Vincentius vereniging

Vincentiusver_GeleenKorte evaluatie van de Vincentius vereniging Geleen

Geleen, 16 oktober 2013

Geacht Vitaal Kapitaal Limburg,

In oktober 2012 is een van uw medewerkers onze vereniging met raad en daad ten dienste geweest in een kwestie betreffende huur of koop van ons verenigingshuis. Door middel van zijn vragen en adviezen heeft hij ons een solide basis gegeven om het gesprek met onze huurbaas, zijnde het kerkbestuur van onze parochie, zelfverzekerd in te gaan.

Hij heeft als toehoorder het gesprek met voornoemd kerkbestuur bijgewoond en heeft nadien weer de juiste adviezen verstrekt.

Het kerkbestuur heeft onze vereniging daarna enige tijd laten wachten op hun uiteindelijke antwoord. Dit antwoord, vervat in een voor onze vereniging positief resultaat, heeft ons in augustus bereikt. Dit positieve resultaat is mede tot stand gekomen door de voortreffelijke mediator van uw organisatie.

Chapeau Dhr. MTB, chapeau Vitaal Kapitaal Limburg!!

Math Dassen.
Secretaris VV Geleen
p/a Jos Klijnenlaan 41
6164 AB Geleen