Lidmaatschap

Lid zijn van SV Kasteel Lekstroom betekent, dat je ook lid bent van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en Stichts-Gooise Schaakbond. Bij de KNSB en SGS ben je lid per seizoen (ongeacht andere mutaties) en dus ook contributie verschuldigd per jaar (peildatum 1 oktober).

SV Kasteel Lekstroom volgt deze regeling en heft de contributie daarom ook per jaar.

Contributie bedraagt in het seizoen 2021/2022:

  • Voor seniorleden (vanaf 21 jaar): € 120,-
  • Voor dubbelleden (vanaf 21 jaar): € 80,-
  • Voor jeugdleden (tot 21 jaar): € 60,-

Dit bedrag moet vóór 15 september worden overgemaakt op rekening:
NL54 RABO 0169 2376 99
t.n.v. Schaakvereniging Het Kasteel (*)
onder vermelding van naam en contributie 21-22
(* de naamsverandering moet bij de bank nog worden doorgevoerd)

In het jaar dat je 21 jaar wordt, zal je automatisch van categorie jeugd naar senioren veranderen per 1 januari van dat jaar. Blijf je in dat jaar 20 of ben je jonger dan 20, dan blijf je het hele jaar nog jeugdlid.

Dubbelleden zijn leden die hun hoofdlidmaatschap reeds bij een andere Nederlandse schaakvereniging hebben en via die weg contributie afdragen aan de landelijke bond.

Aanmeldingsformulier
Aanmeldings formulier nieuwe leden S.V. Kasteel Lekstroom
OLA, het online leden administratie systeem van de schaakbond geeft niet meer opties
Straatnaam huisnummer
Dag Maand Volledig jaar.
Contributie seniorlid: 120 Euro, Dubbelid: 80 Euro, Jeugdlid 60 Euro en N-pas 10 Euro per seizoen. Na ontvangst contributie wordt u als lid ingeschreven: NL54 RABO 0169 2376 99 T.n.v Schaakvereniging Kasteel Lekstroom Opzeggen moet voor 15 september. U bent dubbellid als u al hoofdlid bent van een andere vereniging. Geef dan ook uw KNSB nummer:
Gaat u akkoord met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement van de vereniging? Zie onderaan de home pagina van www.svkl.nl
Stemt u in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van onze website en sociale media van de vereniging?

Enter your keyword