Wat biedt de SVKL u als vrijwilliger?

Interesse als deelnemer?

U bent geïnteresseerd in de mogelijkheden die de Stichting Vitaal Kapitaal Limburg te bieden heeft? U wilt uw kennis en ervaring inzetten voor maatschappelijke projecten? Mail dan uw gegevens via het aanmeldformulier of neem telefonisch of per post contact op met de SVKL.

U wordt door de SVKL uitgenodigd voor een intakegesprek om wederzijds kennis te maken en om elkaars verwachtingen en mogelijkheden te bekijken. U geeft aan wat voor projecten u zou willen doen en/of welke kwaliteiten u graag wilt inzetten, zodat de SVKL u hiervoor kan benaderen.

U geeft aan wanneer en hoeveel tijd u beschikbaar bent. In gezamenlijk overleg wordt dan besloten of u deel gaat nemen aan de Stichting Vitaal Kapitaal Limburg. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Om op een adequate wijze te bemiddelen, legt de stichting een bestand aan van deelnemende non-profitorganisaties en personen. Van deelnemers wordt een aantal persoonlijke gegevens geregistreerd, te weten: personalia, relevante opleiding en werkervaring, laatst uitgeoefende functie en eventuele bijzondere interesse(s). U kunt deze informatie aanleveren in een beknopt curriculum vitae. *)

*) Stichting Vitaal Kapitaal Limburg komt in alle stadia van het bemiddelingsproces de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens na.

Kennis en achtergronden

Momenteel zijn er deelnemers met onder andere de volgende kennis en achtergronden:

 sociale zaken ICT
 werkgelegenheid organisatieondersteuning
 juridische zaken personeelszaken
 bestuurlijk zaken onderzoek
 administratie kunst en cultuur
 secretarieel (volwassenen)educatie
 (verander)management opleiden
 communicatie techniek
 voorlichten milieu
 coachen zorg
 financiën verzuim en Arbo
 controller
Andere kwaliteiten en deskundigheden zijn welkom

Procedure

Als er een project wordt aangemeld, selecteert het bestuur van de SVKL een aantal geschikte kandidaten uit haar deelnemersbestand. Indien u geselecteerd bent, wordt met u contact opgenomen om te vragen of u belangstelling hebt voor het betreffende project. Daarna beslist u of u er mee aan de slag wilt gaan. U werkt zelfstandig en wordt geïnformeerd en begeleid door de opdrachtgever.

Opmerking: Het tijdstip waarop een project aangeboden wordt aan u, is afhankelijk van het projectaanbod en de projectinhoud.

De SVKL informeert de organisatie als ze een geschikte deelnemer heeft. Vervolgens zal de organisatie contact met u opnemen. In een gesprek tussen u en de organisatie wordt duidelijk wat u voor elkaar kunt betekenen en onder welke condities. De SVKL neemt niet deel aan dit gesprek. De stichting stelt als minimumeis dat de organisatie de volledige onkosten van de SVKL-deelnemer betaalt, eventueel verhoogd met een extra vergoeding.

Zowel de organisatie als u melden het matchresultaat aan de SVKL, zodat dit geregistreerd kan worden in een bestand. Bij een niet geslaagde match kan gekeken worden naar een andere organisatie.

Als het project is afgerond, meldt u dit bij de SVKL. Zowel de organisatie als u vullen het evaluatieformulier in dat op de SVKL-website staat. Zo deelt u uw ervaring met dit project en geeft u feedback aan de SVKL. Ook geeft u aan of u weer beschikbaar wilt zijn voor nieuwe projecten.