Slagvaardig naar de toekomst

SamenVerderLimburgOnlangs werd SVKL benaderd door het bestuur van Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging om te kijken of er kandidaten waren voor maar liefst twee bestuursfuncties!

Samen Verder Limburg is een patiëntenvereniging  van mensen die getroffen zijn door een beroerte (CVA) en hun partners. Zij is in 1986 opgericht vanuit het revalidatiecentrum Hoensbroek met het doel om na de klinische fase nazorg te bieden middels tweewekelijkse groepsfysiotherapie en lotgenotencontact in lokale/regionale groepen.

Tot 2004 was de Limburgse vereniging zelfstandig. Van 2004 tot 2013 maakte Samen verder Limburg onder druk van het Ministerie van VWS deel uit van de Nederlandse CVA-vereniging.

Die landelijke vereniging wordt door een fusie met andere landelijke Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) verenigingen opgeheven.

Vanwege de decentralisatie van de extramurale AWBZ-delen kiezen de getroffenen en hun partners in Limburg per januari voor de oorspronkelijke zelfstandige vereniging: Samen Verder Limburg.

De groepsbijeenkomsten vinden plaats in een negental gemeenten van Noord tot Zuid-Limburg.

Het bestuur bestaat uit zeven personen.

Stichting Vitaal Kapitaal Limburg heeft twee vrijwilligers bereid gevonden om per 1 januari 2014 de functie van voorzitter en penningmeester op zich te willen nemen.

Wij zijn erg verheugd met die toezegging en wensen de nieuwe stichting maar vooral onze twee vrijwilligers alle succes toe met hun zinvolle opdracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *