Reglement interne competitie

 • Gespeeld wordt in een open competitie, waarbij ingedeeld wordt volgens het Zwitsers-systeem, op basis van rating.
 • Voor de start van de interne competitie worden de leden door de wedstrijdleider verdeeld in 2 of meer categorieën op basis van hun rating. Binnen de open competitie zijn er meerdere kampioenschappen en prijzen te behalen:
  • Clubkampioen
  • Kampioen categorie A (indien geen clubkampioen)
  • Kampioen categorie B (indien geen clubkampioen)
  • Door het bestuur ingestelde prijzen
 • De wedstrijdleider heeft de bevoegdheid nieuwe leden in te delen in een categorie op basis van zijn inschatting van de speelsterkte en/of rating.
 • Aangezien er een open competitie is, kunnen leden van de verschillende categorieën wel tegen elkaar worden ingedeeld.
 • Uit de gepubliceerde ranglijst zal telkens blijken wat de (tussen)stand is, voor elk der kampioenschappen.
 • De rating wordt als volgt bepaald:

De KNSB-rating van 1 augustus 2021 is het uitgangspunt.

Op basis van de gespeelde partijen in het seizoen 2021/2022 wordt een interne clubrating berekend. Voor de daar op volgende jaren geldt steeds: interne clubrating per 1 augustus van het voorgaande jaar plus de ratingmutatie van het afgelopen seizoen is de startrating voor het nieuwe seizoen.

De wedstrijdleider heeft de bevoegdheid een lid in een hogere categorie in te delen, indien evident is dat het lid qua speelsterkte niet in de juiste categorie is ingedeeld en dit het gevolg is van bijzondere omstandigheden, zoals afwezigheid door langdurige ziekte, verblijf in het buitenland of andere overmacht situaties.

 • Per partij worden de volgende wedstrijdpunten toegekend:
 • Bij winst 1 punt
 • Bij remise ½ punt
 • Bij verlies 0 punt
 • Leden die deelnemen aan een externe competitiewedstrijd van de KNSB of de SOS krijgen daarvoor ½ wedstrijdpunt als compensatie toegekend, indien het lid in die week niet deelneemt aan de interne competitie. Als het lid in dezelfde week zowel speelt in de interne, als de externe competitie telt zijn score in de interne competitie en krijgt hij/zij geen compensatiepunt.
 • Indien 2 of meer leden -binnen hun categorie of voor het clubkampioenschap- na de laatste ronde van de interne competitie een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt een beslissingswedstrijd georganiseerd door de wedstrijdleider. Als na de beslissingswedstrijd de stand nog steeds gelijk is, worden 1 of meer partijen met 10 minuten bedenktijd per speler gehouden. De eerste winstpartij is beslissend.

Op basis van loting wordt bepaald wie met wit speelt. Degene die in de reguliere partij wit heeft, heeft in de eerste eventuele partij van 10 minuten zwart. Enzovoort.

 • Een lid die vanwege een oneven aantal spelers niet kan worden ingedeeld in de interne competitie krijgt daarvoor 1 wedstrijdpunt als compensatie.
 • De wedstrijdleider zorgt voor een evenredige verdeling onder de aanwezige leden van uitval bij een oneven opkomst.
 • Voorts gelden de volgende regels:
 • Gespeeld wordt volgens de laatste versie van het FIDE reglement.
 • Het speeltempo per partij is 1 uur en 40 minuten per speler met tien seconden tijdbonus per zet.
 • Jeugdspelers tot 18 jaar hebben het recht het speeltempo te beperken tot 50 minuten en tien seconden tijdbonus per zet.
 • Per seizoen kan maximaal 3 keer tegen dezelfde tegenstander worden gespeeld, waarbij steeds een tussenperiode geldt van 7 rondes, waarin minimaal tegen 2 andere tegenstanders is gespeeld.
 • Het saldo wit/zwart is maximaal plus twee of min twee.
 • Er mag niet vaker dan 3 keer achtereenvolgens met wit of zwart worden gespeeld.
 • Bij gelijke gegevens heeft de speler met de laagste rating wit

 

Enter your keyword