Zoeken in profielendatabank

Bent u op zoek naar een vrijwilliger?

Zoek in databankKijk dan eens in onze profielen databank in het menu Profielen.
We hebben onze website vernieuwd en een belangrijk deel van de website bestaat uit de databank.
Alle vrijwilligers van ons zijn daarin opgenomen.
Door de structuur en de indeling kunt u gemakkelijk zien of er iemand tussen zit die past bij uw project.

De profielschets

Volgens van Dale is een profielschets “een beschrijving van de eigenschappen waaraan een kandidaat voor een functie moet voldoen.”

Ook SVKL werkt met een PROFIEL, waarin na het kennismakingsgesprek met de nieuwe vrijwilliger achtereenvolgens de opleiding, werkervaring, nevenfuncties, belangstelling en competenties kort worden weergegeven.
Al deze profielen worden vervolgens opgenomen in het zogenaamde profielenboek, een geanonimiseerd overzicht van al onze vrijwilligers.

In dit profielenboek worden maar liefst 12 verschillende groepen onderscheiden, te weten:

Meteen zoeken naar een geschikte vrijwilliger? Klik hierboven op de gewenste profielgroep!

profielenBovendien wordt in het profielenboek vermeld of de vrijwilliger een man of een vrouw betreft.
Het tussen haakjes vermelde cijfer doelt niet op de leeftijd, maar op het volgnummer van de kandidaat.
Zo kunnen bestuurders, maar natuurlijk ook de zoekende organisaties gemakkelijker een voorselectie maken als er een
bepaalde competentie en discipline gezocht wordt.

Het is om die reden dat het profielenboek ook op de website van SVKL te vinden is.

Flexibel zoeken

In het menu Profielen kunt u flexibel zoeken naar een vrijwilliger die eventueel aan uw profielschets voldoet:

  1. Zoeken binnen specifieke groep profielen. Selecteer daarvoor in het menu Profielen de gewenste groep.
  2. Zoeken in alle deelnemers. Klik daartoe in het menu Profielen op Alle deelnemers.
  3. Deelnemers met meerdere profielen. Als u het profiel van een bepaalde deelnemer ziet, kunt u in het onderste gedeelte zien tot welke profielgroep de betreffende persoon nog meer behoort. U kunt ook hier klikken op een profiel om andere deelnemers uit een groep te bekijken.profielen3
  4. Doorzoeken op trefwoord(en). Binnen elk onderdeel van het menu Profielen kunt u ook heel gericht zoeken op specifieke termen. Vul één of meer trefwoorden in en klik op de knop Zoeken waarna alleen gerelateerde resultaten zichtbaar worden.profielen4

Resultaat geboekt?

Zit er iemand bij? Stuur een mail naar ons secretariaat. Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger onze toenemende groep deelnemers te versterken? Neem dan eveneens contact op met het secretariaat.