Wat biedt de SVKL niet?

Geen uitzendbureau

De SVKL is geen uitzendbureau. Bemiddeling is voor deelnemende personen kosteloos. Van organisaties wordt een vergoeding gevraagd om de eigen kosten van de stichting te dekken.

Geen vrijwilligerscentrale

De SVKL vervult niet de rol van een zogenaamde vrijwilligerscentrale. Lokale en uitvoerende activiteiten, zoals mantelzorg, behoren niet tot het werkterrein van de stichting.

Geen concurrentievervalsing

Er mag bij de uitvoering van projecten absoluut geen sprake zijn van concurrentievervalsing met het bedrijfsleven. Ook zogeheten “draaideurconstructies” zijn uitgesloten.

De stichting wil zicht houden op de uitvoering van projecten en onderhoudt daarom een directe relatie met deelnemende personen en organisaties. Bemiddeling geschiedt rechtstreeks door de SVKL en niet door andere tussenpersonen, die de deelnemers van de SVKL vervolgens inzetten voor derden.