Wat biedt de SVKL non-profitorganisaties?

Contact

Non-profitorganisaties kunnen zich telefonisch, per e-mail, aanmeldformulier elders op deze website of per post aanmelden bij de Stichting Vitaal Kapitaal Limburg. Onder Info & contact treft u alle relevante contactinformatie.

Indien gewenst vindt vooraf een oriënterend gesprek plaats met één of meerdere vertegenwoordigers van de SVKL.

Organisaties kunnen projecten indienen bij VKL met een inhoudelijke beschrijving. Eventueel neemt VKL hierover contact op voor nadere informatie.

 Procedure

Als een project wordt aangeboden door een non-profitorganisatie selecteert het bestuur van de SVKL een aantal geschikte kandidaten uit haar deelnemersbestand en zal met hen overleggen of ze beschikbaar zijn. De SVKL informeert de organisatie als er een geschikte kandidaat gevonden is.

De organisatie in kwestie nodigt de SVKL-deelnemer uit voor een gesprek, zodat duidelijk wordt deelnemer en organisatie voor elkaar kunnen betekenen en onder welke condities. De SVKL neemt niet deel aan dit gesprek.

Zowel de organisatie als de deelnemer melden het matchresultaat aan de SVKL, zodat dit geregistreerd kan worden in een bestand. Bij een niet geslaagde match kan gekeken worden naar een andere deelnemer.

Bijdragen

  • De stichting stelt als minimumeis dat de organisatie de volledige onkosten van de SVKL-deelnemer betaalt, eventueel verhoogd met een extra vergoeding.
  • Om gebruik te kunnen maken van de bemiddelingsactiviteiten van de SVKL betaalt een organisatie een bijdrage van € 500,- per jaar voor de bemiddelingsactiviteiten door de stichting.
  • Organisaties die niet aangesloten zijn bij SVKL zijn betalen een projectbijdrage van € 475 per project.
  • De organisaties die jaarlijkse bijdrage hebben betaald hoeven voor het eerste project per jaar geen projectbijdrage te betalen. Voor elk volgend project in dat jaar wordt een bijdrage van € 250,- gevraagd.

Afgerond project

Als het project is afgerond, meldt de organisatie dit bij de SVKL.

Zowel de deelnemer als de organisatie vullen het evaluatieformulier in dat op de SVKL-website te vinden is. Zo hebben betrokkenen de gelegenheid om hun ervaring met dit project te delen en feedback aan de SVKL te geven. Ook geeft de betreffende organisatie aan of ze nieuwe projecten wil aanbieden aan de SVKL.