Techniek en Milieu

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel Techniek en Milieu.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Man (75)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

HBS B, HTS bouwkunde, Ecole des Beaux Arts (architectuur) Frankrijk, avond HTS (stedenbouwkundige techniek), Academie van Bouwkunst.

Werkervaring:

Meerdere architectenbureaus (F, NL), assistent uitvoerder bij HBG, technisch ambtenaar Stadsontwikkeling Amsterdam, Provinciale Planologische Dienst Zuid Holland.

Nevenfuncties:

Lid Provinciale Commissie Heemschut Zuid Holland en Limburg technisch adviseur Bond Heemschut Zuid Limburg.

Belangstelling:

Erfgoed, stedenbouw, ruimtelijke ordening, planvorming, nieuwbouw in historische omgeving, (historisch) landschap.

Competenties:

Initiëren/aansturen, plannen/organiseren, begeleiden, samenwerken/overleg.

 Man (72)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

MTS, HTS, TU-Delft civiele techniek, planologie.

Werkervaring:

Vakgebieden planologie,verkeerskunde,wegbouwkunde,milieubeleid en -techniek, gezondheidstechniek, grondexploitaties, projectmanagement,directeur OW en SO (ai), reg. dir. Adviesorg, ontw.stedelijke- en bedrijfomgeving, organisatieontwikkeling.

Nevenfuncties:

Bestuurslid woningbouwvereniging, -schoolbestuur, -politieke partij, zorginstelling, -LETSkring, -kerkbestuur, adviseur vluchtelingenwerk, organisatie derde wereldtechniek.

Belangstelling:

Ruimtelijke ordening stedelijk/platteland, mens en organisatie, coaching, openbaar bestuur.

Competenties:

Begeleiden, samenwerken, aansturen, dienstverlenend/creatief.

 Man (122)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

HBS-b, T.U. Eindhoven (Bouwkunde), afgestudeerd in 1984 (Constructief Ontwerpen), diverse vak-gerelateerde cursussen.

Werkervaring:

Zelfstandig reg. Architect, bouwkundig medewerker Trinial-M; bouwtechnisch adviesbureau Riethoven (achtereenvolgens tekenaar-constructeur, chef de bureau, technisch directeur), wethouder gemeente Heythuysen, wethouder gemeente Leudal.

Nevenfuncties:

Raadscommissie gemeente Grathem, bestuurslid/voorzitter CDA Heythuysen, raadscommissie gemeente Heythuysen, raadslid gemeente Heythuysen, raadslid gemeente Leudal, bestuurslid/voorzitter tennisclub, bestuurslid fanfare, bestuurslid kerkbestuur, bestuurslid lokale omroep Heythuysen, voorzitter culturele werkgemeenschap K-O.

Belangstelling:

Bouwgerelateerde activiteiten, vastgoed, calculaties, dorpsontwikkeling (DOP,s), zorg en welzijn, financien , bouwen en wonen, samenwerking algemeen, leefbaarheid, senioriteit.

Competenties:

Aansturen, vakdeskundigheid toepassen, onderzoeken, plannen en organiseren, overtuigen en beïnvloeden.

 Man (113)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

Technische Universiteit Twente (Chemisch Technoloog).

Werkervaring:

Process Engineer vezelfabricage, trainee afdeling Financiën en Projectevaluatie, meerdere leidinggevende functies o.a. productieleider filmfabricage (films voor grafische en medische toepassingen), start-up manager voor een fotopolymeer productie-eenheid in Duitsland; herstructurering van deze fabriek, lid managementteam; lid Raad van Bestuur; vanaf 2005 zelfstandig ondernemer (zakelijke dienstverlening o.a. CEO, consultancy, ontwikkeling van een businessplan voor zorgaanbieder).

Nevenfuncties:

Consultant zakelijke dienstverlening, ‘on-the-job’-ervaring met ‘due diligence’-processen, manager van strategische veranderingen, Managing Director (Duitsland-Nederland), bestuurslid Stichting pensioenfonds Dupont en pensioenfonds Textielindustrie.

Belangstelling:

Managen in het algemeen, directievoering, reorganisaties en project organisaties. Tevens interim-management, aansturen van organisaties, veranderingsprocessen, veiligheidsbeleid dwz preventie en Arbo-beleid, certificering, verbeterplannen wat betreft de veiligheid. Naast het Nederlands ook beheersing van de Duitse en Engelse taal.

Competenties:

Initiëren, aansturen, plannen en organiseren, coachen.

 Man (118)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

Chemische Technologie (UVA).

Werkervaring:

Technologie consultant, intermediair maatschappelijke projecten en strategie ontwikkeling bij DSM. Dit laatste als adviseur van de Raad van Bestuur inzake de transformatie van DSM van Europees basischemiebedrijf naar een global biotech and science company, o.a. studie en analyse van de belangrijke eindmarkten (elektronica, farma, gezondheid, voeding) en nieuwe groeigebieden (China, India, Brazilië). Sector analyses ( materiaal chemie, biochemie), het profileren van samenwerkingskandidaten en participatie in acquisitieteams.

Nevenfuncties:

Landelijke patiëntenvereniging, voorzitter platform voor regionale kankerpatiënten vereniging, ambassadeur Huis voor de Zorg.

Belangstelling:

Non-fictie literatuur over geschiedenis en politiek, filosofie, lid van een mannenkoor en een schrijfclub. Bestuurlijke interesses in organisaties voor onderwijs, gezondheidszorg en politiek (verandermanagement, strategieontwikkeling en implementatie. Voorbereidding van bedrijfsacquisities en strategieontwikkeling.

Competenties:

Begeleiden, vakdeskundigheid toepassen, analyseren en onderzoeken.

 Man (55)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

Gymnasium B, universiteit (TH Aken).

Werkervaring:

Calculator, adm. Bij grote wegenbouwprojecten in België en Duitsland, projectleider binnenklimaatinstallaties Amsterdam, projectingenieur publieke werken Amsterdam, hoofd ontwerpbureau riolering en waterhuishouding Amsterdam, hoofd beheer riolering Amster…

Nevenfuncties:

Trouble-shooting, calamiteiten bestrijdingsplannen wat betreft waterbeheer/onderhoud, flexwerker op afroep.

Belangstelling:

Werken in overleg (liefst bilateraal) op afroepcontract, opzetten calamiteitenplannen voor riolering.

Competenties:

p.m.

 Man (67)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

MBO Bouw, HBO bouwkunde, calculator/onderhoudstechnieken, HBO milieukunde, HBO technische kwaliteitskunde, HBO kwaliteitsmanagement, sanering van grootschalige projecten bodem (asbest enz.), management opleidingen/organisatieverandering/marktwerking.

Werkervaring:

In- en verkoop bouwindustrie, werkvoorbereider/calculator, chef bouwkundige afdeling van 2 locaties in elektriciteitopwekking, chef bouwkundige projecten, projectdeelnemer nieuwbouw, asbestsanering, bodemsanering, projectleider milieucertificering elektrische opwekking Limburg, projectdeelnemer grootschalige sloop van zeer grote installaties.

Nevenfuncties:

Bestuurslid van de ontspanningsvereniging, bestuurslid sportvereniging, lid van de ondernemingsraad.

Belangstelling:

Maatschappelijke ontwikkelingen, techniek, milieu.

Competenties:

Begeleiden, overtuigen en beïnvloeden, vakdeskundigheid toepassen, omgaan met veranderingen.

 Man (127)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

HBS-B, TU Eindhoven (wiskunde, richting statistiek, stochastiek en Operations Research, diverse cursussen logistiek en informatica.

Werkervaring:

AKZO Breda (hoofd Statistisch Bureau), AKZO Wuppertal (Staf OR, IT en Logistiek), Fontys Hogescholen (diverse functies o.a. docent Logistiek, informatica, hoofd automatisering, Projectleider van o.a. Telematica, Duitse opleidingen, directeur Economie-opleidingen (HEAO), projectleider Grenslanden (EU-project), projectleider Europees Kenniscentrum Logistiek, projectleider Informatica (Duits/Nederlands), projectleider Team Venlo interregionaal overleg, projectmanager Fontys Hogescholen (major/minor-systeem, invoering Duitstalige Logistiek, nieuwbouw/uitbreiding gebouwen Fontys.

Nevenfuncties:

Projectmanager “Wat eten we vandaan? o.a. tentoonstelling Museum v. Bommel & van Dam Venlo, Opzetten diverse cursussen en workshops voor bedrijven (logisiek en IT), vrijwilligerswerk: basketbal-vereniging, penningmeester tennisclub.

Belangstelling:

Computers algemeen, informatisering, logistiek projecten (intern en extern), onderwijsontwikkeling, tennis, basketbal, Portugees, Duits, financiën.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, middelen inzetten, analyseren, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (131)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

HBS-B, TU Eindhoven (1,5 jaar Scheikundige Technologie), TU Eindhoven Wetenschappelijk rekenen A, diverse cursussen o.a. Informatieanalyse en ontwerp van informatiesystemen, programmeren, Overview SAP-modules, projectmanagement, interview- en vergadertechniek, inleiding statistiek.

Werkervaring:

Defensie (4 jaar) opleiden vaan vuurregelaars, Philips (8jaar) Bedrijfsbureau van de fabriek: invoering van de productieplanning- en voorraadsystemen, ontwikkelen van stuklijstsysteem, ontwikkeling laboratoriumsystemen, DSM (29 jaar): ontwikkeling van verkoop- en inkoopsystemen, ontwikkeling van personeelsinformatiesystemen, manager van stafafdeling Methoden en Technieken, Millieniumproject, ontwikkelen en beheer ICT-middelen beheersystemen.

Nevenfuncties:

Lid van kerkbestuur, leden- en bijdrage- administrateur m.b.v. Microsoft Navision, lid kerkelijk zangkoor, burgerraadslid grote gemeente, voorheen lid van schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs.

Belangstelling:

ICT- projecten, Informatieanalyse- projecten en functionele ontwerpen.

Competenties:

Aansturen, Overtuigen en beïnvloeden, Presenteren, Analyseren, Onderzoeken.

 Man (132)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

Training Managementontwikkeling (MercuriUrval), opleiding VCA (VOL)PBNA< Projectmanagement bij NIVE en SRM, opleiding BPV (Kenteq), mTS werktuigbouwkunde, Waterleiding Techniek VEWIN (OU Utrecht), diverse computercursussen, o.a. Excel, Word, Windows 95-98-2000, Triton, Baan, Power-Point en SAP.

Werkervaring:

Opzichter WML, Sectieleider V&U (voorbereiding & uitvoering), Afdelingshoofd WML (plm. 35 medewerkers), Opzichter/Adviseur Beheer Openbare ruimte (gemeente Landgraaf en gemeente Stein).

Nevenfuncties:

Muziek (trompet), stimuleren van jongeren in Techniek, docent Arcus College: VAPRO A,B,C en D.

Belangstelling:

Restaureren old-timers, organiseren van toertochten, opleiden van jong talent op technisch vakgebied, projectmanagement algemeen, adviseren, drinkwater in al zijn facetten “van bron tot tap”

Competenties:

Aansturen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Presenteren, Plannen enOrganiseren.

 Man (133)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

Havo, HTS Werktuigbouwkunde (bedrijfskunde), AMBI II, APICS (Opleiding logistiek management), Postdoctorale Opleiding IT Auditing TIAS (Tilburg), diverse vakgericht bedrijfscursussen en verder d.m.v. zelfstudie verdiept in het verwerven van subsidies en het registreren, verifieren en rapporteren van emissies.

Werkervaring:

Defensie (pelotonscommandant), Programmeur en systeemontwerper St. Radboud ziekenhuis Nijmegen, Consultant bij BSO (Buro voor Systeemontwikkeling) o.a. projectleider ENCI, projectleider ABP, 3 jaar als systeemontwerper bij het Rijks Computercentrum Apeldoorn bij project “Individuele Huursubsidie” en “Leenrechtvergoeding”. Hoofd Systeemontwikkeling ENCI Maastricht, Hoofd Bedrijfskundige Zaken en Energiecoordinator ENCI Maastricht, Rotterdam, IJmuiden, Docent interne bedrijfsopleidingen Microsoft, Word, Excel Powerpoint, Outlook en Acces, Projectmanager en Subsidiecoordinator o.a. projectleider opstellen CO2 en NOx monitoringsplannen t.b.v. emissievergunningen, implementatie van module SAP PS (Projectbeheer).

Nevenfuncties:

webmaster Rode Kruis afdeling Maastricht, jeugdleider en webmaster bij voetbalvereniging Scharn, voorzitter ENCI-personeelsvereniging (600 leden), voorzitter en medeoprichter afdeling Computer van de ENCI-personeelsvereniging (150 leden).

Belangstelling:

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe projecten, geautomatiseerde informatiesystemen, subsidieverwerving, sport (wielrennen, voetbal), kennis overdragen, ICT.

Competenties:

Aansturen, Aandacht en begrip tonen, Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren, Met druk en tegenslag omgaan.

 Man (138)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

Mulo B., HTS: Chemische Techniek, RBA: Brandweer officier, Open Universiteit: KHBO bedrijfskunde. Open Universiteit: WO Bedrijfseconomie. Diverse cursussen: o.a.: Calamiteitenbestrijding, rampenbestrijding en managementvaardigheden.

Werkervaring:

Diverse functies binnen de Brandweer. Variërend van Chef preventie, Directeur preventie, opleidingen en logistiek tot Commandant Brandweer. Diverse interim-managementfuncties binnen gemeentelijke organisaties. Programmamanager Bedrijfsvoering Gemeente. Diverse projectmanagers functies binnen diverse organisaties. Senior beleidsmedewerker Afval. Senior beleidsmedewerker Vastgoed.

Nevenfuncties:

Voorzitter van CCN-Limburg. Penningmeester CC Nederland. Bestuursfunctie Stichting kledingbank Limburg. Bestuursfuncties binnen de Zonnebloem.

Belangstelling:

Competenties:

Doel en resultaatgericht; coachend; creatief; flexibel; innoverend en besluitend.

 Man (142)   Techniek en Milieu 
Opleiding:

H.T.S. Chemische technologie en H.T.S. Bedrijfskunde. Leergang industriële marketing (STEM). Diverse bedrijfstrainingen Industriële marketing.

Werkervaring:

Actief geweest in diverse leidinggevende marketing en sales functies. Ervaring onder andere met: Ontwikkeling commerciële (Marketing) strategie. Business development. Verkoop en relatie management. Intermediair tussen markt en innovatie. Freelance docent HBO instellingen. Specifieke aandachtspunten. Commerciële strategie ontwikkeling. Marketingplanning. Verkoopplanning. Analyses van Markt, klanten, klantwaarden etc. Vertaling van een en ander naar concrete/operationele handelingen binnen de organisatie.

Nevenfuncties:

p.m.

Belangstelling:

Lezen; met name van boeken die ingaan op de “historie” en boeken waarin “visies”beschreven worden en dan in het bijzonder in relatie tot het ontwikkelen van strategieën. Golfen en Bridgen.

Competenties:

Analyseren. Begeleiden. Plannen en organiseren. Aansturen. Overtuigen en beïnvloeden. Toepassen van vakdeskundigheid.