Stichting Schaapscompagnie Merselo

Ernest_RaedtsZoals de meesten van de vrijwilligers had Ernest Raedts na zijn pensionering nog wat tijd en vooral energie over.
Na zijn werkzame leven bij verschillende overheden, de laatste provincie Gelderland, was hij nog te actief om spreekwoordelijk achter de geraniums te gaan zitten en wilde hij zijn kennis, kunde en zijn ervaring ten dienste stellen van anderen.

De uitdaging kwam al snel in de vorm van zijn eerste project n.l. adviseur Stichting Schaapscompagnie Merselo.
Het voornemen was om de Stichting technisch en procesmatig te begeleiden bij het ontwikkelen van een schaapskooi en educatiecentrum in het Loobeekdal te Merselo.

De klus kreeg al ras een compleet ander karakter. Het bleek, dat de Stichting gedeeltelijk dezelfde plannen had als een andere Stichting n.l. Stichting Rooyse Schans. Deze Stichting wilde in Loobeekdal een volmolen en educatiecentrum realiseren.

Flexibiliteit
Mijn werkzaamheden zijn er vervolgens uit gaan bestaan, dat ik het proces begeleid heb, dat ertoe geleid heeft, dat beide stichtingen elkaar zijn gaan zoeken.
Nagegaan is op welke manier er het beste kon worden samengewerkt in plaats van elkaar te beconcurreren.
Een en ander heeft erin geresulteerd, dat zij samen een nieuwe stichting hebben opgericht: Stichting Loobeek.
Deze stichting gaat nu de schaapskooi, de volmolen en het educatiecentrum realiseren en exploiteren.

Schaapscompagnie_MerseloToegevoegde waarde
Ik denk, aldus Ernest, dat mede door mijn ‘bemoeienis’ beide stichtingen aan tafel zijn gaan zitten en vervolgens geconcludeerd hebben, dat afzonderlijk doorgaan niet zinvol was, noch voor de ene noch voor de andere partij en dat zij vervolgens een gezamenlijke strategie hebben uitgestippeld naar de toekomst toe.
Knap van beide stichtingen vind ik, dat beiden bereid waren een deel van hun plannen en ideeën ter verdere ontwikkeling en realisatie over te hevelen naar een nieuwe onafhankelijke stichting: Stichting Loobeek.

Eindresultaat
Ofschoon mijn eindresultaat totaal anders is, dan oorspronkelijk gedacht, denk in dat er sprake is van een goed resultaat. Dit leid ik af uit hetgeen ik heb vernomen van de besturen van de betrokken stichtingen.

Advies
Met name voor de ‘inhurende’ partij: “denk goed na over de formulering van de opdracht. En budgeteer waar mogelijk voor kosten van een inhuurkracht”.

Op de rol
Met het oog op het samengaan van enkele instellingen heb ik alweer enkele verkennende gesprekken gevoerd en ben ik nagegaan op welke terreinen die partijen zouden kunnen samenwerken, waarbij ieders identiteit gewaarborgd is en waarbij zoveel mogelijk synergie wordt gerealiseerd door bedrijfsvoeringsfuncties gezamenlijk uit voeren.
Werk genoeg nog……….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *