en als notulist/secretaresse.

wonen_Limburg
Woningcorporatie ‘Wonen Limburg’

 • Via SVKL zijn 3 projecleiders werkzaam, t.w. voor het project “nul huis- uitzettingen”, het project “zorg voor eigen omgeving” en het project “team coaching”.

KWF kankerbestr_
KWF – Kankerbestrijding

 • Voor de afd. Hoensbroek-Heerlen en de afd. Kerkrade is een voorzitter via SVKL  aangesteld. Men werkt nu ook toe naar de vorming van een afd. Parkstad.

Kom_Leren
Stichting ‘Kom-Leren’

 • een SVKL vrijwilliger bekleedt de functie van vertrouwenspersoon
 • een tweede vrijwilliger vervult een ICT functie binnen de stichting
 MosaLira  MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding 

 • Project: Nieuwbouw basisschool ’t Spoor Limmel/Nazareth Maastricht
  (loopt nog tot september 2016). SVKL leverde een bouwkundig projectleider.
 Gemeente_Brunssum Gemeente Brunssum:

 • Nota Cultuur en Nota werkgelegenheid geschreven
 Missiehuis_Steyl Missiehuis Steyl:

 • Diverse gebruiksmogelijkheden gebouwen
 Schaapscompagnie_Merselo Stichting Schaapscompagnie Merselo:

 • Project verwezenlijking locatie
 CDA_Maastricht CDA, afdeling Maastricht:

 • Project notuleren
 BloteVoetenPark Blote Voeten Park Brunssum:

 • Ondersteuning directeur/eigenaar
 BezinInLimburg Stichting Bezin in Limburg:

 • Kwartiermaker
 DaCapoCollege Da Capo College Sittard:

 • Interim manager
 KoempelVerhaalt Stichting “De Koempel Verhaalt”:

 Demotech Stichting Demotech:

 • Ondersteuning diverse activiteiten van deze Stichting zoals advisering m.b.t. inrichting bedrijfsplan, advisering m.b.t.verkrijging van de ANBI-status, advisering met m.b.t. de verdere ontwikkeling van Demotech
 KleineKernenLimburg Vereniging Kleine Kernen Limburg:

 • Verfijnen ondernemingsplan inzake de oprichting van het Steunpunt Gemeenschapsaccommodaties Limburg
 • Leefbaarheidsdag Limburg 2012
 Dorpsraad_Boekend Dorpsraad Boekend:

 • Haalbaarheidsonderzoek project in het kader van het dorpsontwikkelingsplan Boekend
 Valkenburg Gemeente Valkenburg:

 • Verenigingsmanager t.b.v. project “Vereniging van de Toekomst Houthem-St. Gerlach”
 MuseumvdVrouw Museum Van de Vrouw, gevestigd te Echt:

 • Opstellen beleidsplan alsmede vertaling beleidsplan in marketing- en communicatieplan en interim-directeur geleverd.
 dagVDdialoog Dag van de Dialoog:

 • Coördinator organisatie Dag van de Dialoog 2009
 Leeuwenborgh Leeuwenborgh Opleidingen:

 • Proces beschrijving
 • Invulling vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling
 • Als jurist als voorzitter fungeren van een interne geschillencommissie voor medewerkers (vestiging Maastricht)
 Provincie_Limburg Provincie Limburg:

 • Workshopvoorzitters t.b.v. Werkconferentie Maatschappelijke Organisaties
 • Organisatie themabijeenkomst Maatschappelijke Organisaties
 Meerssen Gemeente Meerssen:

 • Inventarisatie wensen, knelpunten en kansen in het kader van revitalisering bedrijfsterrein en campings
 • Toepassing handhaving m.b.t privaatrechtelijke regels
 • Advisering m.b.t. grondzaken
 • Coaching inzake Waterketenbeheer
 Echt-Susteren Gemeente Echt:

 • Ondersteuning afdeling Welzijn
 Pijler Stichting “De Pijler”:

 • Onderzoek besteding van de zgn. Aboutalebgelden door de Limburgse gemeenten
 Eijsden_Margraten Gemeente Eijsden/Margraten:

 • Een tweetal projecten met een vertrouwelijk karakter
 • Implementatie Dorps Ontwikkelings Plan in de beleids- en uitvoeringssfeer
 • Archivaris
 • Coaching met betrekking tot beleidsontwikkeling (zie evaluatieverslag)
 Huis_vdZorg  Huis voor de Zorg:

 • Ambassadeursopleiding/-functie
 • Kwartiermaker /organisator commercialisering
 Parkstad_Limburg Project Parkstad:

 • In kaart brengen gevolgen krimp bevolking voor gemeentelijke sectoren
 Gem_Stein Gemeente Stein:

 • Administratieve werkzaamheden
 • Waarnemend Griffier
 • Bemiddeling bij conflict OR/College
 svkl_logo Vacature Accountmanager SVKL:

 • Invulling vacature
 BibliotheekMaasPeel Stichting openbare Bibliotheken Maas en Peel:

 • Ondersteuning organisatie landelijke dag bibliotheekwerk in de kleine kernen
 Vrouwengezondh_centrum Vrouwengezondheidscentrum:

 • Invulling vacature bestuurslid