Doelen

Kennis, kunde & ervaring

Het belangrijkste streven van de Stichting Vitaal Kapitaal Limburg is uitwisseling van expertise en ervaring tussen vrijwilligers en non-profitorganisaties.

Enerzijds biedt de SVKL (vervroegd) gepensioneerden de mogelijkheid om – op vrijwillige basis – hun opgedane kennis, kunde en ervaring in te zetten voor maatschappelijke doeleinden.

Anderzijds biedt de SVKL aan Limburgse organisaties de gelegenheid om van de diensten van de betrokken, vrijwillige deelnemers gebruik te maken.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten waar vrijwilligers van de SVKL hun medewerking aan hebben verleend of waar ze momenteel nog bij betrokken zijn.

Beweeg de muis naar de rechterbovenhoek van deze slider en u kunt met de pijlen die verschijnen sneller door de slides bladeren.
Met een klik op een slide met een video start u deze. Klikt u op een andere slide dan belandt u op de website van de betreffende organisatie.