Welzijn en Zorg

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel Welzijn en Zorg.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Man (124)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

Atheneum A, doctoraal Criminologie.

Werkervaring:

Commissaris van politie, beleidsmedewerker, management develpment coördinator, diverse bestuursfuncties van verenigingen, docent en examinator beroepsopleidingen.

Nevenfuncties:

Veiligheidscoördinator voetbalorganisatie, secretaris EHBO-vereniging, ledenraad DELA.

Belangstelling:

Projectleider, coaching, crisismanagement, verandermanagement, management-development voor profit en non-profitorganisaties, interim-management.

Competenties:

Aansturen, begeleiden, aandacht en begrip tonen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, klantgerichtheid.

 Vrouw (103)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

HBO maatschappelijk werk en dienstverlening, bedrijfsmaatschappelijk werk. HBO psycho- sociale hulpverlening, HBO Opleidingskunde (niveau 1,2 en 3), HBO personeelsmanagement, vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, vrouwenleergangen Utrecht, diverse bankdiploma’s, diverse testlicenties.

Werkervaring:

Bedrijfsopleider, coördinator bedrijfsopleidingen, hoofd personeelszaken, bedrijfsmaatschappelijk werker, 40 jaar werkervaring in het bankwezen, Fortis, GWK.

Nevenfuncties:

Voorzitter KWF Venlo, secretaris Stichting Behoud van Veldkruisen en kapellen, voorzitter harmonie, voorzitter dorpsraad.

Belangstelling:

Crisismanagement, verandermanagement, vertrouwenspersoon, maatschappelijke ontwikkelingen.

Competenties:

Coachend, samenwerkingsgericht, organiserend vermogen, oplossingsgericht.

 Vrouw (91)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

Gymnasium, biologie (universiteit Leiden).

Werkervaring:

Conservator Rijksmuseum Natuur Historie Leiden, docente biologie gymnasium, conservator Natuur Historisch Museum, directeur a.i. teammanager NHMM.

Nevenfuncties:

Diverse bestuursfuncties o.a. algemeen bestuur Leids Universiteits Fonds, algemeen bestuur Stichting Limburgs Landschap, directeurenberaad natuur historische musea, voorzitter vereniging vrienden Bonnefantenmuseum, voorzitter dierenasiel, regiovertegenwoordiger stichting recreatieruiter, bestuurslid van Het Museum van de Vrouw in Echt, voorzitter Federatie van Musea in Limburg.

Belangstelling:

Lid Nederlands team Endurance Riding (NOC – NSF).

Competenties:

Aansturen, begeleiden, netwerk bouwen, vakdeskundigheid toepassen.

 Man (122)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

HBS-b, T.U. Eindhoven (Bouwkunde), afgestudeerd in 1984 (Constructief Ontwerpen), diverse vak-gerelateerde cursussen.

Werkervaring:

Zelfstandig reg. Architect, bouwkundig medewerker Trinial-M; bouwtechnisch adviesbureau Riethoven (achtereenvolgens tekenaar-constructeur, chef de bureau, technisch directeur), wethouder gemeente Heythuysen, wethouder gemeente Leudal.

Nevenfuncties:

Raadscommissie gemeente Grathem, bestuurslid/voorzitter CDA Heythuysen, raadscommissie gemeente Heythuysen, raadslid gemeente Heythuysen, raadslid gemeente Leudal, bestuurslid/voorzitter tennisclub, bestuurslid fanfare, bestuurslid kerkbestuur, bestuurslid lokale omroep Heythuysen, voorzitter culturele werkgemeenschap K-O.

Belangstelling:

Bouwgerelateerde activiteiten, vastgoed, calculaties, dorpsontwikkeling (DOP,s), zorg en welzijn, financien , bouwen en wonen, samenwerking algemeen, leefbaarheid, senioriteit.

Competenties:

Aansturen, vakdeskundigheid toepassen, onderzoeken, plannen en organiseren, overtuigen en beïnvloeden.

 Vrouw (120)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

NXX (onderwijsakte en pedagogisch getuigschrift), Master in Educational Management (UVA).

Werkervaring:

Docent, Afdelingsleider IVBO, Sectordirecteur onderbouw VMBO, Freelancer onderwijs & organisatie (coachen van directieleden en teamleiders op 4 scholen voor VO).

Nevenfuncties:

Secretaris schoolbestuur, secretaris steunstichting PO, lid van het bestuur, interim-voorzitter en later lid van de Raad van Toezicht van een stichting voor Speciaal Onderwijs.

Belangstelling:

Managementondersteuning in het algemeen, passend onderwijs, bestuurlijke taken in onderwijs en zorg. Begeleiding van veranderprocessen. Teamontwikkeling met een grote mate van creativiteit en betrokkenheid.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (111)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

HBS-B, TU Delft civiel ingenieur, diverse management cursussen: de Leergang Bestuurlijk Management (ROI), de SIOO Leergang Beleidskunde II (het managen van beleidsprocessen, cursus de Gemeenteraad (Bestuursacademie, cursussen op het terrein van de ruimtelijke ordening en het verkeer en vervoer, werkgelegenheid en arbeidsmarktpolitiek, cursussen op het gebied van bedrijfskunde, informatica en automatisering, personeelsvoorziening en de marketing van diensten, gecertificeerd auditeur MSU+ model (methode om de inkoopprestaties van organisaties te bepalen en te verbeteren).

Werkervaring:

Techn. Assistent Rijkswaterstaat, beleidsmedewerker geweest Noord Limburg, plv. hoofd District Zuid DACW, Adjunct/Directeur GAB in Utrecht, plv. directeur en hoofd van de afdeling control en bestuursondersteuning Dienst Wegen Verkeer en Vervoer, projectleider Inkoop Provincie Gelderland, Interim directeur Stg. Exploitatie Sportaccommodaties en Stg. Sporthal Comenius College Uden, voorzitter-projectleider Inkoopplatform Noordoost Brabant, Voorzitter/projectleider Inkoopplatform Stedendriehoek.

Nevenfuncties:

Diverse presentaties op PIANO congressen (inkoopsamenwerking), diverse presentaties over duurzaam inkopen, bestuurslid Stg. Stadspark Venray, bestuurslid Stg. Venray Monumentaal, voorzitter Stg. Venrays Museum, oud voorzitter Stg. Openbare Bibliotheek, oud voorzitter Stg. Gemeenschapshuizen, oud vice voorzitter van een politieke partij, oud voorzitter van de Stg. Vervoersdagen Venlo.

Belangstelling:

Bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke organisaties, leidinggevende ervaring op meerdere beleidsvelden, het tot stand brengen van resultaten, het organiseren van bestuurlijke processen en werkprocessen, het overbruggen van verschillen, netwerken, het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden, management in het algemeen, juridische zaken,Openbaar bestuur.

Competenties:

Initiëren, inspireren, samenwerken, netwerk bouwen.

 Man (71)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

Vele cursussen en seminars.

Werkervaring:

Algemeen secretaris van een ondernemersorganisatie, lid schoolbestuur, lid Provinciale Staten, voorzitter Statencommissie Ruimtelijke Ordening, voorzitter van de Stichting Arbeidsmarkt (MKB), projectleider opvolging in het MKB (EU-opdracht), secretaris van de L6-organisaties, eigen adviesbureau, lid Waterschap Peel- en Maasvallei, penningmeester SVKL.

Nevenfuncties:

Diverse bestuurslidmaatschappen.

Belangstelling:

Ruimtelijke ordening, financiën, ontwikkelingen arbeidsmarkt, verandermanagement.

Competenties:

Aansturen, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (40)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

HBS A, universiteit Tilburg (economie), postdoc. SIOO (organisatiekunde), talrijke cursussen o.a. Econ. van de gezondheidszorg, creatief management, interne budgettering, omgang met de pers, talrijke seminars en internationale studiereizen (Canada en USA).

Werkervaring:

PTT (hoofd organisatie), plv. directeur girokantoor, directeur beheerszorg psychiatrische inrichting, lid Raad van Bestuur ziekenhuis, voorzitter regionaal elektronisch netwerk, commissaris woningbouwcoöperatie.

Nevenfuncties:

Gastdocent Hogeschool West Brabant, Financieel management non-profit organisaties, NZI (opleiding voor assistent ziekenhuisdirecteur), lid RvT ziekenhuis, voorzitter bestuur vrouwenopvang.

Belangstelling:

Actualiteiten, literatuur, sport, muziek, theater.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Vrouw (29)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

HBO verpleegkunde, HBO Management Gezondheidszorg Sociale Academie Sittard, Post HO Verpleegkundig onderzoek Rijksuniversiteit Limburg, certificaten OU Basiscursus Recht, Grondrechten, inleiding Staatsrecht, inleiding Bestuursrecht, diverse cursussen aan Inspectie Academie Staatstoezicht op de Volksgezondheid.

Werkervaring:

Uitvoerend verpleegkundige in de (extra- en intramuraal), gezondheidszorg (preventief en cure en care), leidinggevende verpleegkundige Maatschappelijke Gezondheidszorg, bestuurlijke functies gezondheidszorg en Welzijn, inspecteur gezondheidszorg landelijk en in Limburg en Noord-Brabant, beleidsverkenning en advisering gezondheidszorg (provincie Limburg).

Nevenfuncties:

Meerdere bestuurlijke functies in de gezondheidszorg, lid Raad van Advies Zorgkantoor VGZ/IZA/UNIVE/TRIAS namens zorgdragers KBO/PCOB, ad hoc adviseur Huis van de Zorg Limburg, voorzitter KBO Maaskernen en lid landelijk CDA Platform Senioren.

Belangstelling:

Advies- en/of bestuurlijke functies, versterken van de “derde” partij (cliënten/patiënt/burgers) in Limburg en de Euregio.

Competenties:

Initiëren, overtuigen en beïnvloeden, begeleiden en adviseren, klantgerichtheid.

 Man (18)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

Gymnasium A, Sociale Wetenschappen (RU), PAO Bestuurskunde, PAO Lokaal Leiderschap, diverse taak- en functiegerichte cursussen en seminars.

Werkervaring:

Sociaal onderzoeker bij een stichting Buitenlandse werknemers, beleidsmedewerker Welzijn en Kabinetszaken bij een gemeente, Hoofd afdeling welzijnszaken en lid van het MT, Gemeentesecretaris en Hoofd van dienst, coördinator gemeentesecretarissen Regionale Samenwerking bij gemeente in Westelijke Mijnstreek, lid commissie Jongeren van het A&O fonds, interim adviseur voor gemeentebestuur, bestuurs- en managementadviseur fusieproces brandweerkorpsen Zuid Limburg, secretaris GGO Brandweer Zuid Limburg, adviseur VIA Netwerk/Alertief, Ambassadeur Medezeggenschap namens Overheid in Orakelnet, Contactpersoon PUBLIC-i Engeland.

Nevenfuncties:

Voorzitter Indicatiecommissie Bejaardenoorden, Secr.-Penningmeester Stg. Welzijnswerk Ouderen, voorzitter Stg. Welzijnswerk Ouderen, Exteren adviseur Stichting Welzijn gemeente, Secretaris Raad van Beheer Sportfondsenbaden, voorzitter Personeelsvereniging gemeente, bestuursvertegenwoordiger namens gemeentesecretarissen Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, lid Adviesgroep Organisatieontwikkeling van de Bestuursacademie Zuid-Nederland, secr. Vereniging van gemeentesecretarissen (VGS), voorzitter commissie Vrouw-M; VGS), Lid commissie Jongeren A&O-fonds, bestuurslid VOS?VVA, medeoprichter eb voorzitter Stg. Beheersfonds v Afrika, penningmeester VVN, bestuurslid VGS Seniorencontact, Ambassadeur Huis van de Zorg, coördinator Dag van de Dialoog, lid klachtencommissie Vivantes Zorggroep, lid Vereniging voor Bestuurskunde, lid VGS, medeauteur boek “Samen en toch apart”, internationale werkgroep van SOLACE over professionalisering ambt van secretaris CEO in public management.

Belangstelling:

p.m.

Competenties:

p.m.

 Man (4)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

HBS, GA deel I.

Werkervaring:

Ambtenaar culturele zaken gemeente, veel projecten en festivals, theaterseries. Voorzitter Limburg Festival, hoofd evenementenbureau gemeente.

Nevenfuncties:

Schrijven van beleidsnota’s, internationale ervaring in het organiseren van evenementen, symposia festivalmanagement.

Belangstelling:

Festivalmanagement.

Competenties:

p.m.

 Man (70)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

Gymnasium A, rechten (universiteit Nijmegen).

Werkervaring:

Beleidsmedewerker ministerie Landbouw en Visserij, beleidsmedewerker EEG-zaken (Den Haag/Brussel), beleidsmedewerker industrialisatie (gemeente), burgemeester in diverse gemeenten.

Nevenfuncties:

Voorzitter RvT Stg. Radar, voorzitter Stg. VKL, voorzitter TROM (toeristische recreatieve ontwikkelingsmaatschappij Limburg), voorzitter bestuur Stg. Volksuniversiteit Maasland, voorzitter RvB Stg. Huis voor de Zorg, lid provinciale raad voor de volksgezondheid, meerdere bestuursfuncties.

Belangstelling:

Bestuur.

Competenties:

Analyseren, aansturen, begeleiden, omgaan met veranderingen.

 Man (65)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

MULO A, HBS A, OUN (rechten faculteit, 30 certificaten), akte van bekwaamheid als notarisklerk, diploma mediation (Merlijn).

Werkervaring:

Chef de bureau notariskantoor Midden Limburg, senior adviseur Stg.Wel.kom, lid commissie financiën gemeente, rentmeester t.b.v. verpachters landerijen.

Nevenfuncties:

Ambassadeur Huis voor de Zorg, senior adviseur en bewindvoerder over vermogen van ouderen.

Belangstelling:

Alles op het gebied van ouderen met name het faciliteren van ouderen in een maatschappij waarin automatisering en bureaucratisering voor deze groep een steeds groter probleem wordt.

Competenties:

Aandacht en begrip, samenwerken/overleggen,netwerken bouwen, begeleiden.

 Vrouw (1)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

Gymnasium A, psych. ass. NIP, Ned. MOA en B, doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde, communicatie in organisaties, Radbout Universiteit Nijmegen, management HBO-docenten, communicatieadviseur PAO Leiden, Mediationopleiding Merlyn Nuland.

Werkervaring:

Docent HBO, onderwijsontwikkeling, coaching, voorzitter Centrale MR, lid interne beroepscommissie functiewaardering, lid leerplancommissie opleiding Tolk-Vertaler.

Nevenfuncties:

O.a. lid (vicevoorzitter) Raad van Toezicht Stichting Oase, lid adviesraad Stg. Behoud Openbaar Vervoer Limburg, lid Bestuur Stg. Beeldende Kunst Valkenburg, lid bestuurscommissie Fontys-Rabo Roermond, lid bestuur Stg. Mathias Kempprijs Maastricht. Communicatieadviseur projectgroep POL, projectleider cultuurontwikkeling, senior beleidsmedewerker P & O, regionaal vertrouwenspersoon integriteit voor Provincie en gemeenten in Zuid Limburg.

Belangstelling:

Kunst en cultuur, conflicthantering en mediation, loopbaanbegeleiding en coaching, medezeggenschap.

Competenties:

Begeleiden, overtuigen en beïnvloeden, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (129)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

Mulo, Rijkskweekschool, akte Pedagogiek M.O. A en B (Kath. Leergangen Sittard, doctoraal Pedagogiek R.U. Utrecht.

Werkervaring:

docent huishoudschool, docent Pedagogische Academie, directeur van Franciscusoord (Mytylschool), bestuurslid woonwagenkampschool O.L. Vrouw van Banneux, (mede)oprichter ZMOK-school de Buitenhof Heerlen, bestuurslid Stichting Jong-Leren (BAO).

Nevenfuncties:

Bestuurslid elektrische Rolstoelhockey club Black Scorpions, vrijwilliger Slachtofferhulp Nederland, vrijwilliger Zorgcentrum de Beyart Maastricht, bestuurslid en mede oprichter van de actiegroep “de Gebeten Hoond”.

Belangstelling:

belangen behartigen voor mensen met een handicap (en hun ouders), in het bijzonder jongeren met de ziekte van Duchenne, coachen, interim management, begeleiden in het algemeen met name in zorg en onderwijs.

Competenties:

initiëren, aansturen, netwerk bouwen , analyseren.

 Man (135)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

VWO (Heerlen), Doctoraal Staats- en Administratief Recht/Bestuurskunde (RU Utrecht), leergang Hoger Management bij de overheid, management Leergang voor Gemeentesecretarissen, meerdere management cursussen, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, leergang Conflictbemiddeling tot Mediator.

Werkervaring:

Freelance marketing executive (Amsterdam en Nijmegen), voorlichter Stichting Beroepspensioenfondsen voor artsen (SBA), afdelingshoofd van meerdere diensten in middelgrote gemeenten, Kabinetschef van een grote gemeente, gemeentesecretaris kleine gemeente, Algemeen directeur /gemeentesecretaris middelgrote gemeente, directeur van een organisatieadviesbureau.

Nevenfuncties:

bestuurslid van studentenadviesbureau, voorzitter politieke afdelingen in meerdere gemeenten, voorzitter Stichting welzijn en peuterspeelzaal in middelgrote gemeente, bestuurslid stichting Barones van Wijmar en bestuurslid VVV en geprivatiseerde tennisvereniging in middelgrote gemeente, beschermheer van een fanfare, bestuurslid Early Birds, lid Erebestuur schutterij, voorzitter Rotaryclub Hoensbroeck, bestuurslid Vereniging van Gemeentesecretarissen kring Zuid Limburg, lid commissie Bestuurlijke Ontwikkeling ( Vereniging van Gemeentesecretarissen, Initiatiefnemer en voorzitter Raad van Toezicht Revitalisering Opleiding GA-I en GA-II.

Belangstelling:

Lezen, reizen, Sport (zwemmen, fitness, skien, “bouwen”, interim klussen, P&O/HRM zaken.

Competenties:

Omgaan met veranderingen, begrip tonen (coaching/mediation), analyseren, klantgerichtheid, begeleiden.

 Man (139)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

VWO, Universitair bedrijfseconomie, postdoctorale controllersopleiding (RC), diverse automatiseringscursussen, leiderschapsleergangen, masterclasses, opleiding mediator.

Werkervaring:

Brede ervaring opgedaan in diverse (grote) bedrijven (in de zorg o.a. ziekenhuis), financiële dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, op het gebied van Financieel Management en General Management. Finance, Controlling, Risicomanagement, Planning & Control cyclus.
Managementinformatie en -rapportages, KPI-sturing, auditcommittees, compliance, analyse & advisering, jaarverslaglegging, projectmanagement, kennisoverdracht, opleidingen, reorganisaties, fusies, klantbedieningsprocessen, eventmanagement, presentaties, kostenbesparingsprogramma’s, verandermanagement, shared servicecenters, alignment tussen Business en IT, professionalisering controlfunctie.

Nevenfuncties:

Bestuur buurtvereniging, bestuur kunststichting, brancardier Lourdesbedevaarten.

Belangstelling:

o.a. zorgsector, onderwijssector, lokale- en rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, euregionale grensoverschrijdende samenwerking, veranderingen op het gebied van religie/zingeving.

Competenties:

ambitieus en resultaatgericht, helikopterview met oog voor details, conceptueel- en inlevingsvermogen, analytisch en adviesvaardig, vernieuwend en beheersmatig, verbindend, communicatief sterk.

 Man (143)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

Sociale Academie Sittard (Cultureel Werk), Post HBO Welzijnsplanning,
Hoger Management Non Profit Organisaties, Kwaliteitszorg Gemeenten,
Strategische Beleidsplanning Gemeenten, diverse Corporate Managementtrainingen,
Scrum-ontwikkelmethode.

Werkervaring:

vormingswerker, ambtenaar Welzijnszaken, hoofd gemeentelijk bureau Onderwijs Welzijn Cultuur & Sport, sectorhoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeentesecretaris, concernadviseur Strategie & Beleid, directiesecretaris, adviseur Strategie & Beleid, projectleider Vernieuwing Planning & Control.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Doelgericht, sociaal, analytisch en vernieuwend bezig zijn; laat zich leiden en inspireren door groot vertrouwen in voortschrijdend inzicht.

Competenties:

Omgaan met veranderingen inclusief omgaan met druk en tegenslag, initiëren, analyseren & onderzoeken, samenwerken & overleggen.

 Man (144)   Welzijn en Zorg 
Opleiding:

Atheneum B.
Sociale Wetenschappen, Andragologie (Samenlevingsopbouw en bestuurskunde).
Leergang Personeelswerk (De Baak).
Programmamanagement business re-design (Booz Allen & Hamilton).
Organisatie- en cultuurverandering (GITP, PA, e.a.).
Gedragsverandering (R&A).

Werkervaring:

Integrale aanpak van de buurtvernieuwing voor en door bewoners. (Gem. Haarlem).
Wetenschappelijk assistent. Rol ambtelijk apparaat in buurtvernieuwing. (RUU).
Mentor kwaliteitszorg in Retail.
Projectmanager Total Quality in de fijnchemie.
Manager P&O en Services in de fijnchemie.
Management Consultant in de chemie (teamontwikkeling, opleiding, communicatie).
Zelfstandig adviseur en coach in bedrijven en gezondheidszorg. Begeleiden van teams in verandering en prestatie. Individuen in prestatie, motivatie en stress

Nevenfuncties:

In meerdere besturen en commissies geparticipeerd en betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten als investeerder, fondsenwerver, projectindiener en reporter

Belangstelling:

Vitaliteit en gezondheid. Vermindering broeikasgassen. Actief in onderhoud hoogstambomen

Competenties:

Klantgerichtheid
Begeleiden van verandering
Samenwerken en overleggen
Overtuigen en beïnvloeden