Planologie en Verkeerskunde

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel Planologie en Verkeerskunde.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Man (75)   Planologie en Verkeerskunde 
Opleiding:

HBS B, HTS bouwkunde, Ecole des Beaux Arts (architectuur) Frankrijk, avond HTS (stedenbouwkundige techniek), Academie van Bouwkunst.

Werkervaring:

Meerdere architectenbureaus (F, NL), assistent uitvoerder bij HBG, technisch ambtenaar Stadsontwikkeling Amsterdam, Provinciale Planologische Dienst Zuid Holland.

Nevenfuncties:

Lid Provinciale Commissie Heemschut Zuid Holland en Limburg technisch adviseur Bond Heemschut Zuid Limburg.

Belangstelling:

Erfgoed, stedenbouw, ruimtelijke ordening, planvorming, nieuwbouw in historische omgeving, (historisch) landschap.

Competenties:

Initiëren/aansturen, plannen/organiseren, begeleiden, samenwerken/overleg.

 Man (72)   Planologie en Verkeerskunde 
Opleiding:

MTS, HTS, TU-Delft civiele techniek, planologie.

Werkervaring:

Vakgebieden planologie,verkeerskunde,wegbouwkunde,milieubeleid en -techniek, gezondheidstechniek, grondexploitaties, projectmanagement,directeur OW en SO (ai), reg. dir. Adviesorg, ontw.stedelijke- en bedrijfomgeving, organisatieontwikkeling.

Nevenfuncties:

Bestuurslid woningbouwvereniging, -schoolbestuur, -politieke partij, zorginstelling, -LETSkring, -kerkbestuur, adviseur vluchtelingenwerk, organisatie derde wereldtechniek.

Belangstelling:

Ruimtelijke ordening stedelijk/platteland, mens en organisatie, coaching, openbaar bestuur.

Competenties:

Begeleiden, samenwerken, aansturen, dienstverlenend/creatief.

 Man (111)   Planologie en Verkeerskunde 
Opleiding:

HBS-B, TU Delft civiel ingenieur, diverse management cursussen: de Leergang Bestuurlijk Management (ROI), de SIOO Leergang Beleidskunde II (het managen van beleidsprocessen, cursus de Gemeenteraad (Bestuursacademie, cursussen op het terrein van de ruimtelijke ordening en het verkeer en vervoer, werkgelegenheid en arbeidsmarktpolitiek, cursussen op het gebied van bedrijfskunde, informatica en automatisering, personeelsvoorziening en de marketing van diensten, gecertificeerd auditeur MSU+ model (methode om de inkoopprestaties van organisaties te bepalen en te verbeteren).

Werkervaring:

Techn. Assistent Rijkswaterstaat, beleidsmedewerker geweest Noord Limburg, plv. hoofd District Zuid DACW, Adjunct/Directeur GAB in Utrecht, plv. directeur en hoofd van de afdeling control en bestuursondersteuning Dienst Wegen Verkeer en Vervoer, projectleider Inkoop Provincie Gelderland, Interim directeur Stg. Exploitatie Sportaccommodaties en Stg. Sporthal Comenius College Uden, voorzitter-projectleider Inkoopplatform Noordoost Brabant, Voorzitter/projectleider Inkoopplatform Stedendriehoek.

Nevenfuncties:

Diverse presentaties op PIANO congressen (inkoopsamenwerking), diverse presentaties over duurzaam inkopen, bestuurslid Stg. Stadspark Venray, bestuurslid Stg. Venray Monumentaal, voorzitter Stg. Venrays Museum, oud voorzitter Stg. Openbare Bibliotheek, oud voorzitter Stg. Gemeenschapshuizen, oud vice voorzitter van een politieke partij, oud voorzitter van de Stg. Vervoersdagen Venlo.

Belangstelling:

Bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke organisaties, leidinggevende ervaring op meerdere beleidsvelden, het tot stand brengen van resultaten, het organiseren van bestuurlijke processen en werkprocessen, het overbruggen van verschillen, netwerken, het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden, management in het algemeen, juridische zaken,Openbaar bestuur.

Competenties:

Initiëren, inspireren, samenwerken, netwerk bouwen.

 Man (105)   Planologie en Verkeerskunde 
Opleiding:

Gymnasium, Nederlands recht (VU), GA II (Limburgse bestuursacademie).

Werkervaring:

Gemeentesecretaris, directeur Architecten-Ingenieursburo, directeur Stadsontwikkeling, directeur/eigenaar projectadviesbureau (ZZP).

Nevenfuncties:

Diverse vml. en actuele bestuursfuncties waaronder meerdere voorzitterschappen o.a. bestuurslid Ned. Stud. Sportstichting, voorzitter bejaardenoord, voorzitter kring gemeentesecretarissen, bestuurslid Vereniging Limburgse Gemeenten, voorzitter VVD afdeling, vicevoorzitter VVD Limburg, directeur stadsherstel Heerlen, directeur Parkeer Heerlen bv, lid Raad van Commissarissen NV Avantis, bestuurslid Stichting Bassinconcert, voorzitter stichting Orgelbouw,voorzitter stichting BPDL (Bevordering Professionele Dans Limburg).

Belangstelling:

Organiseren! D.w.z. de opzet, begeleiding en uitvoeren van projecten, coachen ‘intermediair-achtige’ rollen, DOP’s en wijkontwikkelingsplannen, Raden van Toezicht, (dag)voorzitterschappen.

Competenties:

Aansturen, Begeleiden, Analyseren, Plannen en organiseren.

 Man (5)   Planologie en Verkeerskunde 
Opleiding:

TU Eindhoven (bouwkunde, urbanistiek en ruimtelijke organisatie), postdoctorale opleidingen (woningbouwplanning, woningleegstand, vandalismebestrijding, infrastructuur), automatisering.

Werkervaring:

Planoloog Lelystad, Haarlemmermeer, Harderwijk: stadsontwikkeling, bestuursondersteuning, strategienota’s, chef afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening gemeente Stein etc.

Nevenfuncties:

Reg. Programmagroep Vitaal Platteland, Regionale retailstructuurvisie, coördinatiegroep POL W Mijnstreek etc.

Belangstelling:

Management algemeen, algemene planologie, informatica en automatisering.

Competenties:

Omgaan met veranderingen, samenwerken en overleggen, analyseren, plannen en organiseren.

 Man (140)   Planologie en Verkeerskunde 
Opleiding:

Mulo B, Havo, HBS, Accountant (propedeuse en algemeen deel), bestuur academie Roermond (personeelszaken), bestuursacademie Tilburg (hoger
bestuursambtenaar, onderdelen Privaat- en algemeen recht), grondbedrijf en exploitaties, makelaar NVM, makelaar VBO

Werkervaring:

Diverse functies binnen de Brandweer. Variërend van Chef preventie, Directeur preventie, opleidingen en logistiek tot Commandant Brandweer. Diverse interim-managementfuncties binnen gemeentelijke organisaties. Programmamanager Bedrijfsvoering Gemeente. Diverse projectmanagers functies binnen diverse organisaties. Senior beleidsmedewerker Afval. Senior beleidsmedewerker Vastgoed.

Nevenfuncties:

Belangstelling:

Sport en spel in brede zin van het woord, lezen, taal, in zijn algemeenheid in alles wat leuk en interessant is.

Competenties:

Sociaal, teamspeler, cijfermatig, humor.